Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki: Różnice pomiędzy wersjami

Z Historia AGH
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
 
(Nie pokazano 46 wersji utworzonych przez 4 użytkowników)
Linia 4: Linia 4:
 
|pochodzi_od=Wydział Ceramiczny
 
|pochodzi_od=Wydział Ceramiczny
 
}}
 
}}
*Wydział Mineralny Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie został powołany Rozporządzeniem Ministra Szkół Wyższych i Nauki dnia 12 lipca 1950 roku
+
Wydział Mineralny Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie został powołany Rozporządzeniem Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 12 lipca 1950 roku. Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 września 1949 roku.
*1 października 1952 r. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego zostaje przekształcony na Wydział Ceramiczny Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
+
 
*Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 maja 1969 r. z dniem 24 maja 1969 r. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie zmienia nazwę na: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.
+
Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 października 1952 roku Wydział Mineralny zostaje przekształcony na Wydział Ceramiczny Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 września 1952 roku.
*W 1971 roku wydział zmienia nazwę na '''Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki''' Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
+
 +
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 maja 1969 roku z dniem 24 maja 1969 roku Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie zmienia nazwę na: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.  
 +
 
 +
Od 24 maja 1969 roku Wydział Ceramiczny Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.
 +
 
 +
W 1971 roku Wydział Ceramiczny zmienia nazwę na '''Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki''' Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.
  
 
== Struktura wydziału ==
 
== Struktura wydziału ==
  
 +
'''01.10.2020-2021'''
 +
 +
* Katedra Fizykochemii i Modelowania Procesów (2011-)
 +
* Katedra Chemii Nieorganicznej (2003-)
 +
* Katedra Chemii Analitycznej i Biochemii (2020-)<ref>Zarządzeniem Nr 75/2020 Rektora AGH z dnia 20 października 2020 r. połączono Katedrę Chemii Analitycznej oraz Katedrę Biochemii i Neurobiologii tworząc z dn. 1 października 2020 r. Katedrę Chemii Analitycznej i Biochemii</ref>
 +
* Katedra Technologii Materiałów Budowlanych (2003-)
 +
* Katedra Technologii Szkła i Powłok Amorficznych (2003-)
 +
* Katedra Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych (1994-)
 +
* Katedra Biomateriałów i Kompozytów (2017-) <ref>Katedra Biomateriałów została powołana Uchwałą nr 50/2003 Senatu AGH z dn. 29 stycznia 2003r. Uchwałą nr 63/2017 Senatu AGH z dn. 31 maja 2017r. Katedra Biomateriałów zmienia nazwę na Katedra Biomateriałów i Kompozytów</ref>
 +
* Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych (2011-)
  
'''2017-2019'''
+
'''2017-01.10.2020'''
  
* Katedra Fizykochemii i Modelowania Procesów  
+
* Katedra Fizykochemii i Modelowania Procesów (2011-)
* Katedra Chemii Nieorganicznej  
+
* Katedra Chemii Nieorganicznej (2003-)
* Katedra Chemii Analitycznej
+
* Katedra Chemii Analitycznej (1990-2020)<ref>Katedra Chemii Analitycznej powstała w 1990 r. Zarządzeniem Nr 75/2020 Rektora AGH z dnia 20 października 2020 r. połączono Katedrę Chemii Analitycznej oraz Katedrę Biochemii i Neurobiologii tworząc z dn. 1 października 2020 r. Katedrę Chemii Analitycznej i Biochemii</ref>
* Katedra Technologii Materiałów Budowlanych
+
* Katedra Technologii Materiałów Budowlanych (2003-)
* Katedra Technologii Szkła i Powłok Amorficznych
+
* Katedra Technologii Szkła i Powłok Amorficznych (2003-)
* Katedra Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych
+
* Katedra Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych (1994-)
* Katedra Biomateriałów i Kompozytów
+
* Katedra Biomateriałów i Kompozytów (2017-) <ref>Katedra Biomateriałów została powołana Uchwałą nr 50/2003 Senatu AGH z dn. 29 stycznia 2003r. Uchwałą nr 63/2017 Senatu AGH z dn. 31 maja 2017r. Katedra Biomateriałów zmienia nazwę na Katedra Biomateriałów i Kompozytów</ref>
* Katedra Biochemii i Neurobiologii
+
* Katedra Biochemii i Neurobiologii (2010-2020)<ref>Katedra Biochemii i Neurobiologii został utworzona na mocy Uchwały nr 103/2010 Senatu AGH z dn. 29 września 2010r. Zarządzeniem Nr 75/2020 Rektora AGH z dnia 20 października 2020 r. połączono Katedrę Chemii Analitycznej oraz Katedrę Biochemii i Neurobiologii tworząc z dn. 1 października 2020 r. Katedrę Chemii Analitycznej i Biochemii</ref>
* Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych
+
* Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych (2011-)
  
 +
'''2012-2016'''
  
'''2011-2016'''
+
* Katedra Fizykochemii i Modelowania Procesów (2011-)
 +
* Katedra Chemii Nieorganicznej (2003-)
 +
* Katedra Chemii Analitycznej (1990-2020)
 +
* Katedra Technologii Materiałów Budowlanych (2003-)
 +
* Katedra Technologii Szkła i Powłok Amorficznych (2003-)
 +
* Katedra Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych (1994-)
 +
* Katedra Biomateriałów (2003-2017)
 +
* Katedra Biochemii i Neurobiologii (2010-2020)
 +
* Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych (2011-)
  
* Katedra Fizykochemii i Modelowania Procesów
+
'''2011'''
* Katedra Chemii Nieorganicznej
 
* Katedra Chemii Analitycznej
 
* Katedra Technologii Materiałów Budowlanych
 
* Katedra Technologii Szkła i Powłok Amorficznych
 
* Katedra Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych
 
* Katedra Biomateriałów
 
* Katedra Biochemii i Neurobiologii
 
* Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych
 
  
 +
* Katedra Fizykochemii i Modelowania Procesów (2011-)<ref>Katedra Fizykochemii Ciała Stałego powstała w 1990r. Uchwałą nr 64/2011 Sentu AGH z dn. 30 marca 2011r zostaje przekształcona w Katedrę Fizykochemii i Modelowania Procesów </ref>
 +
* Katedra Chemii Nieorganicznej (2003-)
 +
* Katedra Chemii Analitycznej (1990-2020)
 +
* Katedra Technologii Materiałów Budowlanych (2003-)
 +
* Katedra Technologii Szkła i Powłok Amorficznych (2003-)
 +
* Katedra Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych (1994-)
 +
* Katedra Biomateriałów (2003-2017)
 +
* Katedra Biochemii i Neurobiologii (2010-2020)
 +
* Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych (2011-)<ref>Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych powstała na mocy Uchwały nr 64/2011 Sentu AGH z dn. 30 marca 2011r</ref>
  
 
'''2010'''
 
'''2010'''
  
* Katedra Fizykochemii Ciała Stałego
+
* Katedra Fizykochemii Ciała Stałego (1991-2011)
* Katedra Chemii Nieorganicznej  
+
* Katedra Chemii Nieorganicznej (2003-)
* Katedra Chemii Analitycznej
+
* Katedra Chemii Analitycznej (1990-2020)
* Katedra Ceramiki Specjalnej
+
* Katedra Ceramiki Specjalnej (1991-2011)
* Katedra Technologii Materiałów Budowlanych
+
* Katedra Technologii Materiałów Budowlanych (2003-)
* Katedra Technologii Szkła i Powłok Amorficznych
+
* Katedra Technologii Szkła i Powłok Amorficznych (2003-)
* Katedra Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych
+
* Katedra Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych(2006-2011)
* Katedra Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych
+
* Katedra Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych (1994-)
* Katedra Biomateriałów
+
* Katedra Biomateriałów (2003-2017)
* Katedra Biochemii i Neurobiologii
+
* Katedra Biochemii i Neurobiologii (2010-2020)<ref>Katedra Biochemii i Neurobiologii został utworzona na mocy Uchwały nr 103/2010 Senatu AGH z dn. 29 września 2010r. Zarządzeniem Nr 75/2020 Rektora AGH z dnia 20 października 2020 r. połączono Katedrę Chemii Analitycznej oraz Katedrę Biochemii i Neurobiologii tworząc z dn. 1 października 2020 r. Katedrę Chemii Analitycznej i Biochemii</ref>
 
 
  
 
'''2006-2009'''
 
'''2006-2009'''
  
* Katedra Fizykochemii Ciała Stałego
+
* Katedra Fizykochemii Ciała Stałego (1991-2011)
* Katedra Chemii Nieorganicznej  
+
* Katedra Chemii Nieorganicznej (2003-)
* Katedra Chemii Analitycznej
+
* Katedra Chemii Analitycznej (1990-2020)
* Katedra Ceramiki Specjalnej
+
* Katedra Ceramiki Specjalnej (1991-2011)
* Katedra Technologii Materiałów Budowlanych
+
* Katedra Technologii Materiałów Budowlanych (2003-)
* Katedra Technologii Szkła i Powłok Amorficznych
+
* Katedra Technologii Szkła i Powłok Amorficznych (2003-)
* Katedra Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych
+
* Katedra Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych (2006-2011)<ref>Katedra Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych powstała z połączenia Katedry Technologii Ceramiki i Katedry Materiałów Ogniotrwałych na mocy Uchwały nr 96/2006 Senatu AGH y dn. 27 września 2006r. Została zniesiona Uchwałą nr 64/2001 Senatu AGH z dn. 30 marca 2011r.</ref>
* Katedra Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych
+
* Katedra Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych (1994-)
* Katedra Biomateriałów
+
* Katedra Biomateriałów (2003-2017)
 
 
  
 
'''2003-2005'''
 
'''2003-2005'''
  
* Katedra Fizykochemii Ciała Stałego
+
* Katedra Fizykochemii Ciała Stałego (1991-2011)
* Katedra Chemii Nieorganicznej
+
* Katedra Chemii Nieorganicznej (2003-)<ref>Zakład Chemii Nieorganicznej powstał w 1990r. Na mocy Uchwały nr 50/2003 Senatu AGH z dn. 29 stycznia 2003r. zostaje przekształcony w Katedrę Chemii Nieorganicznej</ref>
* Katedra Chemii Analitycznej
+
* Katedra Chemii Analitycznej (1990-2020)
* Katedra Ceramiki Specjalnej
+
* Katedra Ceramiki Specjalnej (1990-2011)
* Katedra Technologii Materiałów Budowlanych
+
* Katedra Technologii Materiałów Budowlanych (2003-)<ref>Zakład Materiałów Budowlanych powstał w 1990r. a mocy Uchwały nr 50/2003 Senatu AGH z dn. 29 stycznia 2003r. zostaje przekształcony w Katedrę Technologii Materiałów Budowlanych</ref>
* Katedra Technologii Szkła i Powłok Amorficznych
+
* Katedra Technologii Szkła i Powłok Amorficznych (2003-)<ref>Katedra Szkła i Emalii powstała w 1990r. Na mocy Uchwały nr 50/2003 Senatu AGH z dn. 29 stycznia 2003r. zostaje przekształcona w Katedrę Technologii Szkła i Powłok Amorficznych</ref>
* Katedra Materiałów Ogniotrwałych i Procesów Wysokotemperaturowych
+
* Katedra Materiałów Ogniotrwałych i Procesów Wysokotemperaturowych (2003-2006)<ref>Katedra Ceramiki Ogniotrwałej, Szlachetnej i Technicznej powstała w 1990r. Uchwałą nr 50/2003 Senatu AGH z dn. 29 stycznia 2003r. zostaje przekształcona w Katedrę Materiałów Ogniotrwałych i Procesów Wysokotemperaturowych. Na mocy Uchwały nr 96/2006 Senatu AGH z dn. 27 września 2006r zostaje połączona z Katedrą Technologii Ceramiki. Połączone Katedry przekształca się w Katedrę Technologii Ceramiki i Materiałów  Ogniotrwałych</ref>
* Katedra Technologii Ceramiki
+
* Katedra Technologii Ceramiki (2003-2006)<ref>Katedra Ceramiki Ogólnej powst. w 1991r. Uchwała nr 50/2003 Senatu AGH z dn. 29 stycznia 2003r. została przekształcona w Katedrę Technologii Ceramiki. Uchwałą nr 96/2006 Senatu AGH z dn. 27 września 2006r. zostaje połączona z Katedrą Materiałów Ogniotrwałych i Procesów Wysokotemperaturowych. Połączone Katedry przekształca się w Katedrę Technologii Ceramiki i Materiałów  Ogniotrwałych</ref>
* Katedra Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych
+
* Katedra Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych (1994-)
* Katedra Biomateriałów
+
* Katedra Biomateriałów (2003-2017)<ref>Katedra Biomateriałów została powołana Uchwałą nr 50/2003 Senatu AGH z dn. 29 stycznia 2003r. Uchwałą nr 63/2017 Senatu AGH z dn. 31 maja 2017r. Katedra Biomateriałów zmienia nazwę na Katedra Biomateriałów i Kompozytów</ref>
 
 
  
 
'''1994-2002'''
 
'''1994-2002'''
  
* Katedra Fizykochemii Ciała Stałego  
+
* Katedra Fizykochemii Ciała Stałego (1991-2011)
* Zakład Chemii Nieorganicznej
+
* Zakład Chemii Nieorganicznej (1991-2003)
* Katedra Chemii Analitycznej
+
* Katedra Chemii Analitycznej (1990-2020)
* Katedra Ceramiki Specjalnej
+
* Katedra Ceramiki Specjalnej (1991-2011)
* Zakład Materiałów Budowlanych
+
* Zakład Materiałów Budowlanych (1990-2003)
* Katedra Szkła i Emalii
+
* Katedra Szkła i Emalii (1991-2003)
* Katedra Ceramiki Ogniotrwałej, Szlachetnej i Technicznej
+
* Katedra Ceramiki Ogniotrwałej, Szlachetnej i Technicznej (1991-2003)
* Katedra Ceramiki Ogólnej
+
* Katedra Ceramiki Ogólnej (1991-2003)
* Katedra Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych
+
* Katedra Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych (1994-)<ref>Zakład  Krystalografii i Chemii Krzemianów powstał w 1990r. Uchwałą Senatu AGH z dn 27 kwietnia 1994r. zmienia nazwę na Katedra Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych. </ref>
 
 
  
 
'''1990-1993'''
 
'''1990-1993'''
  
* Katedra Fizykochemii Ciała Stałego
+
* Katedra Fizykochemii Ciała Stałego (1991-2011)<ref>Katedra Fizykochemii Ciała Stałego powstała w 1990r. Uchwałą nr 64/2011 Sentu AGH z dn. 30 marca 2011r zostaje przekształcona w Katedrę Fizykochemii i Modelowania Procesów </ref>
* Zakład Chemii Nieorganicznej
+
* Zakład Chemii Nieorganicznej (1991-2003)<ref>Zakład Chemii Nieorganicznej powstał w 1990r. Na mocy Uchwały nr 50/2003 Senatu AGH z dn. 29 stycznia 2003r. zostaje przekształcony w Katedrę Chemii Nieorganicznej</ref>
* Katedra Chemii Analitycznej
+
* Katedra Chemii Analitycznej (1990-2020)<ref>Katedra Chemii Analitycznej powstała w 1990 r. Zarządzeniem Nr 75/2020 Rektora AGH z dnia 20 października 2020 r. połączono Katedrę Chemii Analitycznej oraz Katedrę Biochemii i Neurobiologii tworząc z dn. 1 października 2020 r. Katedrę Chemii Analitycznej i Biochemii</ref>
* Katedra Ceramiki Specjalnej
+
* Katedra Ceramiki Specjalnej (1991-2011)<ref>Katedra Ceramiki Specjalnej powstała w 1990r. Zniesiona Uchwałą nr 64/2011 Senatu AGH z dn. 30 marca 2011r.</ref>
* Zakład Materiałów Budowlanych
+
* Zakład Materiałów Budowlanych (1991-2003)<ref>Zakład Materiałów Budowlanych powstał w 1990r. a mocy Uchwały nr 50/2003 Senatu AGH z dn. 29 stycznia 2003r. zostaje przekształcony w Katedrę Technologii Materiałów Budowlanych</ref>
* Katedra Szkła i Emalii
+
* Katedra Szkła i Emalii (1991-2003)<ref>Katedra Szkła i Emalii powstała w 1990r. Na mocy Uchwały nr 50/2003 Senatu AGH z dn. 29 stycznia 2003r. zostaje przekształcona w Katedrę Technologii Szkła i Powłok Amorficznych</ref>
* Katedra Ceramiki Ogniotrwałej, Szlachetnej i Technicznej
+
* Katedra Ceramiki Ogniotrwałej, Szlachetnej i Technicznej (1991-2003)<ref>Katedra Ceramiki Ogniotrwałej, Szlachetnej i Technicznej powstała w 1990r. Uchwałą nr 50/2003 Senatu AGH z dn. 29 stycznia 2003r. zostaje przekształcona w Katedrę Materiałów Ogniotrwałych i Procesów Wysokotemperaturowych. Na mocy Uchwały nr 96/2006 Senatu AGH z dn. 27 września 2006r zostaje połączona z Katedrą Technologii Ceramiki. Połączone Katedry przekształca się w Katedrę Technologii Ceramiki i Materiałów  Ogniotrwałych</ref>
* Katedra Ceramiki Ogólnej
+
* Katedra Ceramiki Ogólnej (1991-2003)<ref>Katedra Ceramiki Ogólnej powst. w 1991r. Uchwała nr 50/2003 Senatu AGH z dn. 29 stycznia 2003r. została przekształcona w Katedrę Technologii Ceramiki. Na mocy Uchwały nr 96/2006 Senatu AGH z dn. 27 września 2006r. Katedra Technologii Ceramiki zostaje połączona z Katedrą Materiałów Ogniotrwałych i Procesów Wysokotemperaturowych. Połączone Katedry przekształca się w Katedrę Technologii Ceramiki i Materiałów  Ogniotrwałych</ref>
* Zakład  Krystalografii i Chemii Krzemianów
+
* Zakład  Krystalografii i Chemii Krzemianów (1991-1993)<ref>Zakład  Krystalografii i Chemii Krzemianów powstał w 1990r. Uchwałą Senatu AGH z dn 27 kwietnia 1994r. zmienia nazwę na Katedra Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych. </ref>
 
 
  
 
'''1988-1989'''
 
'''1988-1989'''
  
* Międzyresortowy Instytut Materiałów Budowlanych i Ogniotrwałych
+
* Międzyresortowy Instytut Materiałów Budowlanych i Ogniotrwałych (1971-1989)
:: Zakład Materiałów Wiążących, Betonów i Kompleksowych Metod Wytwarzania Tlenku Glinu
+
:: Zakład Materiałów Wiążących, Betonów i Kompleksowych Metod Wytwarzania Tlenku Glinu (1985-1989)
:: Zakład Materiałów Izolacyjnych  
+
:: Zakład Materiałów Izolacyjnych (1971-1989)
:: Zakład Szkła
+
:: Zakład Szkła (1971-1989)
:: Zakład Emalii
+
:: Zakład Emalii (1971-1989)
:: Zakład Ceramiki Budowlanej
+
:: Zakład Ceramiki Budowlanej (1981-1989)
:: Zakład Tworzyw Ogniotrwałych i Solnotlenkowych
+
:: Zakład Tworzyw Ogniotrwałych i Solnotlenkowych (1971-1989)
:: Zakład Przemysłowych Badań Materiałów Ogniotrwałych
+
:: Zakład Przemysłowych Badań Materiałów Ogniotrwałych (1971-1989)
:: Zakład Ekonomiki i Organizacji Produkcji
+
:: Zakład Ekonomiki i Organizacji Produkcji (1969-1989)
:: Zakład Ceramiki Szlachetnej
+
:: Zakład Ceramiki Szlachetnej (1975-1989)
:: Zakład Fizykochemii Wiążących Materiałów Budowlanych
+
:: Zakład Fizykochemii Wiążących Materiałów Budowlanych (1985-1989)
:: Zakład Ceramiki Ogólnej
+
:: Zakład Ceramiki Ogólnej (1981-1989)
:: Zakład Chemii Krzemianów
+
:: Zakład Chemii Krzemianów (1988-1989)
* Instytut Inżynierii Materiałowej
+
* Instytut Inżynierii Materiałowej (1971-1989)
:: Zakład Chemii Ogólnej i Chemii Półprzewodników
+
:: Zakład Chemii Ogólnej i Chemii Półprzewodników (1971-1989)
:: Zakład Chemii Fizycznej i Chemii Wysokich Temperatur
+
:: Zakład Chemii Fizycznej i Chemii Wysokich Temperatur (1971-1989)
:: Zakład Krystalochemii
+
:: Zakład Krystalochemii (1977-1989)
:: Zakład Chemii Analitycznej
+
:: Zakład Chemii Analitycznej (1988-1989)
:: Zakład Nauki o Materiałach i Ceramiki Specjalnej
+
:: Zakład Nauki o Materiałach i Ceramiki Specjalnej (1971-1989)
 
 
  
 
'''1985-1987'''
 
'''1985-1987'''
  
* Międzyresortowy Instytut Materiałów Budowlanych i Ogniotrwałych
+
* Międzyresortowy Instytut Materiałów Budowlanych i Ogniotrwałych (1971-1989)
:: Zakład Materiałów Wiążących, Betonów i Kompleksowych Metod Wytwarzania Tlenku Glinu
+
:: Zakład Materiałów Wiążących, Betonów i Kompleksowych Metod Wytwarzania Tlenku Glinu (1985-1989)
:: Zakład Materiałów Izolacyjnych  
+
:: Zakład Materiałów Izolacyjnych (1971-1989)
:: Zakład Szkła
+
:: Zakład Szkła (1971-1989)
:: Zakład Emalii
+
:: Zakład Emalii (1971-1989)
:: Zakład Ceramiki Budowlanej
+
:: Zakład Ceramiki Budowlanej (1981-1989)
:: Zakład Tworzyw Ogniotrwałych i Solnotlenkowych
+
:: Zakład Tworzyw Ogniotrwałych i Solnotlenkowych (1971-1989)
:: Zakład Przemysłowych Badań Materiałów Ogniotrwałych
+
:: Zakład Przemysłowych Badań Materiałów Ogniotrwałych (1971-1989)
:: Zakład Ekonomiki i Organizacji Produkcji
+
:: Zakład Ekonomiki i Organizacji Produkcji (1969-1989)
:: Zakład Ceramiki Szlachetnej
+
:: Zakład Ceramiki Szlachetnej (1975-1989)
:: Zakład Fizykochemii Wiążących Materiałów Budowlanych
+
:: Zakład Fizykochemii Wiążących Materiałów Budowlanych (1985-1989)
:: Zakład Ceramiki Ogólnej
+
:: Zakład Ceramiki Ogólnej (1981-1989)
* Instytut Inżynierii Materiałowej
+
* Instytut Inżynierii Materiałowej (1971-1989)
:: Zakład Chemii Ogólnej i Chemii Półprzewodników
+
:: Zakład Chemii Ogólnej i Chemii Półprzewodników (1971-1989)
:: Zakład Chemii Fizycznej i Chemii Wysokich Temperatur
+
:: Zakład Chemii Fizycznej i Chemii Wysokich Temperatur (1971-1989)
:: Zakład Krystalochemii
+
:: Zakład Krystalochemii (1977-1989)
:: Zakład Chemii Krzemianów i Analizy Instrumentalnej
+
:: Zakład Chemii Krzemianów i Analizy Instrumentalnej (1971-1987)
:: Zakład Nauki o Materiałach i Ceramiki Specjalnej
+
:: Zakład Nauki o Materiałach i Ceramiki Specjalnej (1971-1989)
* Laboratorium Techniki Cieplnej
+
* Laboratorium Techniki Cieplnej (1975-1987)
:: Zakład Wymiany Masy Ciepła
+
:: Zakład Wymiany Masy Ciepła (1977-1987)
:: Zakład Urządzeń Cieplnych
+
:: Zakład Urządzeń Cieplnych (1977-1987)
 
 
  
 
'''1981-1984'''
 
'''1981-1984'''
  
* Międzyresortowy Instytut Materiałów Budowlanych i Ogniotrwałych
+
* Międzyresortowy Instytut Materiałów Budowlanych i Ogniotrwałych (1971-1989)
:: Zakład Materiałów Wiążących, Betonów i Kompleksowych Metod Wytwarzania Tlenku Glinu
+
:: Zakład Materiałów Izolacyjnych (1971-1989)
:: Zakład Materiałów Izolacyjnych  
+
:: Zakład Szkła (1971-1989)
:: Zakład Szkła
+
:: Zakład Emalii (1971-1989)
:: Zakład Emalii
+
:: Zakład Ceramiki Budowlanej (1981-1989)
:: Zakład Ceramiki Budowlanej
+
:: Zakład Tworzyw Ogniotrwałych i Solnotlenkowych (1971-1989)
:: Zakład Tworzyw Ogniotrwałych i Solnotlenkowych
+
:: Zakład Przemysłowych Badań Materiałów Ogniotrwałych (1971-1989)
:: Zakład Przemysłowych Badań Materiałów Ogniotrwałych
+
:: Zakład Ekonomiki i Organizacji Produkcji (1969-1989)
:: Zakład Ekonomiki i Organizacji Produkcji
+
:: Zakład Ceramiki Szlachetnej (1975-1989)
:: Zakład Ceramiki Szlachetnej
+
:: Zakład Kompleksowych Metod Otrzymywania Tlenku Glinu i Cementu (1979-1984)
:: Zakład Kompleksowych Metod Otrzymywania Tlenku Glinu i Cementu
+
:: Zakład Technicznego Wytwarzania Materiałów Budowlanych (1979-1984)
:: Zakład Technicznego Wytwarzania Materiałów Budowlanych
+
:: Zakład Ceramiki Ogólnej (1981-1989)
:: Zakład Ceramiki Ogólnej
+
* Instytut Inżynierii Materiałowej (1971-1989)
* Instytut Inżynierii Materiałowej
+
:: Zakład Chemii Ogólnej i Chemii Półprzewodników (1971-1989)
:: Zakład Chemii Ogólnej i Chemii Półprzewodników
+
:: Zakład Chemii Fizycznej i Chemii Wysokich Temperatur (1971-1989)
:: Zakład Chemii Fizycznej i Chemii Wysokich Temperatur
+
:: Zakład Krystalochemii (1977-1989)
:: Zakład Krystalochemii
+
:: Zakład Chemii Krzemianów i Analizy Instrumentalnej (1971-1987)
:: Zakład Chemii Krzemianów
+
:: Zakład Nauki o Materiałach i Ceramiki Specjalnej (1971-1989)
:: Zakład Nauki o Materiałach i Ceramiki Specjalnej
+
* Laboratorium Techniki Cieplnej (1975-1987)
* Laboratorium Techniki Cieplnej
+
:: Zakład Wymiany Masy Ciepła (1977-1987)
:: Zakład Wymiany Masy Ciepła
+
:: Zakład Urządzeń Cieplnych (1977-1987)
:: Zakład Urządzeń Cieplnych
 
 
 
  
 
'''1979-1980'''
 
'''1979-1980'''
  
* Międzyresortowy Instytut Materiałów Budowlanych i Ogniotrwałych
+
* Międzyresortowy Instytut Materiałów Budowlanych i Ogniotrwałych (1971-1989)
:: Zakład Materiałów Wiążących i Betonów
+
:: Zakład Materiałów Wiążących i Betonów (1971-1980)
:: Zakład Materiałów Izolacyjnych  
+
:: Zakład Materiałów Izolacyjnych (1971-1989)
:: Zakład Szkła
+
:: Zakład Szkła (1971-1989)
:: Zakład Emalii
+
:: Zakład Emalii (1971-1989)
:: Zakład Ceramiki
+
:: Zakład Ceramiki (1971-1980)
:: Zakład Tworzyw Ogniotrwałych i Solnotlenkowych
+
:: Zakład Tworzyw Ogniotrwałych i Solnotlenkowych (1971-1989)
:: Zakład Przemysłowych Badań Materiałów Ogniotrwałych
+
:: Zakład Przemysłowych Badań Materiałów Ogniotrwałych (1971-1989)
:: Zakład Ekonomiki i Organizacji Produkcji
+
:: Zakład Ekonomiki i Organizacji Produkcji (1969-1989)
:: Zakład Ceramiki Szlachetnej
+
:: Zakład Ceramiki Szlachetnej (1975-1989)
:: Zakład Kompleksowych Metod Otrzymywania Tlenku Glinu i Cementu
+
:: Zakład Kompleksowych Metod Otrzymywania Tlenku Glinu i Cementu (1979-1984)
:: Zakład Technicznego Wytwarzania Materiałów Budowlanych
+
:: Zakład Technicznego Wytwarzania Materiałów Budowlanych (1979-1984)
* Instytut Inżynierii Materiałowej
+
* Instytut Inżynierii Materiałowej (1971-1989)
:: Zakład Chemii Ogólnej i Chemii Półprzewodników
+
:: Zakład Chemii Ogólnej i Chemii Półprzewodników (1971-1989)
:: Zakład Chemii Fizycznej i Chemii Wysokich Temperatur
+
:: Zakład Chemii Fizycznej i Chemii Wysokich Temperatur (1971-1989)
:: Zakład Krystalochemii
+
:: Zakład Krystalochemii (1977-1989)
:: Zakład Chemii Krzemianów
+
:: Zakład Chemii Krzemianów i Analizy Instrumentalnej (1971-1987)
:: Zakład Nauki o Materiałach i Ceramiki Specjalnej
+
:: Zakład Nauki o Materiałach i Ceramiki Specjalnej (1971-1989)
*Laboratorium Techniki Cieplnej
+
*Laboratorium Techniki Cieplnej (1975-1987)
:: Zakład Wymiany Masy Ciepła
+
:: Zakład Wymiany Masy Ciepła (1977-1987)
:: Zakład Urządzeń Cieplnych
+
:: Zakład Urządzeń Cieplnych (1977-1987)
 
 
  
 
'''1977-1978'''
 
'''1977-1978'''
  
* Międzyresortowy Instytut Materiałów Budowlanych i Ogniotrwałych
+
* Międzyresortowy Instytut Materiałów Budowlanych i Ogniotrwałych (1971-1989)
:: Zakład Materiałów Wiążących i Betonów
+
:: Zakład Materiałów Wiążących i Betonów (1971-1980)
:: Zakład Materiałów Izolacyjnych  
+
:: Zakład Materiałów Izolacyjnych (1971-1989)
:: Zakład Szkła i Emalii
+
:: Zakład Szkła i Emalii (1971-1989)
:: Zakład Ceramiki
+
:: Zakład Ceramiki (1971-1980)
:: Zakład Tworzyw Ogniotrwałych i Solnotlenkowych
+
:: Zakład Tworzyw Ogniotrwałych i Solnotlenkowych (1971-1989)
:: Zakład Przemysłowych Badań Materiałów Ogniotrwałych
+
:: Zakład Przemysłowych Badań Materiałów Ogniotrwałych (1971-1989)
:: Zakład Ekonomiki i Organizacji Produkcji
+
:: Zakład Ekonomiki i Organizacji Produkcji (1969-1989)
:: Zakład Ceramiki Szlachetnej
+
:: Zakład Ceramiki Szlachetnej (1975-1989)
* Instytut Inżynierii Materiałowej
+
* Instytut Inżynierii Materiałowej (1971-1989)
:: Zakład Chemii Ogólnej i Chemii Półprzewodników
+
:: Zakład Chemii Ogólnej i Chemii Półprzewodników (1971-1989)
:: Zakład Chemii Fizycznej i Chemii Wysokich Temperatur
+
:: Zakład Chemii Fizycznej i Chemii Wysokich Temperatur (1971-1989)
:: Zakład Krystalochemii
+
:: Zakład Krystalochemii (1977-1989)
:: Zakład Chemii Krzemianów
+
:: Zakład Chemii Krzemianów i Analizy Instrumentalnej (1971-1987)
:: Zakład Nauki o Materiałach i Ceramiki Specjalnej
+
:: Zakład Nauki o Materiałach i Ceramiki Specjalnej (1971-1989)
* Laboratorium Techniki Cieplnej
+
* Laboratorium Techniki Cieplnej (1975-1987)
:: Zakład Wymiany Masy Ciepła
+
:: Zakład Wymiany Masy Ciepła (1977-1987)
:: Zakład Urządzeń Cieplnych
+
:: Zakład Urządzeń Cieplnych (1977-1987)
 
 
  
 
'''1975-1976'''
 
'''1975-1976'''
  
* Międzyresortowy Instytut Materiałów Budowlanych i Ogniotrwałych
+
* Międzyresortowy Instytut Materiałów Budowlanych i Ogniotrwałych (1971-1989)
:: Zakład Materiałów Wiążących i Betonów
+
:: Zakład Materiałów Wiążących i Betonów (1971-1980)
:: Zakład Materiałów Izolacyjnych  
+
:: Zakład Materiałów Izolacyjnych (1971-1989)
:: Zakład Szkła i Emalii
+
:: Zakład Szkła i Emalii (1971-1989)
:: Zakład Ceramiki
+
:: Zakład Ceramiki (1971-1980)
:: Zakład Tworzyw Ogniotrwałych i Solnotlenkowych
+
:: Zakład Tworzyw Ogniotrwałych i Solnotlenkowych (1971-1989)
:: Zakład Przemysłowych Badań Materiałów Ogniotrwałych
+
:: Zakład Przemysłowych Badań Materiałów Ogniotrwałych (1971-1989)
:: Zakład Ekonomiki i Organizacji Produkcji
+
:: Zakład Ekonomiki i Organizacji Produkcji (1969-1989)
:: Zakład Ceramiki Szlachetnej
+
:: Zakład Ceramiki Szlachetnej (1975-1989)
* Instytut Inżynierii Materiałowej
+
* Instytut Inżynierii Materiałowej (1971-1989)
:: Zakład Chemii Ogólnej i Chemii Półprzewodników
+
:: Zakład Chemii Ogólnej i Chemii Półprzewodników (1971-1989)
:: Zakład Chemii Fizycznej i Chemii Wysokich Temperatur
+
:: Zakład Chemii Fizycznej i Chemii Wysokich Temperatur (1971-1989)
:: Zakład Chemii Krzemianów i Analizy Instrumentalnej
+
:: Zakład Chemii Krzemianów i Analizy Instrumentalnej (1971-1987)
:: Zakład Nauki o Materiałach i Ceramiki Specjalnej
+
:: Zakład Nauki o Materiałach i Ceramiki Specjalnej (1971-1989)
* Laboratorium Techniki Cieplnej
+
* Laboratorium Techniki Cieplnej (1975-1987)
 
 
  
 
'''1971-1974'''
 
'''1971-1974'''
  
* Międzyresortowy Instytut Materiałów Budowlanych i Ogniotrwałych
+
* Międzyresortowy Instytut Materiałów Budowlanych i Ogniotrwałych (1971-1989)
:: Zakład Materiałów Wiążących i Betonów
+
:: Zakład Materiałów Wiążących i Betonów (1971-1980)
:: Zakład Materiałów Izolacyjnych  
+
:: Zakład Materiałów Izolacyjnych (1971-1989)
:: Zakład Szkła i Emalii
+
:: Zakład Szkła i Emalii (1971-1989)
:: Zakład Ceramiki
+
:: Zakład Ceramiki (1971-1980)
:: Zakład Tworzyw Ogniotrwałych i Solnotlenkowych
+
:: Zakład Tworzyw Ogniotrwałych i Solnotlenkowych (1971-1989)
:: Zakład Przemysłowych Badań Materiałów Ogniotrwałych
+
:: Zakład Przemysłowych Badań Materiałów Ogniotrwałych (1971-1989)
:: Zakład Ekonomiki i Organizacji Produkcji
+
:: Zakład Ekonomiki i Organizacji Produkcji (1969-1989)
* Instytut Inżynierii Materiałowej
+
* Instytut Inżynierii Materiałowej (1971-1989)
:: Zakład Chemii Ogólnej i Chemii Półprzewodników
+
:: Zakład Chemii Ogólnej i Chemii Półprzewodników (1971-1989)
:: Zakład Chemii Fizycznej i Chemii Wysokich Temperatur
+
:: Zakład Chemii Fizycznej i Chemii Wysokich Temperatur (1971-1989)
:: Zakład Chemii Krzemianów i Analizy Instrumentalnej
+
:: Zakład Chemii Krzemianów i Analizy Instrumentalnej (1971-1987)
:: Zakład Nauki o Materiałach i Ceramiki Specjalne
+
:: Zakład Nauki o Materiałach i Ceramiki Specjalnej (1971-1989)
  
 
== Władze wydziału ==
 
== Władze wydziału ==
Linia 268: Linia 281:
  
 
{{osoby}}
 
{{osoby}}
 +
 +
==Przypisy==
 +
 +
<references/>
 +
  
 
== Bibliografia ==
 
== Bibliografia ==
  
 
==== Książki ====
 
==== Książki ====
* Białas S.: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie w latach 1919-1959. T.1 : Kronika. Kraków 1959
+
* Informator o działalności naukowej Akademii Górniczo-Hutniczej w roku 1984. Red. A. Kegel, M. Świerczyńska. Kraków 1985, s. 273-309
 +
 
 +
* Informator o działalności naukowej Akademii Górniczo-Hutniczej w roku 1985. Oprac. A. Kegel, S. Mayerhofer, M. Świerczyńska. Kraków 1986, s. 245-272
 +
 
 +
* Informator o działalności naukowej Akademii Górniczo-Hutniczej w roku 1986. Oprac. A. Kegel, S. Mayerhofer, M. Świerczyńska. Kraków 1987, s. 271-309
 +
 
 +
* Informator o działalności naukowej Akademii Górniczo-Hutniczej w roku 1987. Oprac. A. Kegel, S. Mayerhofer, M. Świerczyńska. Kraków 1988, s. 235-275
 +
 
 +
* Informator o działalności naukowej Akademii Górniczo-Hutniczej w roku 1988. Oprac. A. Kegel, S. Mayerhofer, M. Świerczyńska. Kraków 1989, s. 263-296
 +
 
 +
* Informator o działalności naukowej Akademii Górniczo-Hutniczej w roku 1989. Oprac. A. Kegel, S. Mayerhofer, M. Świerczyńska. Kraków 1990, s. 281-325
  
* Informator : Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Kraków 1969 (Wydawnictwa jubileuszowe 1919-1969)
+
* Informator o działalności naukowej Akademii Górniczo-Hutniczej w roku 1990. Oprac. A. Kegel, S. Mayerhofer, M. Świerczyńska. Kraków 1991, s. 241-275
  
 
* Informator o Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. Kraków 1990
 
* Informator o Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. Kraków 1990
 
* Kronika Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie 1919-1969. Oprac. J. Sulima Samujłło. Kraków 1970
 
  
 
* Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T.1 : Pion górniczy. Kom. red. A. Długosz et al., aut. kroniki i red. spisu absolwentów: J. Sulima-Samujłło, zebranie materiałów do spisu absolwentów: F. Szwagrzyk. Kraków 1979, s. 78, 81, 95, 99-100
 
* Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T.1 : Pion górniczy. Kom. red. A. Długosz et al., aut. kroniki i red. spisu absolwentów: J. Sulima-Samujłło, zebranie materiałów do spisu absolwentów: F. Szwagrzyk. Kraków 1979, s. 78, 81, 95, 99-100
Linia 296: Linia 322:
 
* [Skład Osobowy AGH ... 1982/1983]. Kraków 1983, s. 11, 78-87
 
* [Skład Osobowy AGH ... 1982/1983]. Kraków 1983, s. 11, 78-87
  
* [Skład Osobowy AGH ... 1986/1987]. Kraków 1986, s. 12, 81-89
+
* [Skład Osobowy AGH ... 1986/1987]. Kraków 1986, s. 12, 81-89,
 +
 
 +
==== Artykuły ====
 +
* Baś B., Jakubowska M., Mozgawa W.: 70-lecie Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki - tradycja i nowoczesność. ''Vivat Akademia : AGH'' [online] 2019, nr 20, s. 13-19, [foto] [przeglądany 12.06.2020]. Dostępny w: http://vivat.agh.edu.pl/vivatpdf/vivat_020.pdf
 +
 
 +
* Handke M. [et al.]: Nowy budynek dydaktyczny Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. ''Vivat Akademia : AGH'' [online] 2010, nr 4, s. 22-23, [foto] [przeglądany 08.01.2021]. Dostępny w: http://vivat.agh.edu.pl/vivatpdf/vivat_004.pdf
 +
 
 +
* Handke M.: Nowy pawilon dydaktyczny Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. ''Biuletyn AGH'' [online] 2012, nr 54/55, s. 15, [foto] [przeglądany 04.09.2020]. Dostępny w: http://www.biuletyn.agh.edu.pl/biuletynypdf/2012_Biuletyn_PDF/54_55_06_07_2012.pdf
 +
 
 +
* Handke M.: Nowy pawilon dydaktyczny Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. ''Vivat Akademia : AGH'' [online] 2012, nr 9, s. 12-13, [foto] [przeglądany 08.01.2021]. Dostępny w: http://vivat.agh.edu.pl/vivatpdf/vivat_009.pdf
 +
 
 +
* Mozgawa W.: 16-ramienna korona Akademii Górniczo-Hutniczej. ''Biuletyn AGH'' [online] 2018, nr 132, s. 14-16, [foto] [przeglądany 18.09.2020]. Dostępny w: http://www.biuletyn.agh.edu.pl/biuletynypdf/2018_Biuletyn_PDF/132_12_2018.pdf
 +
 
 +
* Rapacz-Kmita A.: WIMIC - robimy znacznie więcej niż lepienie garnków. ''Biuletyn AGH'' [online] 2018, nr 132, s. 16-18, [foto] [przeglądany 18.09.2020]. Dostępny w: http://www.biuletyn.agh.edu.pl/biuletynypdf/2018_Biuletyn_PDF/132_12_2018.pdf
 +
 
 +
=== Inne ===
 +
* Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH [online] [przeglądany 07.01.2021]. Dostępny w: https://www.ceramika.agh.edu.pl/pl/
  
 
== Źródła (w układzie chronologicznym) ==
 
== Źródła (w układzie chronologicznym) ==
Linia 314: Linia 356:
 
*[[Media:Dz.U.1969.16.118 - Nadanie Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie imienia Stanisława Staszica.jpg|Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 1969 r. w sprawie nadania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie imienia Stanisława Staszica. ''Dz.U.1969.16.118.'']]
 
*[[Media:Dz.U.1969.16.118 - Nadanie Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie imienia Stanisława Staszica.jpg|Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 1969 r. w sprawie nadania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie imienia Stanisława Staszica. ''Dz.U.1969.16.118.'']]
  
*[[Media:Zarządzenie Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 czerwca 1969 r. Nr A-15, poz. 125, s. 2-3.jpg|Zarządzenie Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 czerwca 1969 r. (Nr DT-4-014/4/69) w sprawie struktury organizacyjnej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. ''Dziennik Urzędowy Ministerstwa Oświaty i Szkolnictwa Wyższego. A - Dział Szkolnictwa Wyższego'' 1969, Nr A-15, poz. 125, s. 2-3]]
+
*[[Media:Zarzadzenie Ministra Oswiaty i Szkolnictwa Wyzszego z dnia 13 czerwca 1969 r. Nr A-15, poz. 125, s. 2-3.pdf|Zarządzenie Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 czerwca 1969 r. (Nr DT-4-014/4/69) w sprawie struktury organizacyjnej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. ''Dziennik Urzędowy Ministerstwa Oświaty i Szkolnictwa Wyższego. A - Dział Szkolnictwa Wyższego'' 1969, Nr A-15, poz. 125, s. 2-3]]
 +
 
 +
*[[Media:Protokół z posiedzenia Senatu AGH w dniu 24.09.1991 r.pdf|''Protokół z posiedzenia Senatu AGH w dniu 24.09.1991 r.'']]
 +
 
 +
*[[Media:Uchwała Senatu AGH z dnia 27 kwietnia 1994 r. w sprawie zmian strukturalnych na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki.pdf|Uchwała Senatu AGH z dnia 27 kwietnia 1994 r. w sprawie zmian strukturalnych na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki]]
 +
 
 +
*[[Media:Uchwała Nr 50 Senatu AGH z dnia 29 stycznia 2003 r.pdf|Uchwała Nr 50/2003 Senatu AGH z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie zmian w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki]]
 +
 
 +
*[[Media:Uchwała Nr 96 Senatu AGH z dnia 27 września 2006 r.pdf|Uchwała Nr 96/2006 Senatu AGH z dnia 27 września 2006 r. w sprawie opinii do zmian w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki]]
 +
 
 +
*[[Media:Uchwała Nr 152 Senatu AGH z dnia 28 listopada 2007 r.pdf|Uchwała Nr 152/2007 Senatu AGH z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie opinii do zmian w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki]]
 +
 
 +
*[[Media:Uchwała Nr 62 Senatu AGH z dnia 30 kwietnia 2008 r.pdf|Uchwała nr 62/2008 Senatu AGH z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki]]
 +
 
 +
*[[Media:Uchwała Nr 5 Senatu AGH z dnia 27 stycznia 2010 r.pdf|Uchwała nr 5/2010 Senatu AGH z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie zmian w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki]]
 +
 
 +
*[[Media:Uchwała Nr 103 Senatu AGH z dnia 29 września 2010 r.pdf|Uchwała Nr 103/2010 Senatu AGH z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zmian w wewnętrznej strukturze organizacyjnej na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki]]
 +
 
 +
*[[Media:Uchwała Nr 64 Senatu AGH z dnia 30 marca 2011 r.pdf|Uchwała nr 64/2011 Senatu AGH z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zmian w wewnętrznej strukturze organizacyjnej na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki]]
 +
 
 +
*[[Media:Uchwała Nr 95 Senatu AGH z dnia 25 września 2013 r.pdf|Uchwała nr 95/2013 Senatu AGH z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zmian w wewnętrznej strukturze organizacyjnej na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki]]
 +
 
 +
*[[Media:Uchwała Nr 63 Senatu AGH z dnia 31 maja 2017 r.pdf|Uchwała nr 63/2017 Senatu AGH z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian w wewnętrznej strukturze organizacyjnej na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki]]
 +
 
 +
*[[Media:Zarządzenie Nr 52 2019 w sprawie statusu i struktury organizacyjnej Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.pdf|Zarządzenie Nr 52/2019 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 1 października 2019 r. w sprawie statusu i struktury organizacyjnej Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH]]
 +
 
 +
*[[Media:Zarzadzenie nr 75 2020 Rektora AGH z dnia 20 pazdziernika 2020 r.pdf|Zarządzenie Nr 75/2020 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 20 października 2020 r. w sprawie połączenia Katedry Chemii Analitycznej i Katedry Biochemii i Neurobiologii na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH]]
 +
 
 +
*[[Media:Zarzadzenie nr 76 2020 Rektora AGH z dnia 20 pazdziernika 2020 r.pdf|Zarządzenie Nr 76/2020 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 20 października 2020 r. w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH]]
 +
 
 +
'''''<span style="color:red;">stan na dzień 08.04.2021</span>'''''
  
'''''<span style="color:red;">stan na dzień 08.05.2019</span>'''''
 
 
[[Category:Wydział]]
 
[[Category:Wydział]]

Aktualna wersja na dzień 09:04, 8 kwi 2021

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Rok założenia 1971
Logo Plik:Logo WIMiC.jpg
Pochodzi od Wydział Ceramiczny
Przekształcony na:

Wydział Mineralny Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie został powołany Rozporządzeniem Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 12 lipca 1950 roku. Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 września 1949 roku.

Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 października 1952 roku Wydział Mineralny zostaje przekształcony na Wydział Ceramiczny Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 września 1952 roku.

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 maja 1969 roku z dniem 24 maja 1969 roku Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie zmienia nazwę na: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Od 24 maja 1969 roku Wydział Ceramiczny Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

W 1971 roku Wydział Ceramiczny zmienia nazwę na Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Struktura wydziału

01.10.2020-2021

 • Katedra Fizykochemii i Modelowania Procesów (2011-)
 • Katedra Chemii Nieorganicznej (2003-)
 • Katedra Chemii Analitycznej i Biochemii (2020-)[1]
 • Katedra Technologii Materiałów Budowlanych (2003-)
 • Katedra Technologii Szkła i Powłok Amorficznych (2003-)
 • Katedra Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych (1994-)
 • Katedra Biomateriałów i Kompozytów (2017-) [2]
 • Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych (2011-)

2017-01.10.2020

 • Katedra Fizykochemii i Modelowania Procesów (2011-)
 • Katedra Chemii Nieorganicznej (2003-)
 • Katedra Chemii Analitycznej (1990-2020)[3]
 • Katedra Technologii Materiałów Budowlanych (2003-)
 • Katedra Technologii Szkła i Powłok Amorficznych (2003-)
 • Katedra Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych (1994-)
 • Katedra Biomateriałów i Kompozytów (2017-) [4]
 • Katedra Biochemii i Neurobiologii (2010-2020)[5]
 • Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych (2011-)

2012-2016

 • Katedra Fizykochemii i Modelowania Procesów (2011-)
 • Katedra Chemii Nieorganicznej (2003-)
 • Katedra Chemii Analitycznej (1990-2020)
 • Katedra Technologii Materiałów Budowlanych (2003-)
 • Katedra Technologii Szkła i Powłok Amorficznych (2003-)
 • Katedra Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych (1994-)
 • Katedra Biomateriałów (2003-2017)
 • Katedra Biochemii i Neurobiologii (2010-2020)
 • Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych (2011-)

2011

 • Katedra Fizykochemii i Modelowania Procesów (2011-)[6]
 • Katedra Chemii Nieorganicznej (2003-)
 • Katedra Chemii Analitycznej (1990-2020)
 • Katedra Technologii Materiałów Budowlanych (2003-)
 • Katedra Technologii Szkła i Powłok Amorficznych (2003-)
 • Katedra Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych (1994-)
 • Katedra Biomateriałów (2003-2017)
 • Katedra Biochemii i Neurobiologii (2010-2020)
 • Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych (2011-)[7]

2010

 • Katedra Fizykochemii Ciała Stałego (1991-2011)
 • Katedra Chemii Nieorganicznej (2003-)
 • Katedra Chemii Analitycznej (1990-2020)
 • Katedra Ceramiki Specjalnej (1991-2011)
 • Katedra Technologii Materiałów Budowlanych (2003-)
 • Katedra Technologii Szkła i Powłok Amorficznych (2003-)
 • Katedra Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych(2006-2011)
 • Katedra Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych (1994-)
 • Katedra Biomateriałów (2003-2017)
 • Katedra Biochemii i Neurobiologii (2010-2020)[8]

2006-2009

 • Katedra Fizykochemii Ciała Stałego (1991-2011)
 • Katedra Chemii Nieorganicznej (2003-)
 • Katedra Chemii Analitycznej (1990-2020)
 • Katedra Ceramiki Specjalnej (1991-2011)
 • Katedra Technologii Materiałów Budowlanych (2003-)
 • Katedra Technologii Szkła i Powłok Amorficznych (2003-)
 • Katedra Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych (2006-2011)[9]
 • Katedra Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych (1994-)
 • Katedra Biomateriałów (2003-2017)

2003-2005

 • Katedra Fizykochemii Ciała Stałego (1991-2011)
 • Katedra Chemii Nieorganicznej (2003-)[10]
 • Katedra Chemii Analitycznej (1990-2020)
 • Katedra Ceramiki Specjalnej (1990-2011)
 • Katedra Technologii Materiałów Budowlanych (2003-)[11]
 • Katedra Technologii Szkła i Powłok Amorficznych (2003-)[12]
 • Katedra Materiałów Ogniotrwałych i Procesów Wysokotemperaturowych (2003-2006)[13]
 • Katedra Technologii Ceramiki (2003-2006)[14]
 • Katedra Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych (1994-)
 • Katedra Biomateriałów (2003-2017)[15]

1994-2002

 • Katedra Fizykochemii Ciała Stałego (1991-2011)
 • Zakład Chemii Nieorganicznej (1991-2003)
 • Katedra Chemii Analitycznej (1990-2020)
 • Katedra Ceramiki Specjalnej (1991-2011)
 • Zakład Materiałów Budowlanych (1990-2003)
 • Katedra Szkła i Emalii (1991-2003)
 • Katedra Ceramiki Ogniotrwałej, Szlachetnej i Technicznej (1991-2003)
 • Katedra Ceramiki Ogólnej (1991-2003)
 • Katedra Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych (1994-)[16]

1990-1993

 • Katedra Fizykochemii Ciała Stałego (1991-2011)[17]
 • Zakład Chemii Nieorganicznej (1991-2003)[18]
 • Katedra Chemii Analitycznej (1990-2020)[19]
 • Katedra Ceramiki Specjalnej (1991-2011)[20]
 • Zakład Materiałów Budowlanych (1991-2003)[21]
 • Katedra Szkła i Emalii (1991-2003)[22]
 • Katedra Ceramiki Ogniotrwałej, Szlachetnej i Technicznej (1991-2003)[23]
 • Katedra Ceramiki Ogólnej (1991-2003)[24]
 • Zakład Krystalografii i Chemii Krzemianów (1991-1993)[25]

1988-1989

 • Międzyresortowy Instytut Materiałów Budowlanych i Ogniotrwałych (1971-1989)
Zakład Materiałów Wiążących, Betonów i Kompleksowych Metod Wytwarzania Tlenku Glinu (1985-1989)
Zakład Materiałów Izolacyjnych (1971-1989)
Zakład Szkła (1971-1989)
Zakład Emalii (1971-1989)
Zakład Ceramiki Budowlanej (1981-1989)
Zakład Tworzyw Ogniotrwałych i Solnotlenkowych (1971-1989)
Zakład Przemysłowych Badań Materiałów Ogniotrwałych (1971-1989)
Zakład Ekonomiki i Organizacji Produkcji (1969-1989)
Zakład Ceramiki Szlachetnej (1975-1989)
Zakład Fizykochemii Wiążących Materiałów Budowlanych (1985-1989)
Zakład Ceramiki Ogólnej (1981-1989)
Zakład Chemii Krzemianów (1988-1989)
 • Instytut Inżynierii Materiałowej (1971-1989)
Zakład Chemii Ogólnej i Chemii Półprzewodników (1971-1989)
Zakład Chemii Fizycznej i Chemii Wysokich Temperatur (1971-1989)
Zakład Krystalochemii (1977-1989)
Zakład Chemii Analitycznej (1988-1989)
Zakład Nauki o Materiałach i Ceramiki Specjalnej (1971-1989)

1985-1987

 • Międzyresortowy Instytut Materiałów Budowlanych i Ogniotrwałych (1971-1989)
Zakład Materiałów Wiążących, Betonów i Kompleksowych Metod Wytwarzania Tlenku Glinu (1985-1989)
Zakład Materiałów Izolacyjnych (1971-1989)
Zakład Szkła (1971-1989)
Zakład Emalii (1971-1989)
Zakład Ceramiki Budowlanej (1981-1989)
Zakład Tworzyw Ogniotrwałych i Solnotlenkowych (1971-1989)
Zakład Przemysłowych Badań Materiałów Ogniotrwałych (1971-1989)
Zakład Ekonomiki i Organizacji Produkcji (1969-1989)
Zakład Ceramiki Szlachetnej (1975-1989)
Zakład Fizykochemii Wiążących Materiałów Budowlanych (1985-1989)
Zakład Ceramiki Ogólnej (1981-1989)
 • Instytut Inżynierii Materiałowej (1971-1989)
Zakład Chemii Ogólnej i Chemii Półprzewodników (1971-1989)
Zakład Chemii Fizycznej i Chemii Wysokich Temperatur (1971-1989)
Zakład Krystalochemii (1977-1989)
Zakład Chemii Krzemianów i Analizy Instrumentalnej (1971-1987)
Zakład Nauki o Materiałach i Ceramiki Specjalnej (1971-1989)
 • Laboratorium Techniki Cieplnej (1975-1987)
Zakład Wymiany Masy Ciepła (1977-1987)
Zakład Urządzeń Cieplnych (1977-1987)

1981-1984

 • Międzyresortowy Instytut Materiałów Budowlanych i Ogniotrwałych (1971-1989)
Zakład Materiałów Izolacyjnych (1971-1989)
Zakład Szkła (1971-1989)
Zakład Emalii (1971-1989)
Zakład Ceramiki Budowlanej (1981-1989)
Zakład Tworzyw Ogniotrwałych i Solnotlenkowych (1971-1989)
Zakład Przemysłowych Badań Materiałów Ogniotrwałych (1971-1989)
Zakład Ekonomiki i Organizacji Produkcji (1969-1989)
Zakład Ceramiki Szlachetnej (1975-1989)
Zakład Kompleksowych Metod Otrzymywania Tlenku Glinu i Cementu (1979-1984)
Zakład Technicznego Wytwarzania Materiałów Budowlanych (1979-1984)
Zakład Ceramiki Ogólnej (1981-1989)
 • Instytut Inżynierii Materiałowej (1971-1989)
Zakład Chemii Ogólnej i Chemii Półprzewodników (1971-1989)
Zakład Chemii Fizycznej i Chemii Wysokich Temperatur (1971-1989)
Zakład Krystalochemii (1977-1989)
Zakład Chemii Krzemianów i Analizy Instrumentalnej (1971-1987)
Zakład Nauki o Materiałach i Ceramiki Specjalnej (1971-1989)
 • Laboratorium Techniki Cieplnej (1975-1987)
Zakład Wymiany Masy Ciepła (1977-1987)
Zakład Urządzeń Cieplnych (1977-1987)

1979-1980

 • Międzyresortowy Instytut Materiałów Budowlanych i Ogniotrwałych (1971-1989)
Zakład Materiałów Wiążących i Betonów (1971-1980)
Zakład Materiałów Izolacyjnych (1971-1989)
Zakład Szkła (1971-1989)
Zakład Emalii (1971-1989)
Zakład Ceramiki (1971-1980)
Zakład Tworzyw Ogniotrwałych i Solnotlenkowych (1971-1989)
Zakład Przemysłowych Badań Materiałów Ogniotrwałych (1971-1989)
Zakład Ekonomiki i Organizacji Produkcji (1969-1989)
Zakład Ceramiki Szlachetnej (1975-1989)
Zakład Kompleksowych Metod Otrzymywania Tlenku Glinu i Cementu (1979-1984)
Zakład Technicznego Wytwarzania Materiałów Budowlanych (1979-1984)
 • Instytut Inżynierii Materiałowej (1971-1989)
Zakład Chemii Ogólnej i Chemii Półprzewodników (1971-1989)
Zakład Chemii Fizycznej i Chemii Wysokich Temperatur (1971-1989)
Zakład Krystalochemii (1977-1989)
Zakład Chemii Krzemianów i Analizy Instrumentalnej (1971-1987)
Zakład Nauki o Materiałach i Ceramiki Specjalnej (1971-1989)
 • Laboratorium Techniki Cieplnej (1975-1987)
Zakład Wymiany Masy Ciepła (1977-1987)
Zakład Urządzeń Cieplnych (1977-1987)

1977-1978

 • Międzyresortowy Instytut Materiałów Budowlanych i Ogniotrwałych (1971-1989)
Zakład Materiałów Wiążących i Betonów (1971-1980)
Zakład Materiałów Izolacyjnych (1971-1989)
Zakład Szkła i Emalii (1971-1989)
Zakład Ceramiki (1971-1980)
Zakład Tworzyw Ogniotrwałych i Solnotlenkowych (1971-1989)
Zakład Przemysłowych Badań Materiałów Ogniotrwałych (1971-1989)
Zakład Ekonomiki i Organizacji Produkcji (1969-1989)
Zakład Ceramiki Szlachetnej (1975-1989)
 • Instytut Inżynierii Materiałowej (1971-1989)
Zakład Chemii Ogólnej i Chemii Półprzewodników (1971-1989)
Zakład Chemii Fizycznej i Chemii Wysokich Temperatur (1971-1989)
Zakład Krystalochemii (1977-1989)
Zakład Chemii Krzemianów i Analizy Instrumentalnej (1971-1987)
Zakład Nauki o Materiałach i Ceramiki Specjalnej (1971-1989)
 • Laboratorium Techniki Cieplnej (1975-1987)
Zakład Wymiany Masy Ciepła (1977-1987)
Zakład Urządzeń Cieplnych (1977-1987)

1975-1976

 • Międzyresortowy Instytut Materiałów Budowlanych i Ogniotrwałych (1971-1989)
Zakład Materiałów Wiążących i Betonów (1971-1980)
Zakład Materiałów Izolacyjnych (1971-1989)
Zakład Szkła i Emalii (1971-1989)
Zakład Ceramiki (1971-1980)
Zakład Tworzyw Ogniotrwałych i Solnotlenkowych (1971-1989)
Zakład Przemysłowych Badań Materiałów Ogniotrwałych (1971-1989)
Zakład Ekonomiki i Organizacji Produkcji (1969-1989)
Zakład Ceramiki Szlachetnej (1975-1989)
 • Instytut Inżynierii Materiałowej (1971-1989)
Zakład Chemii Ogólnej i Chemii Półprzewodników (1971-1989)
Zakład Chemii Fizycznej i Chemii Wysokich Temperatur (1971-1989)
Zakład Chemii Krzemianów i Analizy Instrumentalnej (1971-1987)
Zakład Nauki o Materiałach i Ceramiki Specjalnej (1971-1989)
 • Laboratorium Techniki Cieplnej (1975-1987)

1971-1974

 • Międzyresortowy Instytut Materiałów Budowlanych i Ogniotrwałych (1971-1989)
Zakład Materiałów Wiążących i Betonów (1971-1980)
Zakład Materiałów Izolacyjnych (1971-1989)
Zakład Szkła i Emalii (1971-1989)
Zakład Ceramiki (1971-1980)
Zakład Tworzyw Ogniotrwałych i Solnotlenkowych (1971-1989)
Zakład Przemysłowych Badań Materiałów Ogniotrwałych (1971-1989)
Zakład Ekonomiki i Organizacji Produkcji (1969-1989)
 • Instytut Inżynierii Materiałowej (1971-1989)
Zakład Chemii Ogólnej i Chemii Półprzewodników (1971-1989)
Zakład Chemii Fizycznej i Chemii Wysokich Temperatur (1971-1989)
Zakład Chemii Krzemianów i Analizy Instrumentalnej (1971-1987)
Zakład Nauki o Materiałach i Ceramiki Specjalnej (1971-1989)

Władze wydziału

 FunkcjaRok odRok do
Marian KałwaDziekan19711972
Stanisław Zygmunt MrowecDziekan19721975
Anna Derdacka-GrzymekDziekan19751978
Józef NedomaProdziekan19751978
Anna Derdacka-GrzymekDziekan19781981
Marian Tadeusz KordekProdziekan19791984
Franciszek Michał NadachowskiDziekan19811984
Wiesław Stanisław PtakProdziekan19811985
Leszek Stanisław StochDziekan19841987
Leszek Stanisław StochDziekan19871990
Franciszek Michał NadachowskiDziekan19901993
Andrzej Brückman de RenstromProdziekan ds. Nauki19901993
Wiesław Stanisław PtakProdziekan19911993
Marek Janusz DanielewskiProdziekan19931996
Stanisław KomornickiProdziekan19931996
Wiesław Stanisław PtakDziekan19931996
Stanisław KomornickiDziekan19961999
Jerzy LisProdziekan ds. Dydaktycznych19961999
Jerzy LisProdziekan ds. Dydaktycznych19992002
Maria Borczuch-ŁączkaProdziekan19992002
Stanisław KomornickiDziekan19992002
Jan ChłopekProdziekan20022005
Jerzy LisDziekan20022005
Andrzej Lesław MałeckiProdziekan20022005
Maria Borczuch-ŁączkaProdziekan20022005
Jan ChłopekDziekan20052008
Jan ChłopekDziekan20082012
Jerzy LisDziekan20122016
Włodzimierz MozgawaDziekan20162020
Mirosław M. BućkoProdziekan20202020

Osoby związane z wydziałem

Maria Borczuch-Łączka, Andrzej Brückman de Renstrom, Witold Ludwik Brylicki, Mirosław M. Bućko, Mieczysław Budkiewicz, Jan Chłopek, Jan Andrzej Czubek, Marek Janusz Danielewski, Anna Derdacka-Grzymek, Jerzy Dereń, Dominik Jacek Dorosz, Ewa Maria Fryt, Tadeusz Gibas, Edward Görlich, Jan Władysław Gruszczyński, Krystyna Gustaw, Mirosław Handke, Marian Kałwa, Dariusz Bolesław Kata, Kazimierz Klinowski, Andrzej Kloska, Stanisław Komornicki, Jerzy Konarzewski, Zofia Konik, Marian Tadeusz Kordek, Jan Walenty Kucharski, Jerzy Lis, Barbara Maria Małecka, Andrzej Lesław Małecki, Kazimierz Mikuła, Włodzimierz Mozgawa, Stanisław Zygmunt Mrowec, Franciszek Michał Nadachowski, Józef Nedoma, Wiesław Antoni Piątkowski-Grzymała, Aleksandra Podgórecka, Wiesław Stanisław Ptak, Halina Władysława Ropska, Wojciech Roszczynialski, Paweł Schleifer, Bolesław Stefan, Leszek Stanisław Stoch, Wiesław Stuss, Jerzy Sulikowski, Anna Krystyna Ślósarczyk, Krystyna Tkacz-Śmiech, Zbigniew Michał Tokarski, Władysława Tur, Józef Widaj, Leon Winogradow… dalsze wyniki

Przypisy

 1. Zarządzeniem Nr 75/2020 Rektora AGH z dnia 20 października 2020 r. połączono Katedrę Chemii Analitycznej oraz Katedrę Biochemii i Neurobiologii tworząc z dn. 1 października 2020 r. Katedrę Chemii Analitycznej i Biochemii
 2. Katedra Biomateriałów została powołana Uchwałą nr 50/2003 Senatu AGH z dn. 29 stycznia 2003r. Uchwałą nr 63/2017 Senatu AGH z dn. 31 maja 2017r. Katedra Biomateriałów zmienia nazwę na Katedra Biomateriałów i Kompozytów
 3. Katedra Chemii Analitycznej powstała w 1990 r. Zarządzeniem Nr 75/2020 Rektora AGH z dnia 20 października 2020 r. połączono Katedrę Chemii Analitycznej oraz Katedrę Biochemii i Neurobiologii tworząc z dn. 1 października 2020 r. Katedrę Chemii Analitycznej i Biochemii
 4. Katedra Biomateriałów została powołana Uchwałą nr 50/2003 Senatu AGH z dn. 29 stycznia 2003r. Uchwałą nr 63/2017 Senatu AGH z dn. 31 maja 2017r. Katedra Biomateriałów zmienia nazwę na Katedra Biomateriałów i Kompozytów
 5. Katedra Biochemii i Neurobiologii został utworzona na mocy Uchwały nr 103/2010 Senatu AGH z dn. 29 września 2010r. Zarządzeniem Nr 75/2020 Rektora AGH z dnia 20 października 2020 r. połączono Katedrę Chemii Analitycznej oraz Katedrę Biochemii i Neurobiologii tworząc z dn. 1 października 2020 r. Katedrę Chemii Analitycznej i Biochemii
 6. Katedra Fizykochemii Ciała Stałego powstała w 1990r. Uchwałą nr 64/2011 Sentu AGH z dn. 30 marca 2011r zostaje przekształcona w Katedrę Fizykochemii i Modelowania Procesów
 7. Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych powstała na mocy Uchwały nr 64/2011 Sentu AGH z dn. 30 marca 2011r
 8. Katedra Biochemii i Neurobiologii został utworzona na mocy Uchwały nr 103/2010 Senatu AGH z dn. 29 września 2010r. Zarządzeniem Nr 75/2020 Rektora AGH z dnia 20 października 2020 r. połączono Katedrę Chemii Analitycznej oraz Katedrę Biochemii i Neurobiologii tworząc z dn. 1 października 2020 r. Katedrę Chemii Analitycznej i Biochemii
 9. Katedra Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych powstała z połączenia Katedry Technologii Ceramiki i Katedry Materiałów Ogniotrwałych na mocy Uchwały nr 96/2006 Senatu AGH y dn. 27 września 2006r. Została zniesiona Uchwałą nr 64/2001 Senatu AGH z dn. 30 marca 2011r.
 10. Zakład Chemii Nieorganicznej powstał w 1990r. Na mocy Uchwały nr 50/2003 Senatu AGH z dn. 29 stycznia 2003r. zostaje przekształcony w Katedrę Chemii Nieorganicznej
 11. Zakład Materiałów Budowlanych powstał w 1990r. a mocy Uchwały nr 50/2003 Senatu AGH z dn. 29 stycznia 2003r. zostaje przekształcony w Katedrę Technologii Materiałów Budowlanych
 12. Katedra Szkła i Emalii powstała w 1990r. Na mocy Uchwały nr 50/2003 Senatu AGH z dn. 29 stycznia 2003r. zostaje przekształcona w Katedrę Technologii Szkła i Powłok Amorficznych
 13. Katedra Ceramiki Ogniotrwałej, Szlachetnej i Technicznej powstała w 1990r. Uchwałą nr 50/2003 Senatu AGH z dn. 29 stycznia 2003r. zostaje przekształcona w Katedrę Materiałów Ogniotrwałych i Procesów Wysokotemperaturowych. Na mocy Uchwały nr 96/2006 Senatu AGH z dn. 27 września 2006r zostaje połączona z Katedrą Technologii Ceramiki. Połączone Katedry przekształca się w Katedrę Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych
 14. Katedra Ceramiki Ogólnej powst. w 1991r. Uchwała nr 50/2003 Senatu AGH z dn. 29 stycznia 2003r. została przekształcona w Katedrę Technologii Ceramiki. Uchwałą nr 96/2006 Senatu AGH z dn. 27 września 2006r. zostaje połączona z Katedrą Materiałów Ogniotrwałych i Procesów Wysokotemperaturowych. Połączone Katedry przekształca się w Katedrę Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych
 15. Katedra Biomateriałów została powołana Uchwałą nr 50/2003 Senatu AGH z dn. 29 stycznia 2003r. Uchwałą nr 63/2017 Senatu AGH z dn. 31 maja 2017r. Katedra Biomateriałów zmienia nazwę na Katedra Biomateriałów i Kompozytów
 16. Zakład Krystalografii i Chemii Krzemianów powstał w 1990r. Uchwałą Senatu AGH z dn 27 kwietnia 1994r. zmienia nazwę na Katedra Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych.
 17. Katedra Fizykochemii Ciała Stałego powstała w 1990r. Uchwałą nr 64/2011 Sentu AGH z dn. 30 marca 2011r zostaje przekształcona w Katedrę Fizykochemii i Modelowania Procesów
 18. Zakład Chemii Nieorganicznej powstał w 1990r. Na mocy Uchwały nr 50/2003 Senatu AGH z dn. 29 stycznia 2003r. zostaje przekształcony w Katedrę Chemii Nieorganicznej
 19. Katedra Chemii Analitycznej powstała w 1990 r. Zarządzeniem Nr 75/2020 Rektora AGH z dnia 20 października 2020 r. połączono Katedrę Chemii Analitycznej oraz Katedrę Biochemii i Neurobiologii tworząc z dn. 1 października 2020 r. Katedrę Chemii Analitycznej i Biochemii
 20. Katedra Ceramiki Specjalnej powstała w 1990r. Zniesiona Uchwałą nr 64/2011 Senatu AGH z dn. 30 marca 2011r.
 21. Zakład Materiałów Budowlanych powstał w 1990r. a mocy Uchwały nr 50/2003 Senatu AGH z dn. 29 stycznia 2003r. zostaje przekształcony w Katedrę Technologii Materiałów Budowlanych
 22. Katedra Szkła i Emalii powstała w 1990r. Na mocy Uchwały nr 50/2003 Senatu AGH z dn. 29 stycznia 2003r. zostaje przekształcona w Katedrę Technologii Szkła i Powłok Amorficznych
 23. Katedra Ceramiki Ogniotrwałej, Szlachetnej i Technicznej powstała w 1990r. Uchwałą nr 50/2003 Senatu AGH z dn. 29 stycznia 2003r. zostaje przekształcona w Katedrę Materiałów Ogniotrwałych i Procesów Wysokotemperaturowych. Na mocy Uchwały nr 96/2006 Senatu AGH z dn. 27 września 2006r zostaje połączona z Katedrą Technologii Ceramiki. Połączone Katedry przekształca się w Katedrę Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych
 24. Katedra Ceramiki Ogólnej powst. w 1991r. Uchwała nr 50/2003 Senatu AGH z dn. 29 stycznia 2003r. została przekształcona w Katedrę Technologii Ceramiki. Na mocy Uchwały nr 96/2006 Senatu AGH z dn. 27 września 2006r. Katedra Technologii Ceramiki zostaje połączona z Katedrą Materiałów Ogniotrwałych i Procesów Wysokotemperaturowych. Połączone Katedry przekształca się w Katedrę Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych
 25. Zakład Krystalografii i Chemii Krzemianów powstał w 1990r. Uchwałą Senatu AGH z dn 27 kwietnia 1994r. zmienia nazwę na Katedra Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych.


Bibliografia

Książki

 • Informator o działalności naukowej Akademii Górniczo-Hutniczej w roku 1984. Red. A. Kegel, M. Świerczyńska. Kraków 1985, s. 273-309
 • Informator o działalności naukowej Akademii Górniczo-Hutniczej w roku 1985. Oprac. A. Kegel, S. Mayerhofer, M. Świerczyńska. Kraków 1986, s. 245-272
 • Informator o działalności naukowej Akademii Górniczo-Hutniczej w roku 1986. Oprac. A. Kegel, S. Mayerhofer, M. Świerczyńska. Kraków 1987, s. 271-309
 • Informator o działalności naukowej Akademii Górniczo-Hutniczej w roku 1987. Oprac. A. Kegel, S. Mayerhofer, M. Świerczyńska. Kraków 1988, s. 235-275
 • Informator o działalności naukowej Akademii Górniczo-Hutniczej w roku 1988. Oprac. A. Kegel, S. Mayerhofer, M. Świerczyńska. Kraków 1989, s. 263-296
 • Informator o działalności naukowej Akademii Górniczo-Hutniczej w roku 1989. Oprac. A. Kegel, S. Mayerhofer, M. Świerczyńska. Kraków 1990, s. 281-325
 • Informator o działalności naukowej Akademii Górniczo-Hutniczej w roku 1990. Oprac. A. Kegel, S. Mayerhofer, M. Świerczyńska. Kraków 1991, s. 241-275
 • Informator o Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. Kraków 1990
 • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T.1 : Pion górniczy. Kom. red. A. Długosz et al., aut. kroniki i red. spisu absolwentów: J. Sulima-Samujłło, zebranie materiałów do spisu absolwentów: F. Szwagrzyk. Kraków 1979, s. 78, 81, 95, 99-100
 • Kto jest kim w ceramice : 50 lecie Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki 1949-1999. Kraków 1999
 • [Skład Osobowy AGH ... 1969/1970]. Kraków 1970, s. 4, 62-67, 284-286
 • [Skład Osobowy AGH ... 1971/1972]. Kraków 1973, s. 6, 78-83, 183-184, 298-316
 • [Skład Osobowy AGH ... 1974/1975]. Kraków 1975, s. 10, 56-63, 193-195
 • [Skład Osobowy AGH ... 1978/1979]. Kraków 1979, s. 10, 60-67
 • [Skład Osobowy AGH ... 1979/1980]. Kraków 1980, s. 9-10, 51-58
 • [Skład Osobowy AGH ... 1982/1983]. Kraków 1983, s. 11, 78-87
 • [Skład Osobowy AGH ... 1986/1987]. Kraków 1986, s. 12, 81-89,

Artykuły

 • Baś B., Jakubowska M., Mozgawa W.: 70-lecie Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki - tradycja i nowoczesność. Vivat Akademia : AGH [online] 2019, nr 20, s. 13-19, [foto] [przeglądany 12.06.2020]. Dostępny w: http://vivat.agh.edu.pl/vivatpdf/vivat_020.pdf
 • Handke M. [et al.]: Nowy budynek dydaktyczny Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. Vivat Akademia : AGH [online] 2010, nr 4, s. 22-23, [foto] [przeglądany 08.01.2021]. Dostępny w: http://vivat.agh.edu.pl/vivatpdf/vivat_004.pdf
 • Handke M.: Nowy pawilon dydaktyczny Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. Vivat Akademia : AGH [online] 2012, nr 9, s. 12-13, [foto] [przeglądany 08.01.2021]. Dostępny w: http://vivat.agh.edu.pl/vivatpdf/vivat_009.pdf

Inne

Źródła (w układzie chronologicznym)

stan na dzień 08.04.2021