Zbigniew Tadeusz Hanzelka

Z Historia AGH
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Zbigniew Tadeusz Hanzelka
Zbigniew Hanzelka.jpg
Nazwisko Hanzelka
Imię / imiona Zbigniew Tadeusz
Tytuły / stanowiska Dr hab. inż., prof. AGH
Data urodzenia 25 maja 1951
Miejsce urodzenia Kraków


Dyscyplina/specjalności elektrotechnika, jakość energii elektrycznej, energoelektronika, napęd elektryczny
Wydział Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki


Odznaczenia i nagrody Medal Komisji Edukacji Narodowej, Srebrny Krzyż Zasługi

Dr hab. inż., prof. AGH Zbigniew Tadeusz Hanzelka (1951–) biogram będzie uzupełniony

Dyscyplina/specjalności: elektrotechnika, jakość energii elektrycznej, energoelektronika, napęd elektryczny

Nota biograficzna

Urodził się 25 maja 1951 roku w Krakowie.

W 1974 roku ukończył Wydział Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej AGH.

W 1974 roku rozpoczął pracę asystenta stażysty w Zakładzie Automatyki Napędu Instytutu Automatyki Napędu i Urządzeń Przemysłowych Wydziału Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej AGH.

W 1982 roku na podstawie pracy "Zastosowanie kompensatorów statycznych do poprawy jakości energii elektrycznej (wybrane zagadnienia)" uzyskał doktorat.

W 1995 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego.

Głównym przedmiotem zainteresowań zawodowych jest problematyka jakości zasilania odbiorników przemysłowych.


Autor około 300 publikacji i kilkunastu patentów.

Promotor prac doktorskich.


Członek Stowarzyszenia Elektryków Polskich, współorganizator Polskiego Komitetu Jakości i Efektywnego Użytkowania Energii Elektrycznej SEP, Polskiego Komitetu JiEUEE, członek Rady Programowej INPE SEP,

Członek komitetów naukowych wielu międzynarodowych i narodowych konferencji, międzynarodowych i narodowych organizacji technicznych tj. IEC, UIE, CIGRE, PKN, komisji Energoelektroniki i Napędu Elektrycznego oraz Kompatybilności Elektromagnetycznej Polskiej Akademii Nauk. Przewodniczący Komitetu Naukowo-Technicznego SEP ds. Jakości energii elektrycznej /////////////////////////////////


Jest członkiem krajowych i międzynarodowych komitetów i organizacji, w tym m.in. Międzynarodowego Komitetu Elektrotermii, Komitetu Technicznego 77A Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej, IEEE, Sekcji Energoelektroniki i Napędu Elektrycznego Komitetu Elektrotechniki PAN, Sekcji Kompatybilności Elektromagnetycznej Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN, SEP, Normalizacyjnej Komisji Problemowej ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej PKN. Był jednym z założycieli, a obecnie jest członkiem redakcji czasopisma „Jakość i Uzytkowanie Energii Elektrycznej”.


Odznaczenia i nagrody

Medal Komisji Edukacji Narodowej, Srebrny Krzyż Zasługi, Złoty Medal za Długoletnią Służbę, Medal Zasłużony dla Telekomunikacji, Odznaka Honorowa „Za zasługi dla Energetyki“, Odznaka Honoris Gratia, Odznaka NOT, Medal im. St. Fryzego, Medal 90-lecia SEP, Medal im. M. Pożaryskiego

Bibliografia publikacji

https://bpp.agh.edu.pl/autor/hanzelka-zbigniew-01127

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 3. Pion elektromechaniczny i Wydziały Politechniczne. Kraków 1979, s. 144
  • [Skład Osobowy AGH … 1974/75]. Kraków 1975, s. 86
  • * Who is who absolwentów Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki. s. 118 ??????
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s.113


Artykuły

Inne


stan na dzień 19.01.2021