Przypis do tej strony

Bibliographic details for Dynamiczna teoria dyfrakcji elektronów w metalach