Tomasz Brylewski

Z Historia AGH
Wersja z dnia 12:03, 17 paź 2023 autorstwa MonikaKucharczyk (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Tomasz Brylewski
Tomasz Brylewski.jpg
Nazwisko Brylewski
Imię / imiona Tomasz
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 3 marca 1963
Miejsce urodzenia Krotoszyn


Dyscyplina/specjalności inżynieria materiałowa, fizykochemia ciała stałego, wysokotemperaturowa korozja metali i stopów, ceramiczne ogniwa paliwowe (SOFC), nadprzewodniki wysokotemperaturowe (NWT)
Wydział Wydział Inżynierii Materiałowej i CeramikiProf. dr hab. inż. Tomasz Brylewski (1963–)

Dyscyplina/specjalności: inżynieria materiałowa, fizykochemia ciała stałego, wysokotemperaturowa korozja metali i stopów, ceramiczne ogniwa paliwowe (SOFC), nadprzewodniki wysokotemperaturowe (NWT)

Nota biograficzna

Urodził się 3 marca 1963 roku w Krotoszynie.

W 1983 roku Ukończył Technikum Ceramiczne w Krotoszynie.

W 1988 roku ukończył studia na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.

W 1994 roku rozpoczął pracę w Katedrze Fizykochemii Ciała Stałego Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.

W 1994 roku na podstawie pracy "Synteza i właściwości fizykochemiczne nadprzewodników ceramicznych w układach Y-Ba-Cu-O i (Bi,Pb)-Sr-Ca-Cu-O otrzymanych metodą zol-żel", napisanej w Katedrze Fizykochemii Ciała WIMiC pod kierunkiem profesora Kazimierza Przybylskiego, uzyskał doktorat.

W latach 1995–96 odbył staż naukowy w Tokyo Institute of Technology.

W 2009 roku na podstawie rozprawy "Metaliczne interkonektory w układzie ceramika/metal do zastosowań w ogniwach paliwowych SOFC" uzyskał stopień doktora habilitowanego.

W 2020 roku uzyskał tytuł profesora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych.

Zajmuje się badaniami nad syntezą i oceną właściwości fizykochemicznych wysokotemperaturowych nadprzewodników ceramicznych w układach: Y-Ba-Cu-O,(Bi, Pb)-Sr-Ca-Cu-O i Hg-Ba-Ca-Cu-O otrzymywanych metodą zol-żel.

Autor i współautor ponad 300 publikacji i komunikatów w czasopismach i materiałach konferencyjnych polskich oraz zagranicznych.

Promotor 4 prac doktorskich. Recenzent prac doktorskich i habilitacyjnych. Uczestnik wielu konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych.

Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych, Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Polskiego Towarzystwa Ceramicznego.

Odznaczenia i nagrody

Wyróżnienie Komitetu Naukowego Międzynarodowego Towarzystwa Mikroelektroniki Hybrydowej - Oddział Polska, Wyróżnienie Komitetu Naukowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chemicznego, wielokrotnie Nagroda Rektora AGH

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/brylewski-tomasz-002273

Źródła do biogramu

Książki

  • Kto jest kim w ceramice : 50 lecie Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki : 1949-1999. [AGH]. Kraków 1999, s. 150-151, [foto]
  • [Skład Osobowy Akademii Górniczo-Hutniczej … 1994]. Kraków 1994, s. 67, 211
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 40, [foto]

Inne

stan na dzień 17.10.2023