Wydziały Politechniczne - Wydział Mechaniczny: Różnice pomiędzy wersjami

Z Historia AGH
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
(Źródła (w układzie chronologicznym))
 
(Nie pokazano 4 wersji utworzonych przez 2 użytkowników)
Linia 30: Linia 30:
  
 
* Rys historyczny Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. [Red.: Z. Niedojadło et al.]. Kraków 2001, s. 32
 
* Rys historyczny Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. [Red.: Z. Niedojadło et al.]. Kraków 2001, s. 32
 +
 
* Siwik A., Artymiak R.: Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Krakowska : kształtowanie się środowiska akademickiego uczelni technicznych w Krakowie w latach 1945-1954. Toruń 2002, s. 97-134, [foto]
 
* Siwik A., Artymiak R.: Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Krakowska : kształtowanie się środowiska akademickiego uczelni technicznych w Krakowie w latach 1945-1954. Toruń 2002, s. 97-134, [foto]
 +
 
* [Skład Osobowy AGH … 1950-51]. Kraków 1951, s. 67-68
 
* [Skład Osobowy AGH … 1950-51]. Kraków 1951, s. 67-68
 +
 +
* Wydziały politechniczne w latach 1945-1954. W: Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969), s. 529-535
  
 
==== Artykuły ====
 
==== Artykuły ====
Linia 38: Linia 42:
 
== Źródła (w układzie chronologicznym) ==
 
== Źródła (w układzie chronologicznym) ==
  
*[[Media:Dekret z dnia 19 listopada 1946 r. o utworzeniu wydziałów architektury, inżynierii i komunikacji w Akademii Górniczej w Krakowie.jpg|Dekret z dnia 19 listopada 1946 r. o utworzeniu wydziałów architektury, inżynierii i komunikacji w Akademii Górniczej w Krakowie. ''Dz.U.1947.8.38'']]
+
*[[Media:Dekret z dnia 19 listopada 1946 r.pdf|Dekret z dnia 19 listopada 1946 r. o utworzeniu wydziałów architektury, inżynierii i komunikacji w Akademii Górniczej w Krakowie. ''Dz.U.1947.8.38'']]
  
*[[Media:Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 12 lipca 1950 r. w sprawie zmian organizacyjnych w niektórych szkołach wyższych. Dz.U.1950.35.317.jpg|Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 12 lipca 1950 r. w sprawie zmian organizacyjnych w niektórych szkołach wyższych. ''Dz.U.1950.35.317.'']]
+
*[[Media:Rozporzadzenie Ministra Szkol Wyzszych i Nauki z dnia 12 lipca 1950 r - Dz.U.1950.35.317.pdf|Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 12 lipca 1950 r. w sprawie zmian organizacyjnych w niektórych szkołach wyższych. ''Dz.U.1950.35.317.'']]
  
*[[Media:Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 sierpnia 1953 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.jpg|Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 sierpnia 1953 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. ''M.P.1953.A-79.942'']]
+
*[[Media:Zarzadzenie Ministra Szkolnictwa Wyzszego z dnia 21 sierpnia 1953 r.pdf|Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 sierpnia 1953 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. ''M.P.1953.A-79.942'']]
  
*[[Media:Uchwała nr 409 Rady Ministrów z dnia 7 lipca 1954 r. w sprawie utworzenia Politechniki Krakowskiej.jpg|Uchwała nr 409 Rady Ministrów z dnia 7 lipca 1954 r. w sprawie utworzenia Politechniki Krakowskiej. ''M.P.1954.A-68.854'']]
+
*[[Media:Uchwala nr 409 Rady Ministrow z dnia 7 lipca 1954 r.pdf|Uchwała nr 409 Rady Ministrów z dnia 7 lipca 1954 r. w sprawie utworzenia Politechniki Krakowskiej. ''M.P.1954.A-68.854'']]
  
'''''<span style="color:red;">stan na dzień 22.01.2021</span>'''''
+
'''''<span style="color:red;">stan na dzień 11.02.2021</span>'''''
  
 
[[Category:Wydział]]
 
[[Category:Wydział]]

Aktualna wersja na dzień 08:49, 30 cze 2021

Wydziały Politechniczne - Wydział Mechaniczny
Rok założenia 1953
Rok przekształcenia 1954
Pochodzi od Wydziały Politechniczne - Wydział Komunikacji
Przekształcony na:

Dekretem z dnia 19 listopada 1946 r. utworzono w Akademii Górniczej w Krakowie Wydziały Architektury, Inżynierii i Komunikacji. Dekret wszedł w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 1945 r. Wydziały te nazywano Wydziałami Politechnicznymi.

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 1949 r. Akademia Górnicza w Krakowie przekształca się na: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

Od 30 maja 1949 r. Wydziały Politechniczne (Architektury, Inżynierii, Komunikacji) Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 sierpnia 1953 r. Wydział Inżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie przekształca się na: Wydział Budownictwa Lądowego i Wydział Budownictwa Wodnego, a Wydział Komunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie przekształca się na: Wydział Mechaniczny.

Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 31 lipca 1953 r.

Uchwałą Rady Ministrów nr 409 z dnia 7 lipca 1954 r. utworzono Politechnikę Krakowską. Pracownicy nauki i inni pracownicy zatrudnieni na wydziałach: Architektury, Budownictwa Lądowego, Budownictwa Wodnego, Mechanicznym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie stali się pracownikami Politechniki Krakowskiej.

Władze wydziału

Osoby związane z wydziałem

Bibliografia

Książki

  • Rys historyczny Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. [Red.: Z. Niedojadło et al.]. Kraków 2001, s. 32
  • Siwik A., Artymiak R.: Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Krakowska : kształtowanie się środowiska akademickiego uczelni technicznych w Krakowie w latach 1945-1954. Toruń 2002, s. 97-134, [foto]
  • [Skład Osobowy AGH … 1950-51]. Kraków 1951, s. 67-68
  • Wydziały politechniczne w latach 1945-1954. W: Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969), s. 529-535

Artykuły

  • Flaga K., Ryż K.: Obszary aktywności dydaktycznej Katedry Budowy Mostów i Tuneli Politechniki Krakowskiej w zakresie komunikacyjnych budowli podziemnych. Górnictwo i Geoinżynieria [Dokument elektroniczny] 2007, z. 3, Rok 31, s. 127

Źródła (w układzie chronologicznym)

stan na dzień 11.02.2021