Zofia Maria Śmiałowska-Uberman

Z Historia AGH
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Zofia Maria Śmiałowska-Uberman
[[File:{{{image}}}|thumb|center|300px]]
Nazwisko Śmiałowska-Uberman
Imię / imiona Zofia Maria
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 25 kwietnia 1940
Miejsce urodzenia Tarnobrzeg


Dyscyplina/specjalności geodezja i kartografia, geodezja inżynieryjna, gospodarka nieruchomościami
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału Geodezji Górniczej (1990-1992) i Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska (1992-1993)
Wydział Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska


Odznaczenia i nagrody Medal Komisji Edukacji Narodowej
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Geodezji Górniczej19901992
ProdziekanWydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska19921993


Prof. dr hab. inż. Zofia Maria (1940-) biogram będzie uzupełniony

Dyscyplina/specjalności:geodezja i kartografia, geodezja inżynieryjna, gospodarka nieruchomościami

Nota biograficzna

Urodziła się 25 kwietnia 1940 roku w Tarnobrzegu.

W 1967 roku ukończyła Wydział Geodezji Górniczej AGH uzyskując tytuł zawodowy magistra inżyniera geodety ze specjalnością geodezja inżynieryjno-przemysłowa. W tym samym roku została asystentem, a od 1974 roku adiunktem w katedrze Geodezji Przemysłowej Wydziału Geodezji Górniczej.

W 1974 roku na podstawie rozprawy "Metody sieciowe w organizacji pracy przedsiębiorstwa geodezyjnego" uzyskała doktorat. W 1986 roku na podstawie rozprawy habilitacyjnej "Metody planowania produkcji geodezyjnej i kartograficznej z zastosowaniem badań operacyjnych" uzyskała stopień doktora habilitowanego. W 1987 roku została docentem, a od 1992 roku profesorem nadzwyczajnym AGH. W 2005 roku otrzymała tytuł profesora.

W 1967 roku odbyła praktykę zawodową w Biurze Katastralnym w Bredzie w Holandii, a w 1975 roku staż naukowy w KJBJ w Kijowie.

W latach 1989 1992 była kierownikiem Zakładu Geodezji Przemysłowej i Badań Odkształceń.

W latach 1990-1993 była prodziekanem ds. Dydaktycznych Wydziału Geodezji Górniczej, w 1992 roku przemienionego w Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska.

W latach 1987-1992 była opiekunem Koła Naukowego Geodetów. W latach 1993-2003 była członkiem Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich, a od 1999 roku jej przewodniczącą.

Autor około 70 publikacji, w tym 6 książek.

Promotor kilku prac doktorskich oraz ponad 100 prac dyplomowych.

Zainteresowania naukowe i dydaktyczne koncentrowały się na problemach prawno-geodezyjnych związanych z prawem cywilnym i administracyjnym, gospodarką i obrotem nieruchomościami.

W latach 1967-1994 była aktywnym członkiem Stowarzyszenia Geodetów Polskich, była też konsultantem w sprawach prawa geodezyjnego i kartograficznego,

Odznaczenia i nagrody

Medal Komisji Edukacji Narodowej, Nagroda indywidualna III stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za pracę habilitacyjną, Nagroda Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za książkę "Prawo Geodezyjne i Kartograficzne - komentarz". Najlepszy Student Krakowa - laureatka "Czerwonej Róży".


Bibliografia publikacji

Źródła do biogramu

Książki

  • Księga tytułów i stopni naukowych : uzyskanych na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w latach 1951-2001. [AGH]. Red. J. Bernasik. Kraków 2001, s. 57, [foto]
  • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 19??/??]. Kraków 19???, s. ????
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. #^%, [foto]

Artykuły

Inne


stan na dzień 23.04.2020