Przypis do tej strony

Bibliographic details for Zjawiska fizykochemiczne w układach zdyspergowanych