Zdzisław Kazimierz Maciejasz

Z Historia AGH
Wersja z dnia 14:26, 15 lut 2023 autorstwa Justyna.Stanek (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Zdzisław Kazimierz Maciejasz
Maciejasz1-1.jpg
Nazwisko Maciejasz
Imię / imiona Zdzisław Kazimierz
Tytuły / stanowiska Prof. zw. dr inż.
Data urodzenia 10 lutego 1922
Miejsce urodzenia Kraków
Data śmierci 3 lipca 1988
Dyscyplina/specjalności górnictwo podziemne, technika eksploatacji złóż, pożary podziemne, wykorzystanie odpadów w górnictwie
Pełnione funkcje Dziekan Wydziału Górniczego AGH (1966–1969)
Wydział Wydział Górniczy


Odznaczenia i nagrody Order Sztandaru Pracy, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Brązowy Krzyż Zasługi
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Górniczy19611965
DziekanWydział Górniczy19661969

Prof. zw. dr inż. Zdzisław Kazimierz Maciejasz (1922–1988)

Dyscyplina/specjalności: górnictwo podziemne, technika podziemnej eksploatacji złóż, pożary podziemne, wykorzystanie odpadów w górnictwie

Nota biograficzna

Urodził się 10 lutego 1922 roku w Krakowie. Zmarł 3 lipca 1988 roku. Pochowany w Krakowie na Cmentarzu Rakowickim.

Absolwent Wydziału Górniczego Akademii Górniczej w Krakowie (1950).

Stopień naukowy doktora uzyskał w 1958 roku, profesorem nadzwyczajnym został w 1968 roku, a w roku 1978 uzyskał tytuł naukowy profesora zwyczajnego.

Asystent, a potem adiunkt w Akademii w latach 1948–1959, następnie pracował jako docent (1959–1969), od 1968 roku jako profesor. W latach 1961–1965 pełnił funkcję Prodziekana, a następnie Dziekana (1966-1969) Wydziału Górniczego. Dyrektor Instytutu Górnictwa Podziemnego na Wydziale Górniczym AGH (1969–1970).

W latach 1950-1951 podjął pracę jako inżynier w kopalni rud i pirytu "Staszic" w Rudkach koło Nowej Słupi, a w okresie 1959-1970 pełnił funkcję radcy ministra górnictwa i energetyki ds. zwalczania zagrożeń wentylacyjnych, pożarowych, pyłowych i gazowych oraz ratownictwa górniczego.

Autor ok. 100 publikacji, w tym 5 książek, 38 patentów. Promotor 9 rozpraw doktorskich.

Członek SITG, ZNP, ZBoWiD, GTS Wisła, PCK, Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Francuskiej.

Członek Komitetu Górnictwa PAN, Członek Komisji Górniczo-Geodezyjnej Oddziału PAN.

Odznaczenia i nagrody

Order Sztandaru Pracy, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Brązowy Krzyż Zasługi

Źródła do biogramu

Książki

 • Informator Nauki Polskiej 1987/1988. T. 2. Stan na dzień 30.09.1987 r. Warszawa 1987, s. 1019
 • Kto jest kim w Polsce : informator biograficzny. Red. L. Mackiewicz, A. Żołna. Ed. 3. Warszawa 1993, s. 420
 • Kto jest kim w Polsce : informator biograficzny. Red. zespół L. Becela [et al.]. Ed. 2. Warszawa 1989, s. 771-772
 • Kto jest kim w Polsce 1984 : informator biograficzny. Red. zespół L. Becela [et al.]. Ed. 1. Warszawa 1984, s. 570
 • Non omnis moriar… : groby profesorów AGH Cmentarz Rakowicki. Z. 2019. Oprac. H. Sieński. Kraków 2019, s. 126-127, [foto]
 • Wacławik J.: Kronika Wydziału Górniczego 1919-1999. Kraków 1999, s. 116
 • Wacławik J.: Kronika Wydziału Górniczego 1919-2019. Kraków 2019, s. 74-198, [foto]
 • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 212
 • Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970, s. 624 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969)

Artykuły

 • Czekajowski R., Roszkowski J.: Z pamięcią o profesorze - górniku Akademii Górniczo-Hutniczej Doktorze Inżynierze Zdzisławie Kazimierzu Maciejaszu (1922-1988). Górnictwo : kwartalnik [wyd. AGH] 1988, R. 12, z. 4, s. 293-296, [foto]
 • Jaros J.: "Salamandra"- pamięci Kolegów Górników (4) : Maciejasz Zdzisław Kazimierz. Przegląd Górniczy 1989, T. 45, nr 11-12, s. 28
 • Szczepanek E.: Prof. dr inż. Zdzisław Maciejasz nie żyje : kronika Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa. Przegląd Górniczy 1988, T. 44, nr 11-12, s. 47, [foto]