Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami: Różnice pomiędzy wersjami

Z Historia AGH
(Nie pokazano 4 wersji utworzonych przez jednego użytkownika)
Linia 46: Linia 46:


==== Inne ====
==== Inne ====
* Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle [online] [przeglądany 05.01.2022]. Dostępny w: http://www.kezp.agh.edu.pl/kezp.php


* Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle [online] [przeglądany 02.06.2021]. Dostępny w: http://www.kezp.agh.edu.pl/kezp.php
* Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki [online] [przeglądany 05.01.2022]. Dostępny w: http://www.kgbig.agh.edu.pl/


* Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki [online] [przeglądany 02.06.2021]. Dostępny w: http://www.kgbig.agh.edu.pl/
* Katedra Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy [online] [przeglądany 05.01.2022]. Dostępny w: http://www.kigbp.agh.edu.pl/


* Katedra Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy [online] [przeglądany 02.06.2021]. Dostępny w: http://www.kigbp.agh.edu.pl/
* Katedra Inżynierii Środowiska [online] [przeglądany 05.01.2022]. Dostępny w: http://www.kisips.agh.edu.pl/


* Katedra Inżynierii Środowiska [online] [przeglądany 02.06.2021]. Dostępny w: http://www.kisips.agh.edu.pl/
* Najstarszy wydział AGH zmienia nazwę [online] [przeglądany 01.06.2021]. Dostępny w: https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/najstarszy-wydzial-agh-zmienia-nazwe/


* Najstarszy wydział AGH zmienia nazwę [online] [przeglądany 01.06.2021]. Dostępny w: https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/najstarszy-wydzial-agh-zmienia-nazwe/
* WILiGZ – a co to takiego? Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH [online] [przeglądany 21.04.2022]. Dostępny w: https://www.youtube.com/watch?v=pZ-iKhHDThw&t=2s


* Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami [online] [przeglądany 31.05.2021]. Dostępny w: https://www.agh.edu.pl/wydzialy/wydzial-inzynierii-ladowej-i-gospodarki-zasobami/
* Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami [online] [przeglądany 05.01.2022]. Dostępny w: https://wilgz.agh.edu.pl/


== Źródła (w układzie chronologicznym) ==
== Źródła (w układzie chronologicznym) ==
Linia 73: Linia 74:
*[[Media:Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 kwietnia 1958 r.pdf|Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 kwietnia 1958 r. (nr DT-IX-132/58) w sprawie zmian organizacyjnych w Politechnikach: Gdańskiej, Łódzkiej, Poznańskiej i Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. ''Dziennik Urzędowy Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej dla pracowników nauki'' 1958, nr 6, poz. 18, s. 2]]
*[[Media:Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 kwietnia 1958 r.pdf|Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 kwietnia 1958 r. (nr DT-IX-132/58) w sprawie zmian organizacyjnych w Politechnikach: Gdańskiej, Łódzkiej, Poznańskiej i Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. ''Dziennik Urzędowy Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej dla pracowników nauki'' 1958, nr 6, poz. 18, s. 2]]


*[[Media:Protokół z posiedzenia Senatu AGH w dniu 19 marca 1959 r.jpg|''Protokół z posiedzenia Senatu AGH w dniu 19 marca 1959 r.'']]
*[[Media:Protokol z posiedzenia Senatu AGH w dniu 19 marca 1959 r.pdf|''Protokół z posiedzenia Senatu AGH w dniu 19 marca 1959 r.'' (ad. 2 Wnioski dotyczące organizacji katedr i zakładów, s. 2-3)]]


*[[Media:Zarzadzenie Ministra Szkolnictwa Wyzszego z dnia 30 grudnia 1965 r.pdf|Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 grudnia 1965 r. (Nr DT-I-3/13/65) w sprawie zmian organizacyjnych w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. ''Dziennik Urzędowy Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego'' 1965, nr 15, poz.99, s. 6]]
*[[Media:Zarzadzenie Ministra Szkolnictwa Wyzszego z dnia 30 grudnia 1965 r.pdf|Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 grudnia 1965 r. (Nr DT-I-3/13/65) w sprawie zmian organizacyjnych w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. ''Dziennik Urzędowy Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego'' 1965, nr 15, poz.99, s. 6]]
Linia 119: Linia 120:
*[[Media:Zarzadzenie nr 32 2021 Rektora AGH z dnia 26 maja 2021 r.pdf|Zarządzenie Nr 32/2021 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie zmiany nazwy Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii]]
*[[Media:Zarzadzenie nr 32 2021 Rektora AGH z dnia 26 maja 2021 r.pdf|Zarządzenie Nr 32/2021 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie zmiany nazwy Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii]]


'''''<span style="color:red;">stan na dzień 22.07.2021</span>'''''
'''''<span style="color:red;">stan na dzień 21.04.2022</span>'''''


[[Category:Wydział]]
[[Category:Wydział]]

Wersja z 11:45, 1 cze 2022

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
Rok założenia 2021
Logo Plik:Logo WGiG.jpg
Pochodzi od Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Przekształcony na:

Wydział Górniczy Akademii Górniczej w Krakowie powstał w 1919 roku.

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 1949 r. Akademia Górnicza przekształca się na Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

Od 30 maja 1949 r. Wydział Górniczy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 maja 1969 r., z dniem 24 maja 1969 r., Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie zmienia nazwę na: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Od 24 maja 1969 r. Wydział Górniczy Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Na mocy uchwały Senatu AGH z dnia 30 października 2002 r., z dniem 1 listopada 2002 r. Wydział Górniczy zmienia nazwę na Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Zarządzeniem nr 32/2021 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 26 maja 2021 r., z dniem 26 maja 2021 r. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii zmienia nazwę na Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami.

Struktura wydziału

26.05.2021-

  • Katedra Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy (2019-)[1]
  • Katedra Inżynierii Środowiska (2019-)[2]
  • Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki (2000-)[3]
  • Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle (2000-)[4]

Władze wydziału

 FunkcjaRok odRok do
Marek CałaDziekan20212024

Osoby związane z wydziałem

Marek Cała, Piotr Czaja, Zbigniew Kazimierz Kasztelewicz, Waldemar Bolesław Korzeniowski, Stanisława Sanak-Rydlewska, Ireneusz Soliński, Andrzej Zorychta

Przypisy

  1. na wniosek Dziekana Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii, po zasięgnięciu opinii Senatu AGH, Rektor AGH prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka, Zarządzeniem nr 24 z dnia 12.06.2019, przekształca Katedrę Górnictwa Odkrywkowego, Katedrę Górnictwa Podziemnego, Katedrę Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców w Katedry: Katedrę Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy i Katedrę Inżynierii Środowiska
  2. na wniosek Dziekana Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii, po zasięgnięciu opinii Senatu AGH, Rektor AGH prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka, Zarządzeniem nr 24 z dnia 12.06.2019, przekształca Katedrę Górnictwa Odkrywkowego, Katedrę Górnictwa Podziemnego, Katedrę Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców w Katedry: Katedrę Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy i Katedrę Inżynierii Środowiska
  3. Uchwałą Senatu AGH z dnia 4.11.1992, rozwiązano z dniem 31.12.1992 dotychczasową strukturę Wydziału i utworzono z dniem 01.01.1993 Katedrę Geomechaniki ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 26.10.1994 w miejsce Katedry Geomechaniki (1993-1994) tworzy się Katedrę Geomechaniki Górniczej i Geotechniki (1994-2000) ; Uchwałą nr 76 Senatu AGH z dnia 27.09.2000 przekształca się Katedrę Geomechaniki Górniczej i Geotechniki na: Katedrę Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki
  4. Uchwałą Senatu AGH z dnia 4.11.1992, rozwiązano z dniem 31.12.1992 dotychczasową strukturę Wydziału i utworzono z dniem 01.01.1993 Zakład Projektowania, Budownictwa, Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie (1993-2000) ; Uchwałą nr 76, Senat AGH na posiedzeniu w dniu 27.09.2000, przekształca Zakład Projektowania, Budownictwa, Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie na: Katedrę Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle

Bibliografia

Książki

Artykuły

Inne

  • Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami [online] [przeglądany 05.01.2022]. Dostępny w: https://wilgz.agh.edu.pl/

Źródła (w układzie chronologicznym)

stan na dzień 21.04.2022