Barbara Ewa Tomaszewska

Z Historia AGH
Wersja z dnia 09:20, 29 wrz 2023 autorstwa HieronimSienski (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Barbara Ewa Tomaszewska
Barbara Tomaszewska.jpg
Nazwisko Tomaszewska
Imię / imiona Barbara Ewa
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 10 grudnia 1971


Dyscyplina/specjalności geologia, hydrogeologia, hydrigeochemia, geotermia, geologia górnicza, ochrona środowiska, inżynieria środowiska
Wydział Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony ŚrodowiskaProf. dr hab. inż. Barbara Ewa Tomaszewska (1971-)

Dyscyplina/specjalności: geologia, hydrogeologia, hydrogeochemia, geotermia, geologia górnicza, ochrona środowiska, inżynieria środowiska

Nota biograficzna

Urodziła się 10 grudnia 1971 roku.

W 1996 roku ukończyła Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH, uzyskując specjalizację w zakresie hydrogeologii, geologii inżynierskiej i górniczej. Następnie na tym samym Wydziale rozpoczęła studia doktoranckie.

W 2001 roku na podstawie pracy "Antropogeniczne przeobrażenia w środowisku wodnogruntowym na przykładzie Skawiny", której promotorem był profesor Andrzej Szczepański, uzyskała stopień doktora. Praca ta uzyskała wyróżnienie Marszałka Województwa Małopolskiego w Konkursie na najlepszą pracę doktorską.

W 2001 roku pracowała w Uzdrowiskowym Zakładzie Górniczym w Krzeszowicach, jako hydrolog w dozorze eksploatacji wód leczniczych, uzyskując kwalifikacje górnicze. W latach 2001-2007 pracowała w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Krakowie Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach, jako starszy inspektor ds. geologii i ochrony środowiska, pełniła nadzór nad eksploatacją kopalin wydobywczych metodą podziemna, odkrywkową i otworową w województwie małopolskim.

W 2007 roku rozpoczęła pracę w adiunkta w Zakładzie Odnawialnych Źródeł Energii i Badań Środowiskowych Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. W 2012 roku została członkiem Rady Naukowej Instytutu i zastępcą kierownika Zakładu.

W 2013 roku w na podstawie rozprawy "Ocena możliwości efektywnego wykorzystania schłodzonych wód termalnych w celach pitnych i gospodarczych", zaprezentowanej w Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH, uzyskała stopień doktora habilitowanego.

W 2015 roku - równolegle - podjęła pracę w Katedrze Surowców Energetycznych Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH.

W 2020 roku otrzymała tytuł profesora

Autorka 230 publikacji.

Promotor 2 prac doktorskich.

Aktywnie uczestniczy w badaniach realizowanych w ramach współpracy międzynarodowej. Jako lider, koordynator lub główny wykonawca brała i bierze udział w 14 międzynarodowych projektach realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN oraz Akademii Górniczo-Hutniczej.

Jako lider, koordynator bądź główny wykonawca uczestniczyła w realizacji 18 krajowych projektów badawczych, badawczo-rozwojowych oraz projektów celowych finansowanych ze środków Komitetu Badań Naukowych, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Ministerstwa Środowiska.

Od 2018 roku jest edytorem w czasopiśmie Elsevier „Groundwater for Sustainable Development” oraz gościnnym redaktorem w czasopiśmie „Journal of Hazardous Materials”.

Członek prestiżowego gremium UNESCO Chair on Groundwater Arsenic within the 2030 Agenda for Sustainable Development. To niezależny zespół ekspertów i doradców realizujących wspólne badania, poszukujących innowacyjnych rozwiązań i dobrych praktyk dla rozwiązania globalnego problemu wody w ramach Agendy UNESCO dla Zrównoważonego Rozwoju 2030.

W AGH jest członkiem Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Ziemi i Środowisku i Kolegium Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska.

Odznaczenia i nagrody

Odznaka Ministerstwa Środowiska „Za zasługi dla geologii polskiej”

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/tomaszewska-barbara-003603

Źródła do biogramu

Książki

  • Barbara Tomaszewska. W: Manecki A.: Ludzie nauk o Ziemi i Kosmosie : z wydarzeniami lat minionych tle. Kraków 2023, s. 196-198

Inne


stan na dzień 29.09.2023