Józef Ryszard Bednarczyk

Z Historia AGH
Wersja z dnia 15:51, 12 wrz 2023 autorstwa MonikaKucharczyk (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Józef Ryszard Bednarczyk
Józef Bednarczyk.jpg
Nazwisko Bednarczyk
Imię / imiona Józef Ryszard
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 9 czerwca 1939
Miejsce urodzenia Kraków


Dyscyplina/specjalności budowa i eksploatacja maszyn, automatyka i metrologia, elektrodynamiczna obróbka metali, formowanie metali dużymi mocami
Wydział Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Prof. dr hab. inż. Józef Ryszard Bednarczyk (1939–)

Dyscyplina/specjalności: budowa i eksploatacja maszyn, automatyka i metrologia, elektrodynamiczna obróbka metali, formowanie metali dużymi mocami

Nota biograficzna

Urodził się 9 czerwca 1939 roku w Krakowie.

W 1962 roku ukończył studia na Wydziale Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej AGH.

W 1965 roku rozpoczął pracę inżyniera w Zakładzie Automatyki Urządzeń Hutniczych Katedry Maszyn Hutniczych Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH.

W 1976 roku na podstawie pracy "Teoretyczno-eksperymentalna analiza możliwości zastosowania nacisku impulsowego pola elektromagnetycznego do cięcia poprzecznego taśm walcowanych w ruchu", napisanej pod kierunkiem profesora Wiesława Zapałowicza, uzyskał stopień doktora.

W 1997 roku na podstawie rozprawy "Analiza rozkładów sił i naprężeń w głowicach do plastycznej obróbki metali metodą elektrodynamiczną" uzyskał stopień doktora habilitowanego.

W 2008 roku otrzymał tytuł profesora nauk technicznych.

W pracy naukowej koncentrował się miedzy innymi na pomiarach wielkości mechanicznych metodami elektrycznymi, konstrukcjach analogowych i cyfrowych przetworników pomiarowych, zastosowaniu manipulatorów i robotów do obsługi urządzeń technologicznych oraz konstrukcjach członów technologicznych i automatyzujących pracę gniazd obróbczych w technologii elektrodynamicznego kształtowania metali.

Promotor 2 prac doktorskich.

Autor około 80 publikacji i 12 patentów.

Uczestnik i współorganizator wielu konferencji naukowo-technicznych.

Członek Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Odznaka Honorowa "Zasłużony dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki"

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/bednarczyk-jozef-002452

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 3. Pion elektromechaniczny i Wydziały Politechniczne. Kraków 1979, s. 120
  • Pracownicy naukowo-dydaktyczni WIMIR : 1952-2002 50-lecie Wydziału. Red. W. P. Kowalski ; oprac. M. Banaś, K. Kołodziejczyk, T. Zacharz. Kraków 2002, s. 150-151, [foto]
  • [Skład Osobowy AGH … 1965/66]. Kraków 1967, s. 146
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 20

Artykuły

  • Bednarczyk J.: Obróbka metali w polu magnetycznym i możliwości jej automatyzacji. Pomiary, Automatyka, Kontrola 2002, nr 12 wyd. spec., s. 19–21, [foto]

stan na dzień 12.09.2023