Józef Duda

Z Historia AGH
Józef Duda
Józef Duda.jpg
Nazwisko Duda
Imię / imiona Józef
Tytuły / stanowiska Dr hab. inż., prof. AGH
Data urodzenia 7 marca 1956
Miejsce urodzenia Brzesko
Data śmierci 31 stycznia 2024
Dyscyplina/specjalności automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne, automatyka i robotyka, teoria sterowania, optymalizacja
Wydział Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii BiomedycznejDr hab. inż., prof. AGH Józef Duda (1956-2024)

Dyscyplina/specjalności: automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne, automatyka i robotyka, teoria sterowania, optymalizacja

Nota biograficzna

Urodził się 7 marca 1956 roku w Brzesku. Zmarł 31 stycznia 2024 roku. Pochowany na Cmentarzu w w Koźmicach Wielkich.

W 1981 roku ukończył Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki AGH. Następnie odbył studia doktoranckie

W 1986 roku na podstawie pracy "Optymalizacja parametryczna w układach z opóźnieniem", której promotorem był profesor Henryk Górecki, na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki uzyskał stopień doktora.

W latach 1986-1994 był adiunktem w Wyższej Szkole Pedagogicznej imię Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

W 1990 roku został radnym Miasta i Gminy Wieliczka i był jej przewodniczącym. W latach 1992-2006 był Burmistrzem Miasta i Gminy Wieliczka. W latach 2010-2018 był radnym powiatu wielickiego, pełnił funkcję przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.

W 2008 roku rozpoczął pracę w Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH.

W 2017 roku na podstawie rozprawy "The Lyapunov functionals for time delay systems" przedstawionej na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, uzyskał stopień doktora habilitowanego.

W 2019 roku został profesorem AGH.

Związany był z Katedrą Automatyki i Robotyki Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH.

Autor ponad 30 publikacji.

W 2023 roku otrzymał tytuł Honorowym Obywatelem Królewskiego Górniczego Wolnego Miasta Wieliczka.

Był Honorowym Członkiem Stowarzyszenia "Klub Przyjaciół Wieliczki"

Odznaczenia i nagrody

Honorowy Obywatel Królewskiego Górniczego Wolnego Miasta Wieliczka

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/duda-jozef-006465

Źródła do biogramu

Artykuły

  • Adolf K.: Piękny umysł. Puls Wieliczki 2023, nr 2, s. 16-18, [foto]
  • Gitler M.: Pożegnano Józefa Dudę, Honorowego Obywatela Wieliczki. Głos Wielicki 2024, nr 2, s. 1,10, [foto]

Inne