Centrum Zaawansowanych Technologii Miasta Przyszłości: Różnice pomiędzy wersjami

Z Historia AGH
Linia 38: Linia 38:
*[[Media:Uchwała nr 55 2015 Senatu AGH z dnia 29 kwietnia 2015 r.pdf|Uchwała nr 55/2015 Senatu AGH z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie opinii o powołaniu przez Rektora dr Sławomira Kopcia na Dyrektora Centrum Zaawansowanych Technologii Miasta Przyszłości AGH]]
*[[Media:Uchwała nr 55 2015 Senatu AGH z dnia 29 kwietnia 2015 r.pdf|Uchwała nr 55/2015 Senatu AGH z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie opinii o powołaniu przez Rektora dr Sławomira Kopcia na Dyrektora Centrum Zaawansowanych Technologii Miasta Przyszłości AGH]]


* Zarządzenie Nr 45/2017 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 15/2014 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie utworzenia jednostki pozawydziałowej o nazwie "Centrum Zaawansowanych Technologii Miasta Przyszłości (CZTMP)"
*[[Media:Zarządzenie nr 45 2017 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 27 września 2017 r.pdf|Zarządzenie Nr 45/2017 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 15/2014 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie utworzenia jednostki pozawydziałowej o nazwie "Centrum Zaawansowanych Technologii Miasta Przyszłości (CZTMP)"]]


*[[Media:Zarządzenie nr 76 2019 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 25 listopada 2019 r.pdf|Zarządzenie Nr 76/2019 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie likwidacji jednostek oraz nadania jednostkom statusu "jednostka pomocnicza w likwidacji"]]
*[[Media:Zarządzenie nr 76 2019 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 25 listopada 2019 r.pdf|Zarządzenie Nr 76/2019 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie likwidacji jednostek oraz nadania jednostkom statusu "jednostka pomocnicza w likwidacji"]]

Wersja z 10:21, 21 sty 2020

Centrum Zaawansowanych Technologii Miasta Przyszłości
Rok założenia 2014


Pochodzi od -
Przekształcony na:

Senat AGH na posiedzeniu w dniu 2 kwietnia 2014 r., uchwałą nr 39, pozytywnie zaopiniował powołanie przez Rektora AGH, jednostki pozawydziałowej o nazwie Centrum Zaawansowanych Technologii Miasta Przyszłości.

Zarządzeniem nr 15, Rektora prof. dr hab. inż. Tadeusza Słomki z dnia 23 maja 2014 r., powołano z dniem 23 maja 2014 r. jednostkę pozawydziałową o nazwie Centrum Zaawansowanych Technologii Miasta Przyszłości (CZTMP).

Na wniosek Prorektora ds. Współpracy prof. dr hab. inż. Tomasza Szmuca z dnia 16 marca 2015 r., Senat AGH na posiedzeniu w dniu 29 kwietnia 2015 r., uchwałą nr 55, pozytywnie zaopiniował powołanie przez Rektora AGH, dr Sławomira Kopcia na Dyrektora Centrum Zaawansowanych Technologii Miasta Przyszłości AGH.

Zarządzeniem nr 76, Rektora prof. dr hab. inż. Tadeusza Słomki z dnia 25 listopada 2019 r., od dnia 1 października 2019 r. Centrum Zaawansowanych Technologii Miasta Przyszłości otrzymało status "jednostki pomocniczej w likwidacji". Od dnia 1 stycznia 2020 r. Centrum Zaawansowanych Technologii Miasta Przyszłości staje się jednostką wewnętrzną Centrum Energetyki.

Do zadań Centrum należy integracja i koordynacja działań AGH, służących wypracowywaniu i rozpowszechnianiu innowacyjnych rozwiązań, opartych na zintegrowanych technologiach z obszarów energii, inżynierii materiałowej, transportu i technologii informacyjno-komunikacyjnych, zwanych technologiami inteligentnych miast i społeczności.

Dyrektorzy

Osoby związane z centrum

Bibliografia

Inne

Źródła (w układzie chronologicznym)

stan na dzień 12.12.2019