Zygmunt Jasiewicz

Z Historia AGH
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Zygmunt Jasiewicz
Zygmunt Jasiewicz.jpg
Nazwisko Jasiewicz
Imię / imiona Zygmunt
Tytuły / stanowiska Prof. zw. dr inż.
Data urodzenia 13 stycznia 1897
Miejsce urodzenia Skawina
Data śmierci 1966
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności fizyka metali, metaloznawstwo, metody statystyczne w metaloznawstwie
Pełnione funkcje Kierownik Katedry Metalografii i Obróbki Cieplnej na Wydziale Metalurgicznym AGH (1956-1966)
Wydział Wydział MetalurgicznyProf. zw. dr inż. Zygmunt Jasiewicz (1897–1966)

Dyscyplina/specjalności: fizyka metali, metaloznawstwo, metody statystyczne w metaloznawstwie


Nota biograficzna

Urodził się 13 stycznia 1897 roku w Skawinie, zmarł w 1966 roku w Krakowie.

Po ukończeniu gimnazjum w 1915 roku został wcielony do armii austriackiej, wzięty do niewoli rosyjskiej, podczas rewolucji wstąpił wstąpił do polskiej armii organizującej się na Syberii. Po powrocie do kraju w 1922 roku rozpoczął studia na Wydziale hutniczym AG w Krakowie. Dyplom inżyniera hutnika uzyskał w 1927 roku.

Od 1924 roku związany z AG, kiedy to podjął pracę jako młodszy asystent na Wydziale Hutniczym. Doktorat w 1934 roku, habilitacja w 1946 roku. W 1954 roku zastępca prof., 1957 roku prof. nadzw., od 1963 roku profesor zwyczajny. Kierownik Katedry Metalografii i Obróbki Cieplej na Wydziale Metalurgicznym w latach 1956–66.

Od 1956 roku będąc Kierownikiem Katedry wypromował wielu doktorantów, byli wśród nich: prof. prof. Leskiewicz, W. Różański, Wł. Rutkowski, P. Wasiudek, J. Lesiecki.

W 1970 roku w pawilonie A-2 w jednej z sal wykładowych odsłonięto tablicę poświęconą profesorowi Jasiewiczowi. Następnie w 1982 roku ta sala jedna z sala otrzymała nazwę "Audytorium profesorów Jasiewicza i Malkiewicza".

Bibliografia

Książki

 • Księga wychowanków i wychowawców Akademii Górniczej w Krakowie (1919-1949). Oprac. J. Sulima-Samujłło. Kraków 1979, s. 67
 • Słownik biograficzny techników polskich. Z. 24. Red. J. Piłatowicz. Warszawa cop. 2013, s. 57-58
 • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 130
 • Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej : jubileusz 75-lecia Wydziału 1922-1997. [AGH]. Kraków 1997, s. 33-34
 • Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970, s. 622 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969)

Artykuły

 • Kędzierski Z.: Działalność Profesora Zygmunta Jasiewicza [oraz] spis publikacji. Hutnik 1984, nr 7/8, s. 242-243
 • Kronika. [prof. dr. inż. Zygmunt Jasiewicz]. Hutnik 1966, nr 9, s. 396
 • Kryś-Dyja A.: 100-lecie urodzin Zygmunta Jasiewicza. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH, 1997 nr 38, s. 2 okł., [foto]
 • Nowakowski A., Wnęk Z.: Wspomnienia o zmarłych profesorach Wydziału : Prof. dr inż. Zygmunt Jasiewicz (1897-1966). Zeszyty Naukowe AGH ; nr 367. [Seria] Metalurgia i Odlewnictwo 1973, z. 51, s. 49-50
 • Odsłonięcie tablicy pamiątkowej ku czci prof. dra inż. Zygmunta Jasiewicza. Hutnik 1970 R. 37, nr 7-8, s. 406-407
 • Różański W.: Prof. dr inż. Zygmunt Jasiewicz : wspomnienie pośmiertne. Zeszyty Naukowe AGH ; nr 36. [Seria] Metalurgia i Odlewnictwo 1966, s. 9-12, [foto]
 • [Stulecie] 100-lecie urodzin Profesora Zygmunta Jasiewicza. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1997, nr 38, s. 2 okł.