Adam Walanus

Z Historia AGH
Wersja z dnia 14:33, 6 maj 2024 autorstwa Justyna.Stanek (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Adam Walanus
Adam Walanus.jpg
Nazwisko Walanus
Imię / imiona Adam
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 6 kwietnia 1952


Dyscyplina/specjalności geologia, geologia podstawowa, nauki o Ziemi, statystyczna analiza danych, fizyka
Wydział Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony ŚrodowiskaProf. dr hab. inż. Adam Walanus (1952-)

Dyscyplina/specjalności: geologia, geologia podstawowa, nauki o Ziemi, statystyczna analiza danych, fizyka

Nota biograficzna

Urodził się 6 kwietnia 1952 roku.

Wychował się w Tarnowskich Górach, gdzie ukończył szkołę podstawową, a następnie w 1971 roku II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica.

W 1976 roku ukończył studia fizyczno-techniczne na Wydziale Matematyczno-Fizycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach, uzyskując z wyróżnieniem stopień magistra. W tym samym roku podjął pracę w Zakładzie Zastosowań Radioizotopów Instytutu Fizyki Politechniki Śląskiej, gdzie w latach 1976–1984 był zatrudniony jako asystent, a w latach 1984–1998 jako adiunkt.

W 1983 roku na podstawie pracy "Obiektywizacja pomiaru w datowaniach metodą 14C", napisanej pod kierunkiem profesora Andrzeja Zastawnego, a przedstawionej w Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki AGH, uzyskał stopień doktora.

W latach 1986–1989 pracował na pół etatu w Instytucie Botaniki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie na stanowisku konsultanta i później starszego specjalisty.

W latach 1990–1998 prowadził samodzielną działalność gospodarczą wykonując usługi komputerowe, oprogramowanie i analizę danych, w większości dla instytucji naukowych. Pracował też w prywatnych przedsiębiorstwach jako analityk-projektant w zakresie oprogramowania pomiarowego i statystycznego sterowania jakością oraz jako konsultant w dziale technicznym.

W 1996 roku na pół etatu pracował jako analityk-projektant w zakresie oprogramowania pomiarowego i statystycznego sterowania jakością w Junisoftex Sp. z o.o. w Gliwicach.

W latach 1998-2002 był konsultantem w dziale technicznym w StatSoft Polska Sp. z o.o. Kraków.

W latach 1999–2000 prowadził wykłady ze statystyki i obsługi komputera w policealnej Szkole Bankowości i Finansów w Krakowie.

W 2002 roku na podstawie rozprawy "Istotność statystyczna wniosków z analiz ilościowych na przykładzie badań górnego czwartorzędu", przedstawionej na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH, uzyskał stopień doktora habilitowanego.

W latach 2003–2006 wykładał w Uniwersytecie Rzeszowskim, gdzie uzyskał stanowisko profesora nadzwyczajnego. Do 2004 roku pracował tam w Instytucie Archeologii, a następnie w Instytucie Techniki Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego.

W 2007 roku rozpoczął pracę profesora nadzwyczajnego w Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH.

W 2014 roku otrzymał tytuł profesora.

Przed przejściem na emeryturę związany był z Katedrą Geoinformatyki i Informatyki Stosowanej WGGiOŚ.

W 2023 roku przeszedł na emeryturę.

W pracy badawczej specjalizował się w analizie danych i metodach statystycznych w naukach przyrodniczych. Współuczestniczył w budowie aparatury pomiarowej Gliwickiego Laboratorium Radiowęglowego, a następnie zajął się statystyczną obróbką wyników datowań i ich probabilistyczną interpretacją.

Auror kilkuset publikacji.

Poza działalnością zawodową amatorsko uprawiał fotografię.

Członek Komisji Filozofii i Komisji Paleogeografii Czwartorzędu Nauk Polskiej Akademii Umiejętności.

Odznaczenia i nagrody

III Nagroda na II Biennale Krajobrazu Polskiego w Kielcach

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/walanus-adam-006095

Źródła do biogramu

Inne

stan na dzień 22.02.2024