Zygmunt Polek: Różnice pomiędzy wersjami

Z Historia AGH
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
(Utworzył nową stronę „{{Infobox scientist | name = Zygmunt Polek | image = polekz.jpg | family-name = Polek | given-name = Zygmunt | additional-name = | honorific-prefix = Prof. zw...”)
 
 
(Nie pokazano 49 wersji utworzonych przez 7 użytkowników)
Linia 1: Linia 1:
 
{{Infobox scientist
 
{{Infobox scientist
| name = Zygmunt Polek
+
|family-name=Polek
| image = polekz.jpg
+
|given-name=Zygmunt
| family-name = Polek
+
|honorific-prefix=Prof. zw. dr hab. inż.
| given-name = Zygmunt
+
|image=Zygmunt_Polek.jpg
| additional-name =
+
|birth_date=29 kwietnia 1916
| honorific-prefix = Prof. zw. dr hab. inż.
+
|birth_place=Zelczyna
| honorific-suffix =
+
|death_date=7 maja 1988
| native_name =
+
|death_place=Warszawa
| native_name_lang =
+
|fields=metalurgia stali, przeróbka plastyczna, walcowanie rur na zimno
| image = polekz.jpg
+
|function=Kierownik Zakładu Badawczego Instytutu Metalurgii AGH przy Hucie Warszawa
| image_size = 11010
+
|faculty=Wydział Metalurgiczny
| alt =
+
|awards=Złoty Krzyż Zasługi , Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal 40-lecia Polski Ludowej
| caption =
+
|name=Zygmunt Polek
| birth_date = 1916
+
|image_size=11010
| birth_place =  
 
| death_date = 1988
 
| death_place =  
 
| resting_place =
 
| resting_place_coordinates =
 
| other_names =
 
| residence =
 
| citizenship =
 
| nationality =
 
| fields = metalurgia stali, przeróbka plastyczna, walcowanie rur na zimno
 
| workplaces =
 
| alma_mater =  
 
| thesis_title =
 
| thesis_url =
 
| thesis_year =
 
| doctoral_advisor =
 
| academic_advisors =
 
| doctoral_students =
 
| notable_students =
 
| known_for =
 
| author_abbrev_bot =
 
| author_abbrev_zoo =
 
| influences =
 
| influenced =  
 
| awards = Złoty Krzyż Zasługi (1967), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1972), Srebrna Odznaka Honorowa NOT (1962), Złota Odznaka Honorowa NOT (1970), Złota Odznaka Zasłużonemu w rozwoju Województwa Katowickiego (1971), Odznaka "Zasłużony Pracownik IMŻ" (1975), Złota Odznaka Honorowa SITPH (1976), Odznaka Honorow za Zasługi położone dla rozwoju AGH (1985), Medal 40-lecia Polski Ludowej (1985), Medal "Zasłużony dla Huty Warszawa" (1985), Zasłużony Hutnik PRL (1986), Medal za Zasługi dla Obronności Kraju.
 
| signature =  
 
| signature_alt =
 
| website =
 
| footnotes =
 
| spouse =
 
| children =  
 
 
}}
 
}}
Prof. zw. dr hab. inż. '''Zygmunt Polek''' (1916-1988)
+
Prof. zw. dr hab. inż. '''Zygmunt Polek''' (1916–1988)
  
Specjalność: metalurgia stali, przeróbka plastyczna, walcowanie rur na zimno
+
Dyscyplina/specjalności: metalurgia stali, przeróbka plastyczna, walcowanie rur na zimno
  
Urodził się w 1916 roku w Zelczynie (woj. krakowskie). W 1934 roku wstąpił na Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego, a następnie na Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie. Studia, przerwane okupacją hitlerowską, ukończył w 1946 roku, uzyskując dyplom magistra inżyniera metalurga z odznaczeniem.
+
== Nota biograficzna ==
 +
Urodził się 29 kwietnia 1916 roku w Zelczynie (woj. krakowskie). Zmarł 7 maja 1988 roku w Warszawie.
  
Pracę zawodową rozpoczął w 1946 roku jako asystent Wydziałów Politechnicznych AGH, kierując jednocześnie Fabryką Drutu i Gwoździ w Zabierzowie, a następnie Fabryką Drutu i Wyrobów z Drutu w Krakowie. Od 1948 roku został mianowany derektorem Zakładów Opakowań Blaszanych w Krakowie.
+
W 1934 roku rozpoczął studia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, następnie przeniósł się na [[Wydział Hutniczy]] Akademii Górniczej w Krakowie. Przerwane okupacją hitlerowską studia ukończył w 1946 roku, uzyskując dyplom magistra inżyniera metalurga z odznaczeniem.
  
W 1962 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych na Wydziale Metalurgicznym AGH.
+
W 1962 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych na [[Wydział Metalurgiczny|Wydziale Metalurgicznym]] AGH, w 1972 roku, na tym samym wydziale - stopień naukowy doktora habilitowanego. W 1973 roku został mianowany docentem w Instytucie Metalurgii Żelaza w Gliwicach. W 1974 roku uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego, w 1986 - profesora zwyczajnego.
  
W 1972 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego na Wydziale Metalurgicznym AGH; w 1973 roku został mianowany docentem.
+
Pracę zawodową rozpoczął w 1946 roku jako asystent [[Wydziały Politechniczne|Wydziałów Politechnicznych]] Akademii Górniczej, pracując jednocześnie w Fabryce Drutu i Gwoździ w Zabierzowie, a następnie w Fabryce Drutu i Wyrobów z Drutu w Krakowie. W 1948 roku został dyrektorem Zakładów Opakowań Blaszanych w Krakowie. Kolejne miejsca pracy profesora to m.in. Huta Florian, Instytut Metalurgii Żelaza w Gliwicach.
  
Od 1974 profesor nadzwyczajny; od 1986 profesor zwyczajny.
+
Od 1975 roku do odejścia na emeryturę w 1986 roku pełnił funkcję kierownika Zakładu Badawczego Instytutu Metalurgii AGH przy Hucie Warszawa.
  
W 1975 roku objął stanowisko kierownika Zakładu Badawczego Instytutu Metalurgii AGH przy Hucie Warszawa.
+
Opublikował 46 prac z zakresu walcowania rur, był promotorem 2 prac doktorskich oraz współautorem 19 artykułów w czasopismach zagranicznych.
  
Wyróżniony ponad 20 nagrodami za publikacje, prace badawcze i osiągnięcia postępu technicznego.
+
Czynny działacz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego, w którym piastował szereg funkcji. Przez wiele lat (od 1966 roku) pełnił funkcję Zastępcy Redaktora Naczelnego czasopisma Hutnik. Członek zagraniczny AIM (Associazione Italiana di Metallurgia, Milano) oraz Stowarzyszenia Niemieckich Hutników.
 +
 
 +
==== Odznaczenia i nagrody ====
 +
[[Złoty Krzyż Zasługi]], [[Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski]], [[Medal 40-lecia Polski Ludowej]], Medal "Za Zasługi dla Obronności Kraju", Zasłużony Hutnik PRL, Zespołowa Nagroda Państwowa II stopnia, Zespołowa Nagroda Państwowa I stopnia, Srebrna Odznaka Honorowa NOT, Złota Odznaka Honorowa NOT, Złota Odznaka Zasłużonemu w rozwoju Województwa Katowickiego, Odznaka „Zasłużony Pracownik IMŻ”, Złota Odznaka Honorowa SITPH, Odznaka Honorowa za Zasługi położone dla rozwoju AGH,  Medal „Zasłużony dla Huty Warszawa”, inne
 +
 
 +
== Źródła do biogramu ==
 +
 
 +
==== Książki ====
 +
* Informator nauki polskiej 1987/88. T. 2. Warszawa 1987 s. 1083
 +
* Księga wychowanków i wychowawców Akademii Górniczej w Krakowie (1919-1949). Oprac. J. Sulima-Samujłło. Kraków 1979, s. 148
 +
* Kto jest kim w Polsce 1984 : informator biograficzny. Red. zespół L. Becela [et al.]. Warszawa 1984, s. 764
 +
* Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 284
 +
* Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej : Wydział Hutniczy (1922-1951), Wydział Metalurgiczny (1951-1993), Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej (1993-2005) : jubileusz 90-lecia Wydziału : 1922-2012 [AGH]. Kraków 2012, s. 108-109, [foto]
 +
* Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej : jubileusz 75-lecia Wydziału 1922-1997. [AGH]. Kraków 1997, s. 46-47
 +
Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej : jubileusz 80-lecia Wydziału 1922-2002. [AGH]. Kraków 2002, s. 94-96, [foto]
 +
 
 +
==== Artykuły ====
 +
* 40-lecie działalności Profesora Zygmunta Polka. ''Metalurgia i Odlewnictwo'' [wyd. AGH] 1986, T. 12, nr 2, s. 123-131, [foto]
 +
* Nowakowski A.: Prof. dr hab. inż. Zygmunt Polek : (29.04.1916-7.05.1988) : wspomnienie pośmiertne. ''Hutnik'' 1988, nr 11-12, s. 348-349
 +
* Wosiek E.: Profesor Zygmunt Polek. ''Metalurgia i Odlewnictwo'' [wyd. AGH] 1989, T. 15, z. 1, s. 3-6, [foto]
  
Zmarł w Warszawie w 1988 roku.
 
  
Źródło:
 
* Metalurgia i Odlewnictwo 1986 t. 12 z. 2. s. 127-131
 
* Metalurgia i Odlewnictwo 1989 t. 15 z. 1. s. 5-6
 
* Informator nauki polskiej 1987/88 [cz.] 2. s. 1083
 
* Hutnik 1988, nr 11-12. s. 348-349
 
  
  
 
{{DEFAULTSORT:Polek, Zygmunt }}
 
{{DEFAULTSORT:Polek, Zygmunt }}
[[Category:Uczony]]
+
[[Category:Biogramy]]

Aktualna wersja na dzień 09:50, 27 lis 2019

Zygmunt Polek
Zygmunt Polek.jpg
Nazwisko Polek
Imię / imiona Zygmunt
Tytuły / stanowiska Prof. zw. dr hab. inż.
Data urodzenia 29 kwietnia 1916
Miejsce urodzenia Zelczyna
Data śmierci 7 maja 1988
Miejsce śmierci Warszawa
Dyscyplina/specjalności metalurgia stali, przeróbka plastyczna, walcowanie rur na zimno
Pełnione funkcje Kierownik Zakładu Badawczego Instytutu Metalurgii AGH przy Hucie Warszawa
Wydział Wydział Metalurgiczny


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal 40-lecia Polski Ludowej

Prof. zw. dr hab. inż. Zygmunt Polek (1916–1988)

Dyscyplina/specjalności: metalurgia stali, przeróbka plastyczna, walcowanie rur na zimno

Nota biograficzna

Urodził się 29 kwietnia 1916 roku w Zelczynie (woj. krakowskie). Zmarł 7 maja 1988 roku w Warszawie.

W 1934 roku rozpoczął studia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, następnie przeniósł się na Wydział Hutniczy Akademii Górniczej w Krakowie. Przerwane okupacją hitlerowską studia ukończył w 1946 roku, uzyskując dyplom magistra inżyniera metalurga z odznaczeniem.

W 1962 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych na Wydziale Metalurgicznym AGH, w 1972 roku, na tym samym wydziale - stopień naukowy doktora habilitowanego. W 1973 roku został mianowany docentem w Instytucie Metalurgii Żelaza w Gliwicach. W 1974 roku uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego, w 1986 - profesora zwyczajnego.

Pracę zawodową rozpoczął w 1946 roku jako asystent Wydziałów Politechnicznych Akademii Górniczej, pracując jednocześnie w Fabryce Drutu i Gwoździ w Zabierzowie, a następnie w Fabryce Drutu i Wyrobów z Drutu w Krakowie. W 1948 roku został dyrektorem Zakładów Opakowań Blaszanych w Krakowie. Kolejne miejsca pracy profesora to m.in. Huta Florian, Instytut Metalurgii Żelaza w Gliwicach.

Od 1975 roku do odejścia na emeryturę w 1986 roku pełnił funkcję kierownika Zakładu Badawczego Instytutu Metalurgii AGH przy Hucie Warszawa.

Opublikował 46 prac z zakresu walcowania rur, był promotorem 2 prac doktorskich oraz współautorem 19 artykułów w czasopismach zagranicznych.

Czynny działacz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego, w którym piastował szereg funkcji. Przez wiele lat (od 1966 roku) pełnił funkcję Zastępcy Redaktora Naczelnego czasopisma Hutnik. Członek zagraniczny AIM (Associazione Italiana di Metallurgia, Milano) oraz Stowarzyszenia Niemieckich Hutników.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal 40-lecia Polski Ludowej, Medal "Za Zasługi dla Obronności Kraju", Zasłużony Hutnik PRL, Zespołowa Nagroda Państwowa II stopnia, Zespołowa Nagroda Państwowa I stopnia, Srebrna Odznaka Honorowa NOT, Złota Odznaka Honorowa NOT, Złota Odznaka Zasłużonemu w rozwoju Województwa Katowickiego, Odznaka „Zasłużony Pracownik IMŻ”, Złota Odznaka Honorowa SITPH, Odznaka Honorowa za Zasługi położone dla rozwoju AGH, Medal „Zasłużony dla Huty Warszawa”, inne

Źródła do biogramu

Książki

  • Informator nauki polskiej 1987/88. T. 2. Warszawa 1987 s. 1083
  • Księga wychowanków i wychowawców Akademii Górniczej w Krakowie (1919-1949). Oprac. J. Sulima-Samujłło. Kraków 1979, s. 148
  • Kto jest kim w Polsce 1984 : informator biograficzny. Red. zespół L. Becela [et al.]. Warszawa 1984, s. 764
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 284
  • Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej : Wydział Hutniczy (1922-1951), Wydział Metalurgiczny (1951-1993), Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej (1993-2005) : jubileusz 90-lecia Wydziału : 1922-2012 [AGH]. Kraków 2012, s. 108-109, [foto]
  • Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej : jubileusz 75-lecia Wydziału 1922-1997. [AGH]. Kraków 1997, s. 46-47

Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej : jubileusz 80-lecia Wydziału 1922-2002. [AGH]. Kraków 2002, s. 94-96, [foto]

Artykuły

  • 40-lecie działalności Profesora Zygmunta Polka. Metalurgia i Odlewnictwo [wyd. AGH] 1986, T. 12, nr 2, s. 123-131, [foto]
  • Nowakowski A.: Prof. dr hab. inż. Zygmunt Polek : (29.04.1916-7.05.1988) : wspomnienie pośmiertne. Hutnik 1988, nr 11-12, s. 348-349
  • Wosiek E.: Profesor Zygmunt Polek. Metalurgia i Odlewnictwo [wyd. AGH] 1989, T. 15, z. 1, s. 3-6, [foto]