Centrum Fotowoltaiki

Z Historia AGH
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Centrum Fotowoltaiki
Rok założenia 2015


Pochodzi od -
Przekształcony na:

Senat AGH na posiedzeniu w dniu 27 maja 2015 r., uchwałą nr 73, pozytywnie zaopiniował powołanie przez Rektora AGH jednostki pozawydziałowej o nazwie Centrum Fotowoltaiki (CF).

Na wniosek Prorektora ds. Nauki prof. dr hab. inż. Zbigniewa Kąkola, Senat AGH na posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2015 r., uchwałą nr 99, pozytywnie zaopiniował powołanie przez Rektora AGH, prof. dr hab. inż. Zbigniewa Hanzelkę na Dyrektora Centrum Fotowoltaiki.

Zarządzeniem nr 31, Rektora prof. dr hab. inż. Tadeusza Słomki z dnia 25 sierpnia 2015 r., powołano jednostkę pozawydziałową o nazwie Centrum Fotowoltaiki (CF). Zarządzenie weszło w życie z dniem 1 września 2015 r.

Centrum Fotowoltaiki działa w strukturze Centrum Energetyki. Współpracuje z uczelniami i instytutami badawczymi oraz organizacjami działającymi na rzecz rozwoju fotowoltaiki.

Do zadań Centrum należy rozwój wiedzy w obszarze energetyki fotowoltaicznej, promowanie osiągnięć badawczych AGH w dziedzinie fotowoltaiki w kraju i zagranicą.


Dyrektorzy

Osoby związane z centrum

Bibliografia

Artykuły

Inne

  • Centrum Fotowoltaiki //www.cpv.agh.edu.pl/

Źródła (w układzie chronologicznym)

  • Uchwała nr 73/2015 Senatu AGH z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie opinii Senatu o powołaniu przez Rektora jednostki pozawydziałowej pod nazwą Centrum Fotowoltaiki CF
  • Uchwała nr 99/2015 Senatu AGH z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie opinii o powołaniu przez Rektora Dyrektora Centrum Fotowoltaiki CF
  • Zarządzenie nr 31/2015 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia jednostki pozawydziałowej pn. "Centrum Fotowoltaiki (CF)"
  • Regulamin Centrum Fotowoltaiki (CF). Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora AGH nr 31/2015 z dnia 25 sierpnia 2015 r.