Centrum Zaawansowanych Technologii Miasta Przyszłości: Różnice pomiędzy wersjami

Z Historia AGH
Nie podano opisu zmian
 
(Nie pokazano 1 pośredniej wersji utworzonej przez tego samego użytkownika)
Linia 14: Linia 14:


== Dyrektorzy ==
== Dyrektorzy ==
 
dr Sławomir Kopeć
{{jednostka}}
{{jednostka}}
== Osoby związane z centrum ==
== Osoby związane z centrum ==


Linia 44: Linia 43:
*[[Media:Zarządzenie nr 79 2019 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 10 grudnia 2019 r.pdf|Zarządzenie Nr 79/2019 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 76/2019 Rektora AGH z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie likwidacji jednostek oraz nadania jednostkom statusu "jednostka pomocnicza w likwidacji"]]
*[[Media:Zarządzenie nr 79 2019 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 10 grudnia 2019 r.pdf|Zarządzenie Nr 79/2019 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 76/2019 Rektora AGH z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie likwidacji jednostek oraz nadania jednostkom statusu "jednostka pomocnicza w likwidacji"]]


'''''<span style="color:red;">stan na dzień 12.12.2019</span>'''''
'''''<span style="color:red;">stan na dzień 11.01.2022</span>'''''
[[Category: Jednostki międzywydziałowe i pozawydziałowe]]
[[Category: Jednostki międzywydziałowe i pozawydziałowe]]

Aktualna wersja na dzień 09:57, 11 sty 2022

Centrum Zaawansowanych Technologii Miasta Przyszłości
Rok założenia 2014


Pochodzi od -
Przekształcony na:

Senat AGH na posiedzeniu w dniu 2 kwietnia 2014 r., uchwałą nr 39, pozytywnie zaopiniował powołanie przez Rektora AGH, jednostki pozawydziałowej o nazwie Centrum Zaawansowanych Technologii Miasta Przyszłości.

Zarządzeniem nr 15, Rektora prof. dr hab. inż. Tadeusza Słomki z dnia 23 maja 2014 r., powołano z dniem 23 maja 2014 r. jednostkę pozawydziałową o nazwie Centrum Zaawansowanych Technologii Miasta Przyszłości (CZTMP).

Na wniosek Prorektora ds. Współpracy prof. dr hab. inż. Tomasza Szmuca z dnia 16 marca 2015 r., Senat AGH na posiedzeniu w dniu 29 kwietnia 2015 r., uchwałą nr 55, pozytywnie zaopiniował powołanie przez Rektora AGH, dr Sławomira Kopcia na Dyrektora Centrum Zaawansowanych Technologii Miasta Przyszłości AGH.

Zarządzeniem nr 76, Rektora prof. dr hab. inż. Tadeusza Słomki z dnia 25 listopada 2019 r., od dnia 1 października 2019 r. Centrum Zaawansowanych Technologii Miasta Przyszłości otrzymało status "jednostki pomocniczej w likwidacji". Od dnia 1 stycznia 2020 r. Centrum Zaawansowanych Technologii Miasta Przyszłości staje się jednostką wewnętrzną Centrum Energetyki.

Do zadań Centrum należy integracja i koordynacja działań AGH, służących wypracowywaniu i rozpowszechnianiu innowacyjnych rozwiązań, opartych na zintegrowanych technologiach z obszarów energii, inżynierii materiałowej, transportu i technologii informacyjno-komunikacyjnych, zwanych technologiami inteligentnych miast i społeczności.

Dyrektorzy

dr Sławomir Kopeć

Osoby związane z centrum

Bibliografia

Inne

Źródła (w układzie chronologicznym)

stan na dzień 11.01.2022