Wydziały Politechniczne - Wydział Mechaniczny: Różnice pomiędzy wersjami

Z Historia AGH
Nie podano opisu zmian
Nie podano opisu zmian
Linia 30: Linia 30:


* Rys historyczny Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. [Red.: Z. Niedojadło et al.]. Kraków 2001, s. 32
* Rys historyczny Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. [Red.: Z. Niedojadło et al.]. Kraków 2001, s. 32
* Siwik A., Artymiak R.: Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Krakowska : kształtowanie się środowiska akademickiego uczelni technicznych w Krakowie w latach 1945-1954. Toruń 2002, s. 97-134, [foto]
* Siwik A., Artymiak R.: Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Krakowska : kształtowanie się środowiska akademickiego uczelni technicznych w Krakowie w latach 1945-1954. Toruń 2002, s. 97-134, [foto]
* [Skład Osobowy AGH … 1950-51]. Kraków 1951, s. 67-68
* [Skład Osobowy AGH … 1950-51]. Kraków 1951, s. 67-68
* Wydziały politechniczne w latach 1945-1954. W: Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969), s. 529-535


==== Artykuły ====
==== Artykuły ====
Linia 46: Linia 50:
*[[Media:Uchwała nr 409 Rady Ministrów z dnia 7 lipca 1954 r. w sprawie utworzenia Politechniki Krakowskiej.jpg|Uchwała nr 409 Rady Ministrów z dnia 7 lipca 1954 r. w sprawie utworzenia Politechniki Krakowskiej. ''M.P.1954.A-68.854'']]
*[[Media:Uchwała nr 409 Rady Ministrów z dnia 7 lipca 1954 r. w sprawie utworzenia Politechniki Krakowskiej.jpg|Uchwała nr 409 Rady Ministrów z dnia 7 lipca 1954 r. w sprawie utworzenia Politechniki Krakowskiej. ''M.P.1954.A-68.854'']]


'''''<span style="color:red;">stan na dzień 22.01.2021</span>'''''
'''''<span style="color:red;">stan na dzień 11.02.2021</span>'''''


[[Category:Wydział]]
[[Category:Wydział]]

Wersja z 12:16, 11 lut 2021

Wydziały Politechniczne - Wydział Mechaniczny
Rok założenia 1953
Rok przekształcenia 1954
Pochodzi od Wydziały Politechniczne - Wydział Komunikacji
Przekształcony na:

Dekretem z dnia 19 listopada 1946 r. utworzono w Akademii Górniczej w Krakowie Wydziały Architektury, Inżynierii i Komunikacji. Dekret wszedł w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 1945 r. Wydziały te nazywano Wydziałami Politechnicznymi.

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 1949 r. Akademia Górnicza w Krakowie przekształca się na: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

Od 30 maja 1949 r. Wydziały Politechniczne (Architektury, Inżynierii, Komunikacji) Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 sierpnia 1953 r. Wydział Inżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie przekształca się na: Wydział Budownictwa Lądowego i Wydział Budownictwa Wodnego, a Wydział Komunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie przekształca się na: Wydział Mechaniczny.

Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 31 lipca 1953 r.

Uchwałą Rady Ministrów nr 409 z dnia 7 lipca 1954 r. utworzono Politechnikę Krakowską. Pracownicy nauki i inni pracownicy zatrudnieni na wydziałach: Architektury, Budownictwa Lądowego, Budownictwa Wodnego, Mechanicznym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie stali się pracownikami Politechniki Krakowskiej.

Władze wydziału

Osoby związane z wydziałem

Bibliografia

Książki

  • Rys historyczny Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. [Red.: Z. Niedojadło et al.]. Kraków 2001, s. 32
  • Siwik A., Artymiak R.: Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Krakowska : kształtowanie się środowiska akademickiego uczelni technicznych w Krakowie w latach 1945-1954. Toruń 2002, s. 97-134, [foto]
  • [Skład Osobowy AGH … 1950-51]. Kraków 1951, s. 67-68
  • Wydziały politechniczne w latach 1945-1954. W: Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969), s. 529-535

Artykuły

  • Flaga K., Ryż K.: Obszary aktywności dydaktycznej Katedry Budowy Mostów i Tuneli Politechniki Krakowskiej w zakresie komunikacyjnych budowli podziemnych. Górnictwo i Geoinżynieria [Dokument elektroniczny] 2007, z. 3, Rok 31, s. 127

Źródła (w układzie chronologicznym)

stan na dzień 11.02.2021