Ewa Zofia Polaczek

Z Historia AGH
Ewa Zofia Polaczek
Nazwisko Polaczek
Imię / imiona Ewa Zofia
Tytuły / stanowiska Dr hab.
Data urodzenia 17 października 1925
Miejsce urodzenia Sosnowiec
Data śmierci 28 listopada 2014
Dyscyplina/specjalności nauki chemiczne, fizykochemia ciała stałego, krystalochemia, chemia fizyczna, fizyka i chemia jądrowa
Dr hab. Ewa Zofia Polaczek (1925-2014)

Dyscyplina/specjalności: nauki chemiczne, fizykochemia ciała stałego, krystalochemia, chemia fizyczna, fizyka i chemia jądrowa

Nota biograficzna

Urodziła się 17 października 1925 roku w Sosnowcu. Zmarła 28 listopada 2014 roku. Pochowana na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

W 1950 roku ukończyła Studia w Uniwersytecie Jagiellońskim.

W latach 1952-1986 pracowała w AGH.

Rozpoczęła pracę asystenta (pod nazwiskiem Hoschek) w Zakładzie i Katedrze Chemii Nieorganicznej Wydziału Ceramicznego.

W 1963 roku na podstawie pracy "Wpływ chemisorpcji gazów na przewodnictwo elektryczne polikrystalicznych próbek trójtlenku wolframu", której promotorem był profesor Jerzy Dereń, uzyskała stopień doktora.

W 1976 roku na podstawie rozprawy "Tlenkowe brązy wolframowe MexW03:struktura i własności fizykochemiczne" uzyskała stopień doktora habilitowanego.

Autorka około 30 publikacji.

Źródła do biogramu

Książki

  • [Skład Osobowy AGH … 1952/53]. Kraków 1953, s. 81
  • [Skład Osobowy AGH … 1953/54]. Kraków 1954, s. 86
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 283

Inne