Andrzej Maria Gołaś

Z Historia AGH
Wersja z dnia 12:52, 19 wrz 2023 autorstwa HieronimSienski (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Andrzej Maria Gołaś
Prof. A.Golas.jpg
Nazwisko Gołaś
Imię / imiona Andrzej
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Tytuły honorowe AGH Profesor Honorowy AGH
Data urodzenia 30 września 1946
Miejsce urodzenia Kraków


Dyscyplina/specjalności mechanika komputerowa
Pełnione funkcje Prorektor ds. Ogólnych (1996–1999)
Wydział Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki


Odznaczenia i nagrody Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej
FunkcjeGdzieoddo
ProrektorAGH19961999

Prof. dr hab. inż. Andrzej Maria Gołaś (1946–)

Specjalność: mechanika komputerowa

Nota biograficzna

Urodził się 30 września 1946 roku w Krakowie.

W 1970 roku ukończył studia w Akademii Górniczo-Hutniczej (Wydział Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej).

Od 1973 roku zatrudniony w AGH na Wydziale Maszyn Górniczych i Hutniczych: asystent (1973–1974), adiunkt (1974–1987), docent (1987–1992), profesor nadzwyczajny (1992), kierownik pracowni mechaniki komputerowej w Katedrze Mechaniki i Wibroakustyki na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki (od 1992 roku).

W 1974 roku na podstawie pracy "Synteza struktury i algorytmów sterowania procesami cieplnymi walcowni gorącej blach", której promotorem był profesor Ludger Szklarski, uzyskał stopień doktora.

W 1985 roku na podstawie rozprawy "Wpływ parametrów dynamicznych na procesy wibroakustyczne w walcowniach" uzyskał stopień doktora habilitowanego.

W 1995 roku uzyskał tytuł profesora.

W latach 1996–1999 był Prorektorem AGH ds. Ogólnych.

W 2017 roku uzyskał tytuł profesora honorowego AGH 2017 ("za wybitne osiągnięcia naukowe z zakresu akustyki i mechaniki ośrodków ciągłych, działalność dydaktyczną i organizacyjną na rzecz Uczelni i polskiego środowiska naukowego oraz zasługi w służbie publicznej promujące AGH w Polsce i świecie").

Współpracował z renomowanymi ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą. Pracował m.in. jako profesor wizytujący w najstarszym europejskim uniwersytecie w Bolonii.

Jest autorem i współautorem ponad 60 prac opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych, głównym autorem ponad 60 opracowań i ekspertyz dla przemysłu, twórcą i opiekunem specjalności mechanika komputerowa.

Jest członkiem wielu komisji i stowarzyszeń naukowych, m.in. Komitetu Akustyki Polskiej Akademii Nauk (od 1996 roku), Komisji Mechaniki Stosowanej PAN - Oddział w Krakowie (1995–1996), zespołu diagnostyki technicznej Komitetu Budowy Maszyn PAN, ekspertem Ministra Edukacji Narodowej w zakresie ochrony przed hałasem i wibracjami.

Aktywnie działa w organizacjach społecznych - współzałożyciel Solidarności w AGH, członek Zarządu Regionu „S”, delegat na Zjazd Krajowy „S”. W latach 1999–2002 był przewodniczącym Unii Metropolii Polskich, w latach 1999-2002 - przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury w Radzie Europy w Strasburgu. W latach 2002–2004 był członkiem Narodowej Rady Integracji Europejskiej.

W 2005 roku został wybrany senatorem Rzeczypospolitej Polskiej V kadencji.

W latach 2011–2014 był członkiem, a w 2014 roku przewodniczącym Komitetu Polityki Naukowej przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W latach 1998–2002 pełnił stanowisko prezydenta Krakowa.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi Republiki Austrii, Złoty Krzyż Zasługi Republiki Włoch, Złoty Krzyż za Zasługi dla Województwa Małopolskiego, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal „Dziękujemy za Wolność”, Nagroda im. Profesora Władysława Taklińskiego

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/golas-andrzej-maria-002547

Źródła do biogramu

Książki

 • Andrzej Gołaś. W: Manecki A.: Ludzie nauk o Ziemi i Kosmosie : z wydarzeniami lat minionych tle. Kraków 2023, s. 57-58
 • Badania statutowe na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki [AGH]. Red. M. Banaś, J. Nawara. Kraków 2012, s. [59], [foto] (Problemy Inżynierii Mechanicznej i Robotyki ; Monografie ; nr 60)
 • Encyklopedia Krakowa. Kraków 2000, s. 250
 • Pracownicy naukowo-dydaktyczni [Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH]. Pod red. W. P. Kowalskiego. Kraków 2002, s. 9, 11, 247-248, [foto]
 • [Skład osobowy AGH ... 1994]. Kraków 1994, s. 45
 • Gliksman A.:: Leksykon Ludzi Małopolskiej "Solidarności". T. 1. Kraków 2012, s. 82-83, [foto]
 • Tyrański W.: Kto jest kim w Krakowie. Wyd. 2. Kraków 2000, s. 97-98
 • WIBROTECH 2006 : XII konferencja naukowa Wibroakustyki i Wibrotechniki : VII ogólnopolskie seminarium Wibroakustyka w systemach technicznych : Kraków, 28-29 wrzesień. [Kraków 2006], s. 9-14, [foto]

Artykuły

 • Gołaś A.: Ludzie AGH : rozmowa z prorektorem AGH, prof. dr hab. inż. Andrzejem Gołasiem. Rozm. E. Konieczna. Miesiąc w Krakowie 1998, nr 1, s. 63-67, [foto]
 • Gołaś A.: Nasz krakowski patriotyzm pragmatyczny. Rozm. M. Lubaś-Harny. Polska Gazeta Krakowska 2009, nr 266, [dod.] Kraków piątek wieczorem, s. 8-9, [foto]
 • Gołaś A.: Zostawiam to młodszym : rozmowa z profesorem Andrzejem Gołasiem, prezydentem Krakowa w latach 1998-2002. Rozm. K. Pach. Vivat Akademia 2020, nr 21, s. 76, [foto]
 • Mamy komplet prorektorów : Prorektor ds. Kształcenia dr hab. inż. Bronisław Barchański — prof. nadzw., Prorektor ds. Ogólnych — prof. dr hab. inż. Andrzej Gołaś, Prorektor ds. Nauki — prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1997, nr 37, s. 17–18, [foto]
 • Nowe władze Uczelni. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1996, nr 30/31, s. 18-19, [foto]
 • Odznaczenia, nagrody i stypendia wręczone podczas Inauguracji Roku Akademickiego 2012/2013 : Nagroda im. Profesora Władysława Taklińskiego. Biuletyn AGH 2012, nr 58, s. 5
 • Prof. Andrzej Gołaś profesorem Honorowym AGH. Oprac. W. Szewczyk. Biuletyn AGH 2018, nr 124, s. 16
 • [Protokół z Posiedzenia Senatu AGH ... 27.09.2017], s. 2, 5, 28
 • Tymczak P., Gołaś A.: Centrum Kongresowe z akustyką, jakiej nie znajdziemy w całej Polsce : inwestycje : krakowscy architekci we współpracy z ekspertami z Anglii zaprojektowali specjalne fotele, dające komfort słuchania muzyki. Dziennik Polski 2014, nr 33 (10 II 2014), [dod.:] Kronika Krakowska, s. B1

Inne

stan na dzień 4.09.2023