Marek Gorgoń

Z Historia AGH
Wersja z dnia 10:13, 5 wrz 2023 autorstwa HieronimSienski (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Marek Gorgoń
Marek Gorgoń.jpg
Nazwisko Gorgoń
Imię / imiona Marek
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 22 marca 1963
Miejsce urodzenia Kraków


Dyscyplina/specjalności automatyka i robotyka, elektronika, informatyka, informatyka stosowana, architektury systemów wizyjnych
Pełnione funkcje Prorektor AGH ds. Nauki (2020-2024)
Wydział Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej


Odznaczenia i nagrody Medal Komisji Edukacji Narodowej
FunkcjeGdzieoddo
ProrektorAGH20202024

Prof. dr hab. inż. Marek Gorgoń (1963-)

Dyscyplina/specjalności: automatyka i robotyka, elektronika, informatyka, informatyka stosowana, architektury systemów wizyjnych

Nota biograficzna

Urodził się 22 marca 1963 roku w Krakowie.

W latach 1982-1988 studiował na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki AGH.

Na czwartym roku studiów rozpoczął pierwsze prace badawcze w Laboratorium Biocybernetyki Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki.

W 1988 roku rozpoczął pracę w Katedrze Automatyki Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki AGH, następnie odbył studia doktoranckie.

W 1995 roku na podstawie pracy "Ocena specjalizowanych procesorów pod kątem ich przydatności do wstępnego przetwarzania obrazu", napisanej pod kierunkiem prof. Ryszarda Tadeusiewicza uzyskał doktorat.

W 2007 roku na podstawie rozprawy "Architektury rekonfigurowalne do przetwarzania i analizy obrazu oraz dekowania cyfrowego sygnału wideo" uzyskał stopień doktora habilitowanego. W tym samym roku otrzymał stanowisko adiunkta.

Od 2011 roku pracował na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

W latach 2012-2016 i 2016-2020 był członkiem Senatu AGH. W drugiej kadencji, w okresie wdrażania Reformy 2.0, pełnił funkcję Przewodniczącego Senackiej Komisji Statutowo-Regulaminowej.

W 2015 roku otrzymał tytuł profesora nauk technicznych.

W latach 2016-2017 kierował Katedrą Automatyki i Inżynierii Biomedycznej, a w latach 2018-2020 Katedrą Automatyki i Robotyki WEAIiIB.

Związany z Katedrą Automatyki i Robotyki Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej.

Od 2020 roku jest prorektorem AGH ds. Nauki.

W okresie studiów doktoranckich odbył kilka trzymiesięcznych staży naukowych w University of Lynby (Dania), University of Genova (Włochy) oraz University of Aveiro (Portugalia). Kolejne staże przypadły w okresie zatrudnienia – ponownie University of Lyngby oraz University of Ilmenau (Niemcy). Nawiązywał wówczas liczne międzynarodowe kontakty naukowe, m.in. z eksperymentem ALICE w CERN (Szwajcaria), w którym grupa naukowców AGH uzyskała pełne prawa członkowskie.

Specjalizuje się w zagadnieniach architektur systemów wizyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem systemów czasu rzeczywistego, układów rekonfigurowalnych FPGA oraz systemów wbudowanych i inteligentnych. Szerzej jego zainteresowania obejmują wiele zagadnień z obszarów automatyki i robotyki, elektroniki i informatyki stosowanej.

Autor ponad 180 publikacji naukowych, w tym 2 monografii naukowych.

Kierował i brał udział w 18 projektach badawczych i rozwojowych m.in. Komitetu Badań Naukowych, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki.

Promotor 4 prac doktorskich oraz kilkudziesięciu prac magisterskich i inżynierskich.

Od 2000 roku pracuje również na Wydziale Politechnicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, obecnie na stanowisku profesora.

Pełnił funkcję redaktora i kierował wydaniem w edycjach specjalnych czasopism JCR: Journal of System Architecture i Microprocessors and Microsystems.

Jest członkiem Komitetu Sterującego konferencji DASIP (The Conference on Design and Architectures for Signal and Image Processing) i komitetów naukowych wiodących konferencji naukowych o światowym zasięgu w jego obszarze badawczym: FPL (The International Conference on Field-Programmable Logic and Applications) i ARC (The International Symposium on Applied Reconfigurable Computing).

Członek krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych: Institute of Electrical and Electronics Engineers (Senior Member), Tarnowskiego Towarzystwa Naukowego, Towarzystwa Przetwarzania Obrazów, Polskiego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji.

Przez wiele lat był aktywnym instruktorem harcerskim, żeglarzem, narciarzem i turystą górskim. W latach 1992-1995 był zastępcą Naczelnika Organizacji Harcerzy Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.

Od 2017 roku jest członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Oceny Wniosków w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” powołanym przez Ministra.

Odznaczenia i nagrody

Medal Komisji Edukacji Narodowej, Srebrny Medal za Wieloletnią Służbę, nagrody naukowe, dydaktyczne i organizacyjne Rektora AGH, wyróżnienia za referaty konferencyjne

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/gorgon-marek-001054

Źródła do biogramu

Książki

  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 102, [foto]

Artykuły

  • Gorgoń M.: Wywiad z prof. dr. hab. inż. Markiem Gorgoniem - Prorektorem ds. Nauki. Rozm. I. Kolczyńska. Biuletyn AGH 2020, nr 152, s. 28-29, [foto]
  • Władze rektorskie na kadencję 2020-2024. Vivat Akademia 2020, nr 22, s. 2, [foto]

Inne

stan na dzień 5.09.2023