Wyszukiwanie semantyczne

Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
 Fields
Jan Józef CząstkaWiertnictwo i eksploatacja ropy naftowej i gazu ziemnego
Tadeusz Karol CzechowiczEkonomika i organizacja górnictwa
Henryk CzeczottPrzeróbka mechaniczna kopalin użytecznych
Aerologia górnicza i eksploatacja
Ryszard CzekajowskiGórnictwo
Pedagogika
Filozofia
Iwona Joanna CzepiecGeologia
Paleontologia
Paleoekologia
Jan Wacław CzerwińskiKomunikacja wodna
Hydraulika
Adam Franciszek CzeżowskiEksploatacja złóż surowców skalnych
Kazimierz CzopekGórnictwo i geologia inżynierska
Organizacja i zarządzanie w górnictwie
Ekonomika
Jacek CzosnowskiElektrotechnika
Teoria pola elektromagnetycznego
Antoni CzubakMaszyny górnicze
Transport kopalniany
Technologia wibracyjna
Jan Andrzej CzubekGeofizyka jądrowa
Aleksandra Czyrska-FilemonowiczInżynieria materiałowa
Metaloznawstwo i obróbka cieplna
Mikołaj CzyżewskiOdlewnictwo
Koksownictwo
Mieczysław DamasiewiczAutomatyka i robotyka
Budowa i eksploatacja maszyn
Mechanika
Zbigniew DamijanBudowa i eksploatacja maszyn
Biomechanika
Robotyka
Mechanika komputerowa
Bionika
Bioinżynieria
Marek Janusz DanielewskiKinetyka reakcji heterogenicznych
Inżynieria materiałowa
Chemia defektów
Termodynamika procesów nieodwracalnych
Teoria procesów transportu w układach wieloskładnikowych
Chemia fizyczna i teoretyczna
Józef Stanisław DańkoMetalurgia
Odlewnictwo
Budowa maszyn
Mechanika
Inżynieria i ochrona środowiska
Eksploatacja maszyn
Rafał DańkoMetalurgia
Odlewnictwo
Stanisław DawidowiczTermodynamika techniczna
Gazownictwo ziemne
Roman DawidowskiTechnologia ciepła
Anna Derdacka-GrzymekTechnologia chemiczna
Jerzy DereńChemia
Fizykochemia
Aleksander DługoszMetalurgia
Koksownictwo
Materiały węglowe i grafitowe
Energochemiczna przeróbka węgla
Wiesław DługoszPrzeróbka surowców mineralnych
Stanisław Marian DoboszMetalurgia
Odlewnictwo
Inżynieria materiałowa
Technologia formy
Władysław Karol DobruckiMetalurgia
Walcownictwo
Budowa i eksploatacja maszyn
Mechanika
Adam DrathGeologia
Franciszek DrobniakGórnictwo
Edward Cyprian DrozdowskiChemia
Analiza górniczo-hutnicza
Karol DrzewieckiGórnictwo i geologia inżynierska
Eksploatacja podziemna złóż
Tąpania
Wyrzuty gazu i skał
Technika strzelnicza
Materiały wybuchowe
Zygmunt DrzymałaBudowa i eksploatacja maszyn
Józef Antoni DubińskiGórnictwo i geologia inżynierska
Ochrona terenów górniczych
Inżynieria i ochrona środowiska
Geofizyka górnicza
Mikołaj DubowickiObróbka cieplna
Metaloznawstwo odlewnicze
Jan Tadeusz DudaInformatyka
Automatyka i robotyka
Komputerowe systemy sterowania
Modelowanie matematyczne obiektów sterowania
Modelowanie matematyczne procesów fizykochemicznych
Metody matematyczne w ekonomii i zarządzaniu
Ewa Krystyna Dudek-DyduchInformatyka
Automatyka i robotyka
Sztuczna inteligencja
Soft computing
Obliczenia równoległe
Systemy informatyczne
Władysław Jan DudekTrakcje elektryczne
Sygnalizacja szybowa
Teoria układów logicznych
Władysław DulińskiGazownictwo ziemne
Eksploatacja i zagospodarowanie wód mineralnych
Andrzej DunikowskiGórnictwo
Mechanika górotworu
Budownictwo górnicze
Dan Maniu DuşeInżynieria
Zarządzanie
Tadeusz Zbigniew DworakAstronomia
Inżynieria i ochrona środowiska
Ochrona powietrza
Teledetekcja
Fizyka
Monitoring środowiska
Adam Marian DziewońskiTomografia sejsmiczna
Ryszard DziubalskiChemia
Piroliza
Aktywacja materiałów pochodzenia organicznego
Bohdan DziunikowskiTechniczna fizyka jądrowa
Bogdan DżegniukOchrona terenów górniczych
Geodezja
Geodezja górnicza
Konrad Przemko EckesGeodezja i kartografia
Systemy informacji o terenie
Zastosowania informatyki w geodezji i kartografii
Franciszek EkiertGeologia kruszców
Sigward Arne EklundEnergia jądrowa
Zbigniew Witold EngelWibroakustyka
Mechanika stosowana
Feliks Teodor EsseTechnologia chemii nieorganicznej
Zbigniew Józef FajklewiczGórnictwo i geologia inżynierska
Geofizyka