Zofia Blaschke

Z Historia AGH
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Zofia Blaschke
Zofia Blaschke.jpg
Nazwisko Blaschke
Imię / imiona Zofia
Tytuły / stanowiska Dr inż
Data urodzenia 22 października 1940
Miejsce urodzenia Lipnica

Dr inż. Zofia Blaschke (1940-) biogram będzie uzupełniony

Dyscyplina/specjalności:

Nota biograficzna

Urodziła się 22 października 1940 roku w Lipnicy koło Kolbuszowej.

W 1963 roku ukończyła wydział Górniczy AGH i na podstawie pracy dyplomowej „Określenie ekonomicznie najkorzystniejszego sposobu przeróbki mechanicznej węgla surowego z KWK Murcki” uzyskała stopień magistra inżyniera.

Na trzecim roku studiów rozpoczęła studiowanie kolejnej specjalności: przeróbkę surowców mineralnych.

Po ukończeniu studiów odbyła roczny staż asystencki w Katedrze Chemii Krzemianów na Wydziale Ceramicznym AGH. Następnie podjęła pracę w Centralnym Laboratorium Badawczym Jaworznicko-Mikołowskiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego (CLB JMZPW) przy KWK "Wesoła". Zajmowała się badaniami nad jakością, odsiarczaniem i wzbogacaniem węgla.

W 1969 roku rozpoczęła studia doktoranckie na Wydziale Górniczym z zakresu przeróbki surowców mineralnych, pozostając nadal pracownikiem CLB JMZPW.

W 1972 roku na podstawie pracy „Gospodarka wodno-mułowa w przeróbce pirytonośnych odpadów węglowych” uzyskała doktorat. Następnie na podstawie porozumienia stron pomiędzy AGH a KWK "Wesoła" została w 1972 roku przeniesiona służbowo i zatrudniona ??????? w Instytucie Nowych Konwersji Energii??????? AGH, a następnie w Instytucie Przeróbki Surowców Mineralnych Wydziału Górniczego AGH.???????

Ukończyła studia podyplomowe z zakresu przeróbki mechanicznej oraz gospodarki wodno-mułowej w przeróbce mechanicznej.

Specjalizuje się w zakresie gospodarki wodno-mułowej w zakładach przeróbczych, technologii wzbogacania i odsiarczania węgla, flokulacji selektywnej i aglomeracji olejowej.

W latach 1979-1996 była kierownikiem Zakładu Specjalnych Metod Wzbogacania Instytutu Przeróbki i Wykorzystania Surowców Mineralnych WYDziału ???????? AGH.

Równolegle w latach 1982-1986 była zastępcą dyrektora Instytutu. ?????

W latach 1990-1991 była kierownikiem studium podyplomowego z zakresu Gospodarki Wodno-Mułowej w Zakładach Przeróbki Mechanicznej. ??????

W latach 1996-1999 była dyrektorem Instytut nosił wówczas nazwę Zakładu Przeróbki Kopalin, Ochrony Środowiska i Utylizacji Odpadów). ???????

Od 2001 roku jest na emeryturze, jednakże dalej była pracownikiem AGH.

W latach 2011-2015 pracowała nad technologiami wybranych surowców mineralnych.


Opublikowała ponad 100 prac. Dla celów dydaktycznych opracowała dwa skrypty. Brała udział, jako współautor, w opracowywaniu 26 rozdziałów „Przeróbka Mechaniczna” do 14 podręczników z cyklu Surowce Mineralne Świata.

Opiniowała projekty budowy nowych i modernizacji starych zakładów przeróbki węgla, prowadziła prace badawcze dla potrzeb projektowania technologii wzbogacania węgla i oczyszczania wód obiegowych. Rezultaty swych prac prezentowała na krajowych i międzynarodowych konferencjach i kongresach (Sydney, New Delhi, Tokio, Halifax, Ankara, Seul, Aachen, Acapulco, Koszyce, Herlany, Las Vegas, Lisbona) jest współautorem referatu na Kongres Przeróbki Węgla w St. Petersburgu 2016.

Była też referentem na IV-th Inter-national Conference of Women Engineers and Scientists w 1975 roku. Przetłumaczyła z języka bułgarskiego książkę, wydaną w 1987 roku, pt. „Flokulacja selektywna” dla Wydawnictwa Śląsk. Posiada też dwa patenty i jeden wdrożony projekt racjonalizatorski.
Odznaczenia i nagrody

Bibliografia publikacji

https://bpp.agh.edu.pl/autor/blaschke-zofia-01775

Źródła do biogramu

Książki

Artykuły

Inne


stan na dzień 1.03.2021