Dominik Jacek Dorosz

Z Historia AGH
Wersja z dnia 17:42, 28 mar 2023 autorstwa HieronimSienski (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Dominik Jacek Dorosz
Dominik Dorosz.jpg
Nazwisko Dorosz
Imię / imiona Dominik Jacek
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab.
Data urodzenia 5 września 1975


Dyscyplina/specjalności inżynieria materiałowa, technologia chemiczna, automatyka, elektronika, elektrotechnika, nauki chemiczne
Wydział Wydział Inżynierii Materiałowej i CeramikiProf. dr hab. Dominik Jacek Dorosz (1975-)

Dyscyplina/specjalności: inżynieria materiałowa, technologia chemiczna, automatyka, elektronika, elektrotechnika, nauki chemiczne

Nota biograficzna

Urodził się 5 września 1975 roku.

W latach 1994–1999 studiował na Wydziale Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej.

Był profesorem nadzwyczajnym. W latach 2012-2016 pełnił funkcję prodziekana ds. Nauki Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej.

W 2003 roku na podstawie pracy "Szkła zawierające tlenki metali ciężkich modyfikowane wybranymi lantanowcami" przygotowanej w Katedrze Technologii Szkła i Powłok Amorficznych Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH uzyskał stopień doktora.

W 2011 roku na podstawie rozprawy "Aktywne światłowody specjalne" przygotowanej na WIMiC uzyskał habilitację.

Od 2016 roku związany Katedrą Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.

W 2017 roku otrzymał tytuł profesora.

Promotor prac doktorskich, około 40 magisterskich i 20 inżynierskich. Recenzent prac doktorskich, habilitacyjnych i wniosków profesorskich.

Autor i współautor około 380 publikacji oraz 4 patentów i zgłoszeń patentowych. Udział w około 150 konferencjach, w tym około 60 międzynarodowych.

Członek Polskiej Akademii Nauk, Akademii Młodych Uczonych PAN, Komitetu Nauki o Materiałach PAN, Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej, Officer of the European Society of Glass Science, Przewodniczący IEEE Photonics Society-Chair of Polish Chapter PHO-036 (2015-2017), członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Ceramicznego.

Odznaczenia i nagrody

Nagrody Rektora Politechniki Białostockiej, Nagrody Rektora AGH, Nagroda PTCer, Nagroda Polskiego Komitetu Optoelektroniki II-stopnia, Nagroda Polskiego Towarzystwa Ceramicznego.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/dorosz-dominik-jacek-004373

Źródła do biogramu

Książki

  • Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH w 70-lecie swojej działalności. Kraków 2019, s. 18, 20, 96, 108-109,

Inne

stan na dzień 28.03.2023