Wydział Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa

Z Historia AGH
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Wydział Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa
Rok założenia 1974
Rok przekształcenia 1983
Pochodzi od Wydział Odlewnictwa (1952 - 1974)
Przekształcony na: Wydział Odlewnictwa


Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 października 1952 r. Wydział Hutniczy dzieli się na: Wydział Metalurgiczny i Wydział Odlewnictwa. Zarządzenie weszło w życie z dniem 1 września 1952 r.

Od 1 września 1952 r. Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 maja 1969 r. z dniem 24 maja 1969 r. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie zmienia nazwę na: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Od 24 maja 1969 r. Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Zarządzeniem nr 83/Org/74 Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 6 września 1974 r. Wydział Odlewnictwa zmienia nazwę na: Wydział Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa. Zarządzenie weszło w życie z dniem 1 października 1974 r.

Od 1 października 1974 r. Wydział Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Zarządzeniem nr 42 Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 25 listopada 1983 r. Wydział Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa zmienia nazwę na: Wydział Odlewnictwa.

Od 25 listopada 1983 r. Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Struktura wydziału

1978-1983

  • Instytut Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa
Zakład Projektowania Odlewni
Zakład Mechanizacji Odlewni
Zakład Podstaw Automatyzacji Odlewni
Zakład Teorii Konstrukcji i Pomiarów Maszyn Odlewniczych
Zakład Odlewnictwa Żeliwa
Zakład Odlewnictwa Staliwa
Zakład Materiałów Formierskich
Zakład Konstrukcji i Wytwarzania Form Odlewniczych
Zakład Odlewnictwa Metali Nieżelaznych
Zakład Termodynamiki i Procesów Odlewniczych
Zakład Chemii Ogólnej i Analitycznej
Zakład Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej Odlewów


1976

  • Instytut Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa
Zakład Projektowania i Modernizacji Odlewni
Zakład Mechanizacji Odlewni
Zakład Podstaw Automatyzacji Odlewni
Zakład Teorii Konstrukcji i Pomiarów Maszyn Odlewniczych
Zakład Odlewnictwa Żeliwa
Zakład Odlewnictwa Staliwa
Zakład Materiałów Formierskich
Zakład Konstrukcji i Wytwarzania Form Odlewniczych
Zakład Odlewnictwa Metali Nieżelaznych
Zakład Termodynamiki i Procesów Odlewniczych
Zakład Chemii Ogólnej i Analitycznej
Zakład Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej Odlewów
Laboratorium Krystalizacji Odlewów
Odlewnia Doświadczalna - Centralne Laboratorium Chemiczne


1974/1975

  • Instytut Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa
Zakład Maszyn Odlewniczych, Automatyzacji i Projektowania Odlewni
Zakład Odlewnictwa Żeliwa
Zakład Odlewnictwa Staliwa
Zakład Materiałów Formierskich
Zakład Projektowania Form i Odlewów
Zakład Odlewnictwa Metali Nieżelaznych
Zakład Termodynamiki Procesów Odlewniczych
Zakład Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej Odlewów
Zakład Chemii Ogólnej i Analitycznej
Laboratorium Krystalizacji Odlewów
Odlewnia Doświadczalna - Centralne Laboratorium Chemiczne


Władze wydziału

 FunkcjaRok odRok do
Jan Lech LewandowskiDziekan19741978
Jerzy Marian SzopaProdziekan19741978
Emil ZielińskiProdziekan19741983
Władysław LongaDziekan19781981
Janusz PakulskiProdziekan19791981
Jerzy Marian SzopaProdziekan19811983
Jan Lech LewandowskiDziekan19811983
Adam Franciszek KosowskiProdziekan19821983

Osoby związane z wydziałem

Jur Piszak

Bibliografia

Książki

  • Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. [Oprac. Cz. Podrzucki i S. Dobosz]. Kraków 1991
  • Zarys dziejów Wydziału Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej : zapis kronikarski. Oprac. Z. Kulig. Kraków 2001

Artykuły

  • Dział informacyjny : utworzenie Wydziału Odlewnictwa. Zeszyty Naukowe. Metalurgia i Odlewnictwo 1954, nr 3, z. 1, s. 115-116
  • Maj M.: Z historii Wydziału Odlewnictwa AGH. Biuletyn AGH 2011, nr 42/43, s. 11-13

Inne

Źródła