Wydział Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa

Z Historia AGH
Wydział Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa
Rok założenia 1974
Rok przekształcenia 1983
Pochodzi od Wydział Odlewnictwa (1952 - 1974)
Przekształcony na: Wydział Odlewnictwa

Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 października 1952 r. Wydział Hutniczy dzieli się na: Wydział Metalurgiczny i Wydział Odlewnictwa. Zarządzenie weszło w życie z dniem 1 września 1952 r.[1]

Od 1 września 1952 r. Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 maja 1969 r. z dniem 24 maja 1969 r. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie zmienia nazwę na: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Od 24 maja 1969 r. Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Zarządzeniem nr 83/Org/74 Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 6 września 1974 r. Wydział Odlewnictwa zmienia nazwę na: Wydział Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa. Zarządzenie weszło w życie z dniem 1 października 1974 r.

Od 1 października 1974 r. Wydział Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Uchwałą nr 4 Senat AGH na posiedzeniu w dniu 6 października 1983 r. przychylił się do wniosku Rady Wydziału Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa z dnia 23 maja 1983 r. w sprawie zmiany nazwy Wydziału na: Wydział Odlewnictwa. Zarządzeniem nr 42 Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 25 listopada 1983 r. Wydział Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa zmienia nazwę na: Wydział Odlewnictwa.

Od 25 listopada 1983 r. Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Struktura wydziału

1978-25.11.1983

 • Instytut Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa (1974-1991)
Zakład Projektowania Odlewni (1978-1989)
Zakład Mechanizacji Odlewni (1975-1991)
Zakład Podstaw Automatyzacji Odlewni (1975-1989)
Zakład Teorii Konstrukcji i Pomiarów Maszyn Odlewniczych (1976-1991)
Zakład Odlewnictwa Żeliwa (1969-1991)
Zakład Odlewnictwa Staliwa (1969-2002)[2]
Zakład Materiałów Formierskich (1969-1991)
Zakład Konstrukcji i Wytwarzania Form Odlewniczych (1976-1991)
Zakład Odlewnictwa Metali Nieżelaznych (1969-1991)[3]
Zakład Termodynamiki Procesów Odlewniczych (1969-1991)[4]
Zakład Chemii Ogólnej i Analitycznej (1969-2007)[5]
Zakład Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej Odlewów (1969-1991)

1976-1977

 • Instytut Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa (1974-1991)
Zakład Projektowania i Modernizacji Odlewni (1975-1977)
Zakład Mechanizacji Odlewni (1975-1991)[6]
Zakład Podstaw Automatyzacji Odlewni (1975-1989)
Zakład Teorii Konstrukcji i Pomiarów Maszyn Odlewniczych (1976-1991)[7]
Zakład Odlewnictwa Żeliwa (1969-1991)
Zakład Odlewnictwa Staliwa (1969-2002)
Zakład Materiałów Formierskich (1969-1991)
Zakład Konstrukcji i Wytwarzania Form Odlewniczych (1976-1991)[8]
Zakład Odlewnictwa Metali Nieżelaznych (1969-1991)
Zakład Termodynamiki Procesów Odlewniczych (1969-1991)[9]
Zakład Chemii Ogólnej i Analitycznej (1969-2007)[10]
Zakład Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej Odlewów (1969-1991)

1975

 • Instytut Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa (1974-1991)
Zakład Maszyn Odlewniczych, Automatyzacji i Projektowania Odlewni (1969-1975)
Zakład Projektowania Form i Odlewów (1969-1975)
Zakład Projektowania i Modernizacji Odlewni (1975-1977)
Zakład Mechanizacji Odlewni (1975-1991)[11]
Zakład Podstaw Automatyzacji Odlewni (1975-1989)
Zakład Odlewnictwa Żeliwa (1969-1991)
Zakład Odlewnictwa Staliwa (1969-2002)
Zakład Materiałów Formierskich (1969-1991)
Zakład Odlewnictwa Metali Nieżelaznych (1969-1991)
Zakład Termodynamiki Procesów Odlewniczych (1969-1991)[12]
Zakład Chemii Ogólnej i Analitycznej (1969-2007)[13]
Zakład Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej Odlewów (1969-1991)

01.10.1974-12.1974

 • Instytut Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa (1974-1991)[14]
Zakład Maszyn Odlewniczych, Automatyzacji i Projektowania Odlewni (1969-1975)
Zakład Odlewnictwa Żeliwa (1969-1991)
Zakład Odlewnictwa Staliwa (1969-2002)
Zakład Materiałów Formierskich (1969-1991)
Zakład Projektowania Form i Odlewów (1969-1975)
Zakład Odlewnictwa Metali Nieżelaznych (1969-1991)
Zakład Termodynamiki Procesów Odlewniczych (1969-1991)[15]
Zakład Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej Odlewów (1969-1991)
Zakład Chemii Ogólnej i Analitycznej (1969-2007)[16]

Władze wydziału

 FunkcjaRok odRok do
Jan Lech LewandowskiDziekan19741978
Jerzy Marian SzopaProdziekan19741978
Emil ZielińskiProdziekan19741983
Władysław LongaDziekan19781981
Janusz PakulskiProdziekan19791981
Jan Lech LewandowskiDziekan19811983
Jerzy Marian SzopaProdziekan19811983
Adam Franciszek KosowskiProdziekan19821983

Osoby związane z wydziałem

Władysław Michalik, Jur Piszak

Przypisy

 1. W dniu 23 lutego 1950 r. Senat AGH zleca Dziekanowi Wydziału Hutniczego, przygotowanie wniosku o utworzenie osobnego Wydziału Odlewniczego. W roku akademickim 1951/1952 Wydział Odlewniczy na podstawie otrzymanej obietnicy z Ministerstwa ("mimo braku formalnego stwierdzenia"), rozpoczął samodzielną działalność naukowo-dydaktyczną. Wydział Odlewniczy później przemianowany na Wydział Odlewnictwa. Na podstawie: Kronika 1951-2019 : Wydział Odlewnictwa, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Oprac.: Z. Kulig, J. Cholawa. Kraków cop. 2019, s. 5, 27-31
 2. W składach osobowych AGH Zakład Odlewnictwa Staliwa istnieje w strukturze uczelni od 1969 ; na wniosek Rady Wydziału Odlewnictwa z dnia 10.09.1991 Senat AGH w dniu 06.11.1991 rozwiązuje Instytut Odlewnictwa i tworzy z dniem 01.01.1992 Zakład Odlewnictwa Staliwa (1969-2002) ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 27.03.2002 przekształca się Zakład Odlewnictwa Staliwa w: Katedrę Odlewnictwa Staliwa (2002-2007) ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 30.05.2007 zniesiono Katedrę Odlewnictwa Staliwa
 3. W l.1969-1991 Zakład Odlewnictwa Metali Nieżelaznych ; w l.1992-1999 Pracownia Odlewnictwa Metali Nieżelaznych ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 27.09.2000 tworzy się Zakład Odlewnictwa Metali Nieżelaznych (2000-2007) ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 30.05.2007 zniesiono Zakład Odlewnictwa Metali Nieżelaznych
 4. Na wniosek Rady Wydziału Odlewnictwa z dnia 10.09.1991 Senat AGH w dniu 06.11.1991 rozwiązuje z dniem 31.12.1991 Zakład Termodynamiki Procesów Odlewniczych
 5. Zakład Chemii Ogólnej i Analitycznej w l. 1969-1993 w strukturze Wydziału Odlewnictwa ; na wniosek Rady Wydziału Odlewnictwa z dnia 10.09.1991 Senat AGH w dniu 06.11.1991 rozwiązuje Instytut Odlewnictwa i tworzy z dniem 01.01.1992 "Zakład Chemii Ogólnej" - w składach osobowych AGH Zakład figuruje pod nazwą Zakład Chemii Ogólnej i Analitycznej ; 1994 Pracownia Chemii Ogólnej i Analitycznej - na podstawie składu osobowego AGH'1994 ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 07.06.1995 reaktywowano Zakład Chemii Ogólnej i Analitycznej ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 30.05.2007 zniesiono Zakład Chemii Ogólnej i Analitycznej
 6. Na wniosek Rady Wydziału Odlewnictwa z dnia 10.09.1991 Senat AGH w dniu 06.11.1991 rozwiązuje z dniem 31.12.1991 Zakład Mechanizacji Odlewni
 7. Na wniosek Rady Wydziału Odlewnictwa z dnia 10.09.1991 Senat AGH w dniu 06.11.1991 rozwiązuje z dniem 31.12.1991 Zakład Teorii Konstrukcji i Pomiarów Maszyn Odlewniczych
 8. Na wniosek Rady Wydziału Odlewnictwa z dnia 10.09.1991 Senat AGH w dniu 06.11.1991 rozwiązuje z dniem 31.12.1991 Zakład Konstrukcji i Wytwarzania Form Odlewniczych
 9. Na wniosek Rady Wydziału Odlewnictwa z dnia 10.09.1991 Senat AGH w dniu 06.11.1991 rozwiązuje z dniem 31.12.1991 Zakład Termodynamiki Procesów Odlewniczych
 10. Zakład Chemii Ogólnej i Analitycznej w l. 1969-1993 w strukturze Wydziału Odlewnictwa ; na wniosek Rady Wydziału Odlewnictwa z dnia 10.09.1991 Senat AGH w dniu 06.11.1991 rozwiązuje Instytut Odlewnictwa i tworzy z dniem 01.01.1992 "Zakład Chemii Ogólnej" - w składach osobowych AGH Zakład figuruje pod nazwą Zakład Chemii Ogólnej i Analitycznej ; 1994 Pracownia Chemii Ogólnej i Analitycznej - na podstawie składu osobowego AGH'1994 ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 07.06.1995 reaktywowano Zakład Chemii Ogólnej i Analitycznej ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 30.05.2007 zniesiono Zakład Chemii Ogólnej i Analitycznej
 11. Na wniosek Rady Wydziału Odlewnictwa z dnia 10.09.1991 Senat AGH w dniu 06.11.1991 rozwiązuje z dniem 31.12.1991 Zakład Mechanizacji Odlewni
 12. Na wniosek Rady Wydziału Odlewnictwa z dnia 10.09.1991 Senat AGH w dniu 06.11.1991 rozwiązuje z dniem 31.12.1991 Zakład Termodynamiki Procesów Odlewniczych
 13. Zakład Chemii Ogólnej i Analitycznej w l. 1969-1993 w strukturze Wydziału Odlewnictwa ; na wniosek Rady Wydziału Odlewnictwa z dnia 10.09.1991 Senat AGH w dniu 06.11.1991 rozwiązuje Instytut Odlewnictwa i tworzy z dniem 01.01.1992 "Zakład Chemii Ogólnej" - w składach osobowych AGH Zakład figuruje pod nazwą Zakład Chemii Ogólnej i Analitycznej ; 1994 Pracownia Chemii Ogólnej i Analitycznej - na podstawie składu osobowego AGH'1994 ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 07.06.1995 reaktywowano Zakład Chemii Ogólnej i Analitycznej ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 30.05.2007 zniesiono Zakład Chemii Ogólnej i Analitycznej
 14. Zarządzeniem nr 83/Org/74 Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 06.09.1974 zmienia się nazwę Wydziału Odlewnictwa na: Wydział Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa z Instytutem Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa ; Zarządzenie weszło w życie z dniem 01.10.1974 ; na wniosek Rady Wydziału Odlewnictwa z dnia 10.09.1991 Senat AGH w dniu 06.11.1991 rozwiązuje "Instytut Odlewnictwa" (powinno być Instytut Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa) z dniem 31.12.1991
 15. Na wniosek Rady Wydziału Odlewnictwa z dnia 10.09.1991 Senat AGH w dniu 06.11.1991 rozwiązuje z dniem 31.12.1991 Zakład Termodynamiki Procesów Odlewniczych
 16. Zakład Chemii Ogólnej i Analitycznej w l. 1969-1993 w strukturze Wydziału Odlewnictwa ; na wniosek Rady Wydziału Odlewnictwa z dnia 10.09.1991 Senat AGH w dniu 06.11.1991 rozwiązuje Instytut Odlewnictwa i tworzy z dniem 01.01.1992 "Zakład Chemii Ogólnej" - w składach osobowych AGH Zakład figuruje pod nazwą Zakład Chemii Ogólnej i Analitycznej ; 1994 Pracownia Chemii Ogólnej i Analitycznej - na podstawie składu osobowego AGH'1994 ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 07.06.1995 reaktywowano Zakład Chemii Ogólnej i Analitycznej ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 30.05.2007 zniesiono Zakład Chemii Ogólnej i Analitycznej

Bibliografia

Książki

 • Kronika 1951-2019 : Wydział Odlewnictwa, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Oprac.: Z. Kulig, J. Cholawa. Kraków cop. 2019, s. 82-117
 • Piotrowski A., Zieliński E.: Katedra Chemii Ogólnej. W: Z dziejów Wydziału Odlewnictwa AGH. [red. Czesław Adamski]. Kraków 1995, s. 133-146
 • [Skład Osobowy AGH ... 1974-1975]. Kraków 1975, s. 78-83
 • [Skład Osobowy AGH ... 1976]. Kraków 1976, s. 40-43
 • [Skład Osobowy AGH ... 1978-1979]. Kraków 1979, s. 83-89
 • [Skład Osobowy AGH ... 1979-1980]. Kraków 1980, s. 73-78
 • [Skład Osobowy AGH ... 1982-1983]. Kraków 1983, s. 66-72
 • Szopa J.: Zakład Podstaw Automatyzacji Odlewni. W: Z dziejów Wydziału Odlewnictwa AGH. [red. Czesław Adamski]. Kraków 1995, s. 153-158
 • Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. [Oprac. Cz. Podrzucki i S. Dobosz]. Kraków 1991
 • Z dziejów Wydziału Odlewnictwa AGH. [red. Czesław Adamski]. Kraków 1995
 • Zakład Chemii Ogólnej i Analitycznej. W: 40-lecie odlewnictwa w AGH : 1935-1975. Instytut Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie. Kraków 1976, s. 24-26, 34
 • Zakład Materiałów Formierskich. W: 40-lecie odlewnictwa w AGH : 1935-1975. Instytut Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie. Kraków 1976, s. 27-28, 35
 • Zakład Odlewnictwa Metali Nieżelaznych. W: 40-lecie odlewnictwa w AGH : 1935-1975. Instytut Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie. Kraków 1976, s. 22-23
 • Zakład Odlewnictwa Staliwa. W: 40-lecie odlewnictwa w AGH : 1935-1975. Instytut Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie. Kraków 1976, s. 20-22, 32-33
 • Zakład Odlewnictwa Żeliwa. W: 40-lecie odlewnictwa w AGH : 1935-1975. Instytut Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie. Kraków 1976, s. 18-20, 31-32
 • Zakład Projektowania Odlewni. W: 40-lecie odlewnictwa w AGH : 1935-1975. Instytut Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie. Kraków 1976, s. 36
 • Zakład Teorii Konstrukcji i Pomiarów Maszyn Odlewniczych. W: 40-lecie odlewnictwa w AGH : 1935-1975. Instytut Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie. Kraków 1976, s. 36
 • Zakład Termodynamiki Procesów Odlewniczych. W: 40-lecie odlewnictwa w AGH : 1935-1975. Instytut Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie. Kraków 1976, s. 24, 34
 • Zarys dziejów Wydziału Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej : zapis kronikarski. Oprac. Z. Kulig. Kraków 2001, s. 37-55
 • Żurawski L., Bodzoń L., Dańko J.: Zakład Teorii, Konstrukcji i Pomiarów Maszyn Odlewniczych. W: Z dziejów Wydziału Odlewnictwa AGH. [red. Czesław Adamski]. Kraków 1995, s. 159-161

Artykuły

Źródła (w układzie chronologicznym)

stan na dzień 26.02.2021