Zbigniew Józef Fajklewicz

Z Historia AGH
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Zbigniew Józef Fajklewicz
Zbigniew Fajklewicz.jpg
Nazwisko Fajklewicz
Imię / imiona Zbigniew Józef
Tytuły / stanowiska Prof. zw. dr hab. inż.
Tytuły honorowe AGH Profesor Honorowy AGH
Data urodzenia 1 kwietnia 1932
Miejsce urodzenia Tarnów


Dyscyplina/specjalności geofizyka
Pełnione funkcje Dziekan Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego w latach 1966–72
Wydział Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Geologiczno-Poszukiwawczy19641966
DziekanWydział Geologiczno-Poszukiwawczy19661972


Prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Józef Fajklewicz (1932–)

Specjalność: geofizyka

Urodził się 1 kwietnia 1932 roku w Tarnowie. Studiował na Akademii Górniczo-Hutniczej, doktorat (1959), habilitacja (1962), prof. nadzw. (1969), prof. zw. (1975).

W AGH asystent, adiunkt (1954–63), docent (1963–69), profesor (od 1969), Kierownik Zakładu Geofizyki, Geologii, Grawimetrii, Geofizyki Technicznej, Katedry Geofizyki Kopalnianej (1966–69), prodziekan (1964–66). Staż naukowy w University of Kansas, wykładowca Instytutu Górniczego w Leningradzie, Uniwersytetu w Uppsali oraz Aarhus (Dania), Ruhr-Univ., a także we Freibergu. Konsultant Przedsiębiorstwa Poszukiwań Naftowych, Przedsiębiorstwa Badań Geofizycznych, rzeczoznawca SITPNaft, ekspert kopalni siarki w Iraku, Ministerstwa Zasobów Naturalnych w Syrii, badań aerogeofizycznych w Nigerii, zespołu ekspertów Ministerstwa Edukacji Narodowej. Profesor Honorowy AGH 2009.

Członek licznych towarzystw naukowych polskich i zagranicznych.

Twórca mikrograwimetrii górniczej — metody wykorzystującej pomiary zmian siły ciężkości do badań budowy geologicznej oraz prognozowania procesów fizycznych zachodzących w górotworze w wyniku działalności człowieka, m.in. do przewidywania i przeciwdziałania zagrożeniom.

Autor ok. 200 prac z zakresu geofizyki opublikowanych w kraju i za granicą.

Profesor Honorowy AGH 2009 (za: "ustawiczny rozwój zastosowań metod geofizycznych w inżynierii i ochronie środowiska, w szczególności za opracowanie mikrograwimetrii; za integrację i owocną współpracę środowisk geofizyków i górników; za opracowanie podręczników akademickich i monografii, będących trwałym fundamentem prac grawimetrycznych; za pracę w naukowych organizacjach polskich i zagranicznych oraz dbałość o promocję macierzystej Uczelni").

Źródło:

  • Kto jest kim w Polsce. s. 151
  • [Protokół z posiedzenia Senatu AGH... 23.09.2009], s. 2, 15-16, 39