Aleksander Gil

Z Historia AGH
Wersja z dnia 12:53, 2 wrz 2023 autorstwa HieronimSienski (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Aleksander Gil
Aleksander Gil.jpg
Nazwisko Gil
Imię / imiona Aleksander
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab.
Data urodzenia 3 czerwca 1952
Miejsce urodzenia Chrzanów


Dyscyplina/specjalności inżynieria chemiczna, inżynieria materiałowa, nauka o materiałach, korozja wysokotemperaturowa
Wydział Wydział Inżynierii Materiałowej i CeramikiProf. dr hab. Aleksander Gil (1952–)

Dyscyplina/specjalności: inżynieria chemiczna, inżynieria materiałowa, nauka o materiałach, korozja wysokotemperaturowa

Nota biograficzna

Urodził się 3 czerwca 1952 roku w Chrzanowie.

W 1976 roku ukończył studia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalizując się w optyce atomowej.

W latach 1977–1981 był asystentem w Samodzielnej Pracowni Fizykochemii Soli Stopionych Instytutu Chemii Fizycznej PAN oraz w Instytucie Katalizy PAN w Krakowie.

W 1982 roku rozpoczął pracę starszego asystenta w Zakładzie Chemii Fizycznej i Chemii Wysokich Temperatur w Instytucie Inżynierii Materiałowej Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.

W 1987 roku na podstawie pracy "Wpływ implantowanego lantanu na kinetykę i mechanizm utleniania stopów Co-Cr-Al" otrzymał stopień doktora.

W 1998 roku na podstawie rozprawy "Wpływ mikrostruktury i wybranych dodatków na własności żaroodporne stopów TiAl" otrzymał stopień doktora habilitowanego.

W 2011 roku otrzymał tytuł profesora.

Jego tematyką badawczą jest: korozja wysokotemperaturowa, własności ochronne zgorzelin Cr2O3 i Al2O3, zastosowanie implantacji jonowej w korozji.

Autor ponad 160 publikacji i 3 patentów.

Członek Polskiego Towarzystwa Mikroskopii.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/gil-aleksander-002279

Źródła do biogramu

Książki

  • Kto jest kim w ceramice : 50 lecie Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki : 1949-1999. [AGH]. Kraków 1999, s. 144, [foto]
  • [Skład Osobowy Akademii Górniczo-Hutniczej … 1982/83]. Kraków 1983, s. 84
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 96, [foto]

Inne

stan na dzień 2.08.2023