Michał Mirosław Józef Daszczyszak

Z Historia AGH
Michał Mirosław Józef Daszczyszak
Michał Daszczyszak.jpg
Nazwisko Daszczyszak
Imię / imiona Michał Mirosław Józef
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 19 stycznia 1966
Miejsce urodzenia Kraków
Data śmierci 30 stycznia 2023
Dyscyplina/specjalności elektrotechnika, energetyka, elektroenergetyka
Wydział Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii BiomedycznejDr inż. Michał Mirosław Józef Daszczyszak (1966-2023)

Dyscyplina/specjalności: elektrotechnika, energetyka, elektroenergetyka

Nota biograficzna

Urodził się 19 stycznia 1966 roku w Krakowie. Zmarł 30 stycznia 2023. Pochowany na Cmentarzu Komunalnym w Wieliczce.

W 1989 roku ukończył Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH, a w 1990 roku uzyskał dyplom magistra inżyniera.

W 1989 roku rozpoczął pracę w Zakładzie Elektroenergetyki Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki AGH.

W 1996 roku na podstawie pracy "Zastosowanie metod probabilistycznych do podjęcia decyzji optymalnej modernizacji oszynowania giętkiego w elektroenergetycznych stacjach NN", której promotorem był profesor Jerzy Kulczycki, uzyskał stopień doktora. Praca została wyrózniona przez Radę Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki.

W pracy naukowej zajmował się głównie problematyką sieci i urządzeń elektroenergetycznych. W ostatnich latach pracował na stanowisku adiunkta dydaktycznego. Prowadził wykłady i zajęcia dydaktyczne z teorii obwodów, sieci elektrycznych, inżynierii materiałowej, bezpieczeństwa użytkowania urządzeń elektrycznych oraz zarządzania bezpieczeństwem w elektroenergetyce.

Ukończył studia podyplomowe z zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Przed śmiercią związany był z Katedrą Elektrotechniki i Elektroenergetyki Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej.

Autor około 20 publikacji.

Poza uczelnią był bardzo aktywny na polu działalności społecznej, związanej z ekologią oraz popularyzacją tradycji narodowej i historii Polski. Był m.in. prezesem Zarządu Okręgu Małopolskiego Polskiego Klubu Ekologicznego, założycielem i prezesem Stowarzyszenia Małopolskie Centrum Edukacji (MEC), przeorem Krakowskiej Konfraterni Orderu św. Stanisława oraz członkiem Wielkiej Kapituły Orderu Św. Stanisława, a także członkiem zarządu Unii Polskich Ugrupowań Monarchistycznych i członkiem Stowarzyszenia Szlachty Wielkopolskiej.

Był członkiem Rady Nadzorczej Solne Miasto.

Odznaczenia i nagrody

Order Św. Stanisława I klasy, Krzyż Rycerski I klasy z gwiazdą orderową, Krzyżem Św. Michała Archanioła

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/daszczyszak-michal-001354

Źródła do biogramu

Książki

  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 66, [foto]

Inne