Andrzej Maria Gołaś

Z Historia AGH
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Andrzej Maria Gołaś
Andrzej Golas.jpg
Nazwisko Gołaś
Imię / imiona Andrzej
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 1946
Miejsce urodzenia Kraków


Dyscyplina/specjalności mechanika komputerowa
Pełnione funkcje Prorektor ds. ogólnych w latach 1996–1999
Wydział Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki


Odznaczenia i nagrody Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej
FunkcjeGdzieoddo
ProrektorAGH19961999


Prof. dr hab. inż. Andrzej Maria Gołaś (1946–)

Specjalność: mechanika komputerowa

Nota biograficzna

Urodził się 30 września 1946 r. w Krakowie. W 1970 r. ukończył studia na Akademii Górniczo-Hutniczej (Wydział Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej), stopień doktora w zakresie automatyki uzyskał w 1974 r., pracę habilitacyjną w 1985 r. obronił na Wydziale Maszyn Górniczych i Hutniczych, z którym związany jest do dzisiaj (obecnie Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki).

Od 1973 r. zatrudniony w AGH na Wydziale Maszyn Górniczych i Hutniczych: asystent (1973–1974), adiunkt (1974–1987), docent (1987–1992), profesor nadzwyczajny (1992), kierownik pracowni mechaniki komputerowej w Katedrze Mechaniki i Wibroakustyki na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki (od 1992 r.). Tytuł profesora uzyskał w roku 1995. W latach 1996–1999 był prorektorem ds. ogólnych AGH.

W 2017 roku uzyskał tytuł profesora honorowego AGH 2017 ("za wybitne osiągnięcia naukowe z zakresu akustyki i mechaniki ośrodków ciągłych, działalność dydaktyczną i organizacyjną na rzecz Uczelni i polskiego środowiska naukowego oraz zasługi w służbie publicznej promujące AGH w Polsce i świecie").

Jest autorem i współautorem ponad 60 prac opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych; głównym autorem ponad 60 opracowań i ekspertyz dla przemysłu; twórcą i opiekunem specjalności mechanika komputerowa.

Jest członkiem wielu komisji i stowarzyszeń naukowych np.: Komitetu Akustyki Polskiej Akademii Nauk (od 1996 r.), Komisji Mechaniki Stosowanej PAN - Oddział w Krakowie (1995–1996), zespołu diagnostyki technicznej Komitetu Budowy Maszyn PAN, ekspertem ministra edukacji narodowej w zakresie ochrony przed hałasem i wibracjami.

Aktywnie działa w organizacjach społecznych - współzałożyciel Solidarności w AGH, członek Zarządu Regionu „S”, delegat na Zjazd Krajowy „S”. W latach 1999–2002 był przewodniczącym Unii Metropolii Polskich; 1999-2002 - przewodniczącym Komisji Edukacji i Kultury w Radzie Europy w Strasburgu. W latach 2002–2004 był członkiem Narodowej Rady Integracji Europejskiej. W 2005 r. został wybrany senatorem Rzeczypospolitej Polskiej V kadencji. W latach 2011–2014 był członkiem, a w 2014 r. przewodniczącym Komitetu Polityki Naukowej przy ministrze nauki i szkolnictwa wyższego. W latach 1998–2000 - pełnił stanowisko prezydenta miasta Krakowa.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi Republiki Austrii, Złoty Krzyż Zasługi Republiki Włoch, Złoty Krzyż za Zasługi dla Województwa Małopolskiego, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal „Dziękujemy za Wolność”

Bibliografia publikacji

https://bpp.agh.edu.pl/autor/golas-andrzej-maria-02547

Źródła do biogramu

Książki

  • Badania statutowe na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki [AGH]. Red. M. Banaś, J. Nawara. Kraków 2012, s. [59], [foto] (Problemy Inżynierii Mechanicznej i Robotyki ; Monografie ; nr 60)
  • Encyklopedia Krakowa. Red. prowadzący A. H. Stachowski. Kraków 2000, s. 250
  • [Protokół z Posiedzenia Senatu AGH... 27.09.2017], s. 2, 5, 28]
  • Tyrański W.: Kto jest kim w Krakowie. Wyd. 2. Kraków 2000, s. 97-98
  • WIBROTECH 2006 : XII konferencja naukowa Wibroakustyki i Wibrotechniki : VII ogólnopolskie seminarium Wibroakustyka w systemach technicznych : Kraków, 28-29 wrzesień. [Kraków 2006], s. 9-14, [foto]

Artykuły

  • Gołaś A.: Ludzie AGH : rozmowa z prorektorem AGH, prof. dr hab. inż. Andrzejem Gołasiem. Rozm. E. Konieczna. Miesiąc w Krakowie 1998, nr 1, s. 63-67, [foto]
  • Gołaś A.: Nasz krakowski patriotyzm pragmatyczny : [rozmowa z profesorem Andrzejem Gołasiem]. [Rozm.] M. Lubaś-Harny. Polska Gazeta Krakowska 2009, nr 266, s. 8-9, [Foto] ([dod.] Kraków piątek wieczorem)
  • Mamy komplet prorektorów : Prorektor ds Kształcenia dr hab. inż. Bronisław Barchański — prof. nadzw., Prorektor ds Ogólnych — prof. dr hab. inż. Andrzej Gołaś, Prorektor ds Nauki — prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1997, nr 37, s. 17–17, [foto]
  • Odznaczenia, nagrody i stypendia wręczone podczas Inauguracji Roku Akademickiego 2012/2013 : Nagroda im. Profesora Władysława Taklińskiego. Biuletyn AGH 2012, nr 58, s. 5
  • Tymczak P., Gołaś A.: Centrum Kongresowe z akustyką, jakiej nie znajdziemy w całej Polsce : inwestycje : krakowscy architekci we współpracy z ekspertami z Anglii zaprojektowali specjalne fotele, dające komfort słuchania muzyki. Dziennik Polski 2014, nr 33 (10 II 2014), s. B1, [dod.:] Kronika Krakowska

Inne

'stan na dzień 29.03.2018