Zofia Kalicka: Różnice pomiędzy wersjami

Z Historia AGH
Nie podano opisu zmian
 
(Nie pokazano 15 wersji utworzonych przez 3 użytkowników)
Linia 2: Linia 2:
|family-name=Kalicka
|family-name=Kalicka
|given-name=Zofia
|given-name=Zofia
|honorific-prefix=prof. dr hab.
|honorific-prefix=Prof. dr hab.
|image=Zofia Kalicka.jpg
|birth_date=11 stycznia 1948
|birth_date=11 stycznia 1948
|birth_place=Kraków
|birth_place=Kraków
|fields=chemia, chemia teoretyczna, metalurgia żelaza, energetyka, ochrona środowiska
|fields=chemia, chemia teoretyczna, metalurgia żelaza, energetyka, ochrona środowiska
|faculty=Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej,
|faculty=Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
|awards=Medal Komisji Edukacji Narodowej,
|awards=Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złoty Krzyż Zasługi
}}
}}
Prof. dr hab. '''Zofia Kalicka''' (1948–)
Prof. dr hab. '''Zofia Kalicka''' (1948–)
Linia 14: Linia 15:


== Nota biograficzna ==
== Nota biograficzna ==


Urodziła się 11 stycznia 1948 roku w Krakowie.  
Urodziła się 11 stycznia 1948 roku w Krakowie.  


W 1972 roku ukończyła studia na kierunku Chemia, na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, uzyskując tytuł magistra chemii. Za ukończenie studiów z wyróżnieniem otrzymała Nagrodę Rektora UJ.
W 1972 roku ukończyła z wyróżnieniem studia na kierunku Chemia, na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, uzyskując tytuł magistra chemii.
W 1972 roku rozpoczęła Studia Doktoranckie w Zakładzie Chemii Teoretycznej UJ. Pracę doktorską z teorii perturbacyjnej płynów obroniła w 1977 roku i uzyskała stopień doktora nauk chemicznych.
W 1972 roku rozpoczęła Studia Doktoranckie w Zakładzie Chemii Teoretycznej UJ. Pracę doktorską z teorii perturbacyjnej płynów obroniła w 1977 roku i uzyskała stopień doktora nauk chemicznych.


Od 1977 roku zatrudniona w Akademii Górniczo-Hutniczej na Wydziale Metalurgicznym (obecna nazwa: Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowe) na stanowisku naukowo-dydaktycznym, jako starszy asystent a następnie adiunkt. W latach 1977-2003 pracowała w Zakładzie Fizykochemicznych Podstaw Metalurgii, a w latach 2004-2018 w Katedrze Techniki Cieplnej i Ochrony Środowiska kierując Pracownią Chemii Procesów Spalania.  
Od 1977 roku zatrudniona w Akademii Górniczo-Hutniczej na [[Wydział Metalurgiczny|Wydziale Metalurgicznym]] (obecna nazwa: [[Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej]]) na stanowisku naukowo-dydaktycznym, jako starszy asystent a następnie adiunkt. W latach 1977-2003 pracowała w Zakładzie Fizykochemicznych Podstaw Metalurgii, a w latach 2004-2018 w Katedrze Techniki Cieplnej i Ochrony Środowiska kierując Pracownią Chemii Procesów Spalania.  


W 1981 roku odbyła dwumiesięczny staż naukowy w International Centre for Theoretical Physics w Trieście.
W 1981 roku odbyła dwumiesięczny staż naukowy w International Centre for Theoretical Physics w Trieście.


Pracę habilitacyjną obroniła z dziedziny modelowania procesów w układach dyspersyjnych, uzyskując w 1999 roku stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie metalurgia. W roku 2002 otrzymała stanowisko profesora nadzwyczajnego AGH. W roku 2014 uzyskała tytuł profesora nauk technicznych.
W 1999 roku na podstawie rozprawy "Rola układów dyspersyjnych w opisie rafinacji ciekłej stali" uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie metalurgia.  
 
W 2002 roku otrzymała stanowisko profesora nadzwyczajnego AGH,  w 2014 roku otrzymała tytuł profesora nauk technicznych.


Działalność naukowo-badawcza zawiera się w obszarze interdyscyplinarnym: chemia – metalurgia – energetyka. W metalurgii – procesy metalurgii ekstrakcyjnej, wtrącenia tlenkowe modyfikowane wapniem, układy dyspersyjne, właściwości powierzchniowe ciekłych żużli i stopów metali, modele numeryczne wspomagania technologii rafinacji stali. W energetyce – spalanie paliw gazowych i stałych w różnych atmosferach, spalanie fluidalne, współspalanie węgla z biomasą.  
Działalność naukowo-badawcza zawiera się w obszarze interdyscyplinarnym: chemia – metalurgia – energetyka. W metalurgii – procesy metalurgii ekstrakcyjnej, wtrącenia tlenkowe modyfikowane wapniem, układy dyspersyjne, właściwości powierzchniowe ciekłych żużli i stopów metali, modele numeryczne wspomagania technologii rafinacji stali. W energetyce – spalanie paliw gazowych i stałych w różnych atmosferach, spalanie fluidalne, współspalanie węgla z biomasą.  
Linia 32: Linia 34:


W latach 2003-2009 była członkiem Rady Programowej Międzywydziałowej Szkoły Energetyki AGH, biorąc udział w tworzeniu programów Szkoły.  
W latach 2003-2009 była członkiem Rady Programowej Międzywydziałowej Szkoły Energetyki AGH, biorąc udział w tworzeniu programów Szkoły.  
Promotor 3 prac doktorskich.
Promotor 3 prac doktorskich.


Autor lub współautor ok. 110 prac naukowych oraz 1 monografii, 3 książek i 17 wydań skryptów (7 tytułów). Współautor 7 opracowań naukowych w ramach współpracy z przemysłem oraz 1 dla SMS Demag (Niemcy).  
Autor lub współautor około 110 prac naukowych oraz 1 monografii, 3 książek i 17 wydań skryptów (7 tytułów). Współautor 7 opracowań naukowych w ramach współpracy z przemysłem oraz 1 dla SMS Demag (Niemcy).  


Członek Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia (2012-2018) oraz  Komisji Metalurgiczno-Odlewniczej PAN w Krakowie (od 2007 roku).  
Członek Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia (2012-2018) oraz  Komisji Metalurgiczno-Odlewniczej PAN w Krakowie (od 2007 roku).  


==== Odznaczenia i nagrody ====
==== Odznaczenia i nagrody ====


[[Złoty Krzyż Zasługi]]
[[Złoty Krzyż Zasługi]], [[Medal Komisji Edukacji Narodowej]], Nagroda Rektora UJ, wielokrotnie Nagroda Rektora AGH
 


==== Bibliografia publikacji ====
==== Bibliografia publikacji ====


https://bpp.agh.edu.pl/autor/kalicka-zofia-02745
https://badap.agh.edu.pl/autor/kalicka-zofia-002745
 


== Źródła do biogramu ==
== Źródła do biogramu ==


==== Książki ====
==== Książki ====
* 90 lat "Metalurgii" w fotografiach i wspomnieniach. Oprac. I. Suliga. Kraków 2012, s. 100, [foto]
* Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 136, [foto]
* Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 136, [foto]


==== Inne ====
==== Inne ====
* Informacje od prof. dr. hab. Zofii Kalickiej
* Informacje od prof. dr. hab. Zofii Kalickiej
'''''<span style="color:red;">stan na dzień 28.02.2023</span>'''''
{{DEFAULTSORT:Kalicka, Zofia}}
[[Category:Biogramy]]

Aktualna wersja na dzień 15:19, 28 lut 2023

Zofia Kalicka
Zofia Kalicka.jpg
Nazwisko Kalicka
Imię / imiona Zofia
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab.
Data urodzenia 11 stycznia 1948
Miejsce urodzenia Kraków


Dyscyplina/specjalności chemia, chemia teoretyczna, metalurgia żelaza, energetyka, ochrona środowiska
Wydział Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej


Odznaczenia i nagrody Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złoty Krzyż Zasługi

Prof. dr hab. Zofia Kalicka (1948–)

Dyscyplina/specjalności: chemia, chemia teoretyczna, metalurgia żelaza, procesy metalurgiczne, układy dyspersyjne, energetyka, spalanie, ochrona środowiska

Nota biograficzna

Urodziła się 11 stycznia 1948 roku w Krakowie.

W 1972 roku ukończyła z wyróżnieniem studia na kierunku Chemia, na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, uzyskując tytuł magistra chemii. W 1972 roku rozpoczęła Studia Doktoranckie w Zakładzie Chemii Teoretycznej UJ. Pracę doktorską z teorii perturbacyjnej płynów obroniła w 1977 roku i uzyskała stopień doktora nauk chemicznych.

Od 1977 roku zatrudniona w Akademii Górniczo-Hutniczej na Wydziale Metalurgicznym (obecna nazwa: Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej) na stanowisku naukowo-dydaktycznym, jako starszy asystent a następnie adiunkt. W latach 1977-2003 pracowała w Zakładzie Fizykochemicznych Podstaw Metalurgii, a w latach 2004-2018 w Katedrze Techniki Cieplnej i Ochrony Środowiska kierując Pracownią Chemii Procesów Spalania.

W 1981 roku odbyła dwumiesięczny staż naukowy w International Centre for Theoretical Physics w Trieście.

W 1999 roku na podstawie rozprawy "Rola układów dyspersyjnych w opisie rafinacji ciekłej stali" uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie metalurgia.

W 2002 roku otrzymała stanowisko profesora nadzwyczajnego AGH, w 2014 roku otrzymała tytuł profesora nauk technicznych.

Działalność naukowo-badawcza zawiera się w obszarze interdyscyplinarnym: chemia – metalurgia – energetyka. W metalurgii – procesy metalurgii ekstrakcyjnej, wtrącenia tlenkowe modyfikowane wapniem, układy dyspersyjne, właściwości powierzchniowe ciekłych żużli i stopów metali, modele numeryczne wspomagania technologii rafinacji stali. W energetyce – spalanie paliw gazowych i stałych w różnych atmosferach, spalanie fluidalne, współspalanie węgla z biomasą.

Działalność dydaktyczna na WIMiIP obejmuje głównie chemię, w mniejszym procesy spalania. Od 1981 roku objęła nauczanie chemii ogólnej na Wydziale, opracowując programy nauczania i skrypty do ćwiczeń audytoryjnych, laboratoryjnych oraz seminaryjnych. Prowadziła również wykłady w Międzywydziałowej Szkole Energetyki AGH oraz na kierunku Energetyka Wydziału Paliw i Energii.

W latach 2003-2009 była członkiem Rady Programowej Międzywydziałowej Szkoły Energetyki AGH, biorąc udział w tworzeniu programów Szkoły.

Promotor 3 prac doktorskich.

Autor lub współautor około 110 prac naukowych oraz 1 monografii, 3 książek i 17 wydań skryptów (7 tytułów). Współautor 7 opracowań naukowych w ramach współpracy z przemysłem oraz 1 dla SMS Demag (Niemcy).

Członek Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia (2012-2018) oraz Komisji Metalurgiczno-Odlewniczej PAN w Krakowie (od 2007 roku).

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Nagroda Rektora UJ, wielokrotnie Nagroda Rektora AGH

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/kalicka-zofia-002745

Źródła do biogramu

Książki

  • 90 lat "Metalurgii" w fotografiach i wspomnieniach. Oprac. I. Suliga. Kraków 2012, s. 100, [foto]
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 136, [foto]

Inne

  • Informacje od prof. dr. hab. Zofii Kalickiej

stan na dzień 28.02.2023