Jerzy Dereń

Z Historia AGH
Wersja z dnia 16:33, 28 mar 2023 autorstwa HieronimSienski (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Jerzy Dereń
Nazwisko Dereń
Imię / imiona Jerzy
Tytuły / stanowiska Prof. dr
Data urodzenia 26 grudnia 1925
Miejsce urodzenia Tłumacz
Data śmierci 3 kwietnia 1975
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności chemia, fizykochemia
Pełnione funkcje Kierownik Zakładu Chemii Ogólnej i Chemii Półprzewodników AGH (1964-1975)
Wydział Wydział Inżynierii Materiałowej i CeramikiProf. dr Jerzy Dereń (1925–1975)

Dyscyplina/specjalności: chemia, fizykochemia

Nota biograficzna

Urodził się 26 grudnia 1925 roku w Tłumaczu (Ukraina). Zmarł 3 kwietnia 1975 roku w Krakowie i został pochowany na Cmentarzu Rakowickim.

W 1945 roku podjął studia na Wydziale Filozoficznym (sekcja chemiczna) UJ; w 1948 roku, będąc jeszcze studentem, podjął pierwszą pracę w Zakładzie Botaniki UJ jako młodszy asystent, a w 1949 roku w Instytucie Fizyki Technicznej w Zakładzie dla Badań Fizykochemicznych, początkowo w charakterze kierownika pracowni, a potem działu zajmującego się problemami izotopów trwałych. Dyplom magistra filozofii w zakresie chemii uzyskał w 1950 roku.

Od 1951 roku związany z AGH, na początku z Katedrą Chemii Nieorganicznej Wydziału Mineralnego.

W 1957 roku na podstawie pracy "Badania nad przewodnictwem elektrycznym mieszanin tlenków metali dwu i trójwartościowych w czasie ich spiekania", której promotorem był profesor Adam Bielański, uzyskał stopień doktora.

W 1959 roku został docentem. Od1964 roku kierował Katedrą Chemii Nieorganicznej na Wydziale Ceramicznym.

W 1968 roku został profesorem nadzwyczajnym, a w 1971 roku otrzymał tytuł profesora.

W latach 1955–1961 działał również w ramach 1/2 etatu w Zakładzie Fizykochemii Zjawisk Powierzchniowych PAN.

Współtwórca i współinicjator badań zmian przewodnictwa elektrycznego katalizatorów półprzewodnikowych w toku katalizowanej reakcji. Rozwinięcie tych badań przyniosło AGH określenie krakowskiej szkoły katalizy.

Autor ponad 200 publikacji z zakresu chemii i fizyki ciała stałego, a także z zakresu katalizy heterogenicznej.

Promotor prac doktorskich.

Źródła do biogramu

Książki

  • Kto jest kim w ceramice : 50 lecie Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki : 1949-1999. [AGH]. Kraków 1999, s. 39
  • [Skład Osobowy AGH … 1952/52]. Kraków 1952, s. 67
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 67
  • Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970, s. 621 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969)

Artykuły

  • Gorlich E.: Wspomnienie o profesorze Jerzym Dereniu. Wiadomości Chemiczne 1976, z. 3, s. 139-144
  • Podgorecka A.: Wspomnienie o profesorze Jerzym Dereniu. Zeszyty Naukowe. Akademia Górniczo-Hutnicza ; nr 665. [Seria] Matematyka - Fizyka - Chemia 1978, z. 35, s. 7-11