Grzegorz Malina

Z Historia AGH
Grzegorz Malina
Grzegorz Malina.jpg
Nazwisko Malina
Imię / imiona Grzegorz
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 13 maja 1956
Miejsce urodzenia Częstochowa


Dyscyplina/specjalności geologia, inżynieria i ochrona środowiska, biotechnologia, hydrogeologia, gospodarka wodna, ochrona wód podziemnych, oczyszczanie gruntów, hydrogeologia
Wydział Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony ŚrodowiskaProf. dr hab. inż. Grzegorz Malina (1956-)

Dyscyplina/specjalności: geologia, inżynieria i ochrona środowiska, biotechnologia, hydrogeologia, gospodarka wodna, ochrona wód podziemnych, oczyszczanie gruntów, hydrogeologia

Nota biograficzna

Urodził się 13 maja 1956 roku w Częstochowie.

Ukończył Politechnikę Częstochowską uzyskując dyplom magistra inżyniera inżynierii środowiska.

W 1991 roku na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym AGH na podstawie pracy "Badania i możliwości wykorzystania rozkładu pola temperaturowego strumienia wód podziemnych na ujęciu infiltracyjnym Reda III" uzyskał doktorat.

W 2000 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego.

W 2009 roku otrzymał tytuł profesora w dziedzinie nauk o Ziemi.

Jest specjalistą z zakresu inżynierii i ochrony środowiska, hydrogeologii, remediacji gruntów, wód podziemnych i osadów dennych oraz migracji zanieczyszczeń w środowisku gruntowo-wodnym, a także gospodarki wodnej i ochrony wód, w tym monitoringu wód powierzchniowych i podziemnych.

Był też profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Inżynierii Środowiska Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechniki Częstochowskiej.

Autor i współautor około 200 artykułów i komunikatów, około 20 książek i monografii i ponad 40 rozdziałów w książkach i monografiach.

Promotor ponad 10 doktoratów i ponad 180 prac magisterskich i inżynierskich. Recenzent prac doktorskich i habilitacyjnych.

Brał udział w wielu projektach badawczych. W latach 2014-2017 „Soils2Sea – Reducing nutrient loadings from agricultural soils to the Baltic Sea via groundwater and streams. BONUS call 2012: Viable ecosystem", w latach 2011-2015 w ramach VII PR UE w „ADVOCATE – Advancing In Situ Remediation for Contaminated Land and Groundwater (no. 265063) – FP7-PEOPLE-ITN-2008" i w latach 2010-2014 w ramach VII PR UE w „HOMBRE – HOlistic Management of Brownfield Regeneration”. FP7 ENV.2010.3.1.5-2. Environmental technologies for brownfield regeneration, Collaborative Project, GA no.: 265097".

Bibliografia publikacji

https://bpp.agh.edu.pl/autor/malina-grzegorz-06426

Źródła do biogramu

Książki

  • Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 1946-2016. Red. M. Manecki, E. Hycnar. Kraków 2016, s. 126

Inne


stan na dzień 5.01.2021