Przypis do tej strony

Bibliographic details for Przepływy przez ośrodki porowate zawiesin z wymianą masy i zmianą pędu