Jerzy Józef Sobczak

Z Historia AGH
Wersja z dnia 08:34, 24 lut 2023 autorstwa MagdalenaWadowiec (dyskusja | edycje) (→‎Odznaczenia i nagrody)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Jerzy Józef Sobczak
Jerzy Józef Sobczak.jpg
Nazwisko Sobczak
Imię / imiona Jerzy Józef
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 1952
Miejsce urodzenia Jasło


Dyscyplina/specjalności inżynieria materiałowa, odlewnictwo, metalurgia, teoria i praktyka kompozytów metalowych, synteza stopów, specjalne sposoby odlewania, technologie zaawansowane (high-tech)
Wydział Wydział Odlewnictwa


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi

Prof. dr hab. inż. Jerzy Józef Sobczak (1952-)

Dyscyplina/specjalności: inżynieria materiałowa, odlewnictwo, metalurgia, teoria i praktyka kompozytów metalowych, synteza stopów, specjalne sposoby odlewania, technologie zaawansowane (high-tech)

Nota biograficzna

Urodził się w 1952 roku w Jaśle.

W 1978 roku ukończył z wyróżnieniem studia w Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Uniwersytecie Technicznym w Sankt Petersburgu.

Od początku swojej kariery zawodowej jest związany z Instytutem Odlewnictwa w Krakowie, uczestnicząc w realizacji projektów strategicznych, zamawianych, badawczo-rozwojowych i celowych na rzecz polskiego i światowego przemysłu odlewniczego.

W 1982 roku w Uniwersytecie Technicznym w Sankt Petersburgu uzyskał stopień doktora.

Od 1989 roku kierownik Pracowni Stopów Lekkich w Instytucie Odlewnictwa w Krakowie.

W 1993 roku uzyskał w Politechnice Poznańskiej stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn.

W latach 1994-2000 research associate i visiting professor (University of Wisconsin – Milwaukee).

W latach 2001-2007 był pracownikiem naukowym Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie. Od 2001 roku był kierownikiem Pracowni Kompozytów, a następnie od 2002 roku kierownikiem Pracowni Badań Materiałowych i Recyklingu. Od 2006 roku był doradcą dyrektora.

W 2002 roku uzyskał tytuł profesora nauk technicznych.

W latach 2002-2007 był asystentem ds. naukowo-badawczych Instytutu Odlewnictwa w Krakowie, następnie w latach 2007-2017 był dyrektorem Instytutu Odlewnictwa. Od 2017 roku jest doradcą ds. Naukowych w Instytucie Odlewnictwa. W latach 2018-2019 był na etacie profesora.

W 2018 roku został ekspertem w Bulgarian Academy of Sciences, Institute of Metal Science, Equipment and Technologies with Hydroaerodynamics Centre “Acad. Angel Balewski”.

Od 2018 roku jest zatrudniony w Katedrze Tworzyw Formierskich, Technologii Formy i Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Wydziału Odlewnictwa AGH.

Autor i współautor ponad 60 książek i skryptów w wersji polskiej i angielskiej, ponad 490 publikacji technicznych i naukowych w czasopismach naukowych w Polsce i za granicą oraz opracowań przemysłowych i wdrożeniowych. Twórca i współtwórca 12 patentów i wzorów użytkowych.

Promotor 4 prac doktorskich.

Współpracuje z ośrodkami badawczymi w Europie, Japonii i Stanach Zjednoczonych. Był profesorem wizytującym w University of Wisconsin, Osaka University, Tohoku University, stypendystą ONZ-UNIDO oraz Polish American Joint Fund named after Maria Skłodowska-Curie, stypendystą Ministry of Science, Culture and Sport of Japan.

Członek komitetów naukowych konferencji krajowych i zagranicznych.

Członek Rady Głównej Instytutów Badawczych (przewodniczący Komisji Polityki Naukowej), Komitetu Metalurgii, Komitetu Nauki o Materiałach PAN, STOP, Zespołu ds. Nagród MNiSW, Małopolskiej Rady Innowacji, Rady Naukowej Instytutu Metalurgii I Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie, Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, Instytutu Transportu Samochodowego, Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego, a także członkiem TMS Minerals, Metals, Materials, American Society of Metals (ASM), International Community for Composite Engineering (ICCE), American Foundry Society.

W 2017 roku otrzymał doktorat honoris causa Uniwersytetu Technicznego w Warnie.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, „Mistrz Nauki Polskiej" (grudzień, 2012), Krzyż Oficerski Orderu Wynalazczości nadany przez Najwyższą Komisję Odznaczeń Królestwa Belgii (listopad, 2008), Złoty Medal z Wyróżnieniem Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów (czerwiec, 2008), Medal Stowarzyszenia Wynalazców i Producentów Francuskich (maj, 2008), Złoty Medal z wyróżnieniem 56 Światowych Targów Wynalazczości Badań Naukowych Nowych Technik Brussels EUREKA (2007), Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/sobczak-jerzy-jozef-040834

Źródła do biogramu

Inne

stan na dzień 11.10.2022