Barbara Zdzisława Hutera

Z Historia AGH
Wersja z dnia 10:19, 8 kwi 2024 autorstwa HieronimSienski (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Barbara Zdzisława Hutera
Nazwisko Hutera
Imię / imiona Barbara Zdzisława
Tytuły / stanowiska Dr hab., prof. AGH
Data urodzenia 17 marca 1944
Miejsce urodzenia Bejsce


Dyscyplina/specjalności materiały formierskie i ogniotrwałe, chemia, spoiwa, inżynieria materiałowa, metalurgia, odlewnictwo
Wydział Wydział OdlewnictwaDr hab., prof. AGH Barbara Zdzisława Hutera (1944-)

Dyscyplina/specjalności: materiały formierskie i ogniotrwałe, chemia, spoiwa, inżynieria materiałowa, metalurgia, odlewnictwo

Nota biograficzna

Urodziła się 17 marca 1944 roku w miejscowości Bejsce koło Kazimierzy Wielkiej.

W 1969 roku ukończyła chemię na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W 1969 roku rozpoczęła pracę asystenta stażysty w Zakładzie Chemii Ogólnej i Analitycznej Instytutu Odlewnictwa Wydział Odlewnictwa AGH.

W 1992 roku na podstawie pracy "Analiza wpływu wybranych parametrów klasycznych mas formierskich na ich wytrzymałość w stanie wysuszonym", której promotorem był profesor Zdzisław Wertz, uzyskała stopień doktora.

W 2009 roku na podstawie rozprawy "Znaczenie rozcieńczalnika w spoiwie dla przebiegu zjawisk powierzchniowych w układzie osnowa piaskowa - materiał wiążący" uzyskała stopień doktora habilitowanego.

Autorka ponad 110 publikacji i 4 patentów.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/hutera-barbara-003140

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika 1951-2019 : Wydział Odlewnictwa, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Oprac. Z. Kulig, J. Cholawa. Kraków 2019, s. 138, 177
  • Kronika Wydziału Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej 1951-2011. Oprac. Z. Kulig. Kraków 2011, s. 123, 166
  • [Skład Osobowy AGH … 1969/70]. Kraków 1970, s. 82
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 118

stan na dzień 8.04.2024