Jubileusz 20-lecia Akademii Górniczej

Z Historia AGH

Zdjęcia z jubileuszu (1938 r.)

(Zdjęcia i opisy z zasobów Narodowego Archiwum Cyfrowego)