Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami: Różnice pomiędzy wersjami

Z Historia AGH
Nie podano opisu zmian
(Nie pokazano 13 wersji utworzonych przez 2 użytkowników)
Linia 1: Linia 1:
{{Infobox wydział
{{Infobox wydział
|Rok założenia=2021
|Rok założenia=2021
|Logo=Plik:Logo WGiG.jpg
|pochodzi_od=Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
|pochodzi_od=Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
}}
}}
Linia 41: Linia 42:
   
   
==== Artykuły ====
==== Artykuły ====
* Kolczyńska I.: Nowa nazwa najstarszego wydziału naszej uczelni. ''Biuletyn AGH'' [online] 2021, nr 159/160, s. 25-26, [foto] [przeglądany 22.07.2021]. Dostępny w: http://www.biuletyn.agh.edu.pl/biuletynypdf/2021_Biuletyn_PDF/159_160_06_07_2021.pdf


==== Inne ====
==== Inne ====
* Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle [online] [przeglądany 05.01.2022]. Dostępny w: http://www.kezp.agh.edu.pl/kezp.php
* Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki [online] [przeglądany 05.01.2022]. Dostępny w: http://www.kgbig.agh.edu.pl/
* Katedra Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy [online] [przeglądany 05.01.2022]. Dostępny w: http://www.kigbp.agh.edu.pl/
* Katedra Inżynierii Środowiska [online] [przeglądany 05.01.2022]. Dostępny w: http://www.kisips.agh.edu.pl/
* Najstarszy wydział AGH zmienia nazwę [online] [przeglądany 01.06.2021]. Dostępny w: https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/najstarszy-wydzial-agh-zmienia-nazwe/
* WILiGZ – a co to takiego? Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH [online] [przeglądany 21.04.2022]. Dostępny w: https://www.youtube.com/watch?v=pZ-iKhHDThw&t=2s


* Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami [online] [przeglądany 31.05.2021]. Dostępny w: https://www.agh.edu.pl/wydzialy/wydzial-inzynierii-ladowej-i-gospodarki-zasobami/
* Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami [online] [przeglądany 05.01.2022]. Dostępny w: https://wilgz.agh.edu.pl/


== Źródła (w układzie chronologicznym) ==
== Źródła (w układzie chronologicznym) ==


* Zarządzenie Nr 32/2021 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie zmiany nazwy Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii
*[[Media:Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 30 maja 1949 r.pdf|Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1949 r. w sprawie przekształcenia Akademii Górniczej w Krakowie na Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie. ''Dz.U.1949.36.258.'']]
 
*[[Media:Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 27 września 1949 r. w sprawie zmian organizacyjnych w niektórych szkołach wyższych.jpg|Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 27 września 1949 r. w sprawie zmian organizacyjnych w niektórych szkołach wyższych. ''Dz.U.1949.54.423'']]
 
*[[Media:Zarzadzenie Ministra Szkolnictwa Wyzszego z dnia 31 sierpnia 1952 r.pdf|Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 sierpnia 1952 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. ''Monitor Polski'' 1952, Nr A-89, poz. 1386]]
 
*[[Media:Zarzadzenie Ministra Szkolnictwa Wyzszego z dnia 1 pazdziernika 1952 r.pdf|Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 października 1952 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. ''Monitor Polski'' 1952, Nr A-90, poz. 1409]]
 
*[[Media:Zarzadzenie Ministra Szkolnictwa Wyzszego z dnia 16 sierpnia 1957 r.pdf|Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 sierpnia 1957 r. (nr DT-IX-166/57) w sprawie zmian organizacyjnych w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. ''Dziennik Urzędowy Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej dla pracowników nauki'' 1957, nr 11, poz. 47]]
 
*[[Media:Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 kwietnia 1958 r.pdf|Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 kwietnia 1958 r. (nr DT-IX-132/58) w sprawie zmian organizacyjnych w Politechnikach: Gdańskiej, Łódzkiej, Poznańskiej i Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. ''Dziennik Urzędowy Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej dla pracowników nauki'' 1958, nr 6, poz. 18, s. 2]]
 
*[[Media:Protokol z posiedzenia Senatu AGH w dniu 19 marca 1959 r.pdf|''Protokół z posiedzenia Senatu AGH w dniu 19 marca 1959 r.'' (ad. 2 Wnioski dotyczące organizacji katedr i zakładów, s. 2-3)]]
 
*[[Media:Zarzadzenie Ministra Szkolnictwa Wyzszego z dnia 30 grudnia 1965 r.pdf|Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 grudnia 1965 r. (Nr DT-I-3/13/65) w sprawie zmian organizacyjnych w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. ''Dziennik Urzędowy Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego'' 1965, nr 15, poz.99, s. 6]]
 
*[[Media:Zarzadzenie Ministra Szkolnictwa Wyzszego z dnia 23 czerwca 1966 r.pdf|Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 czerwca 1966 r. (DT-I-3/3/66) w sprawie zmian organizacyjnych w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. ''Dziennik Urzędowy Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego'' 1966, nr 10, poz. 88]]
 
*[[Media:Protokół z posiedzenia Senatu AGH w dniu 22 czerwca 1967 r.pdf|''Protokół z posiedzenia Senatu AGH w dniu 22 czerwca 1967 r.'']]
 
*[[Media:Dziennik Urzędowy Ministerstwa Oświaty i Szkolnictwa Wyższego 1968, A-13, poz. 101.pdf|Zarządzenie Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 października 1968 r. (Nr DT4-014/19/68) w sprawie zmian organizacyjnych w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. ''Dziennik Urzędowy Ministerstwa Oświaty i Szkolnictwa Wyższego. A - Dział Szkolnictwa Wyższego'' 1968, Nr A-13, poz. 101, s. 1-2]]
 
*[[Media:Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 23 maja 1969 r.pdf|Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 1969 r. w sprawie nadania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie imienia Stanisława Staszica. ''Dz.U.1969.16.118.'']]
 
*[[Media:Zarzadzenie Ministra Oswiaty i Szkolnictwa Wyzszego z dnia 13 czerwca 1969 r. Nr A-15, poz. 125, s. 2-3.pdf|Zarządzenie Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 czerwca 1969 r. (Nr DT-4-014/4/69) w sprawie struktury organizacyjnej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. ''Dziennik Urzędowy Ministerstwa Oświaty i Szkolnictwa Wyższego. A - Dział Szkolnictwa Wyższego'' 1969, Nr A-15, poz. 125, s. 2-3]]
 
*[[Media:Zarządzenie nr 58 Org 74 Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 29 lipca 1974 r.pdf|Zarządzenie nr 58/Org/74 Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 29 lipca 1974 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. ''Dziennik Urzędowy Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki'' 1974, Nr 8, poz. 69, s. 10-11]]
 
*[[Media:Zarzadzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyzszego i Techniki z dnia 6 wrzesnia 1974 r.pdf|Zarządzenie nr 83/Org/74 Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 6 września 1974 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. ''Dziennik Urzędowy Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki'' 1974, Nr 10, poz. 96.]]
 
*[[Media:Uchwała Senatu AGH z dnia 4 listopada 1992 r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej WG.jpg|Materiały na posiedzenie Senatu w dniu 4 listopada 1992. Punkt 8. Uchwała Senatu AGH z dnia 4 listopada 1992 r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Wydziału Górniczego]]
 
*[[Media:Posiedzenie Senatu AGH w dniu 26 października 1994 r. Punkt 10.pdf|Posiedzenie Senatu AGH w dniu 26 października 1994 r. Punkt 10. Uchwała Senatu AGH z dnia 26 października 1994 r. w sprawie zmian organizacyjnych w wewnętrznej strukturze Wydziału Górniczego]]
 
*[[Media:Uchwała nr 6 Senatu AGH z dnia 29 stycznia 1997 r.pdf|Posiedzenie Senatu w dniu 29 stycznia 1997 r. Uchwała nr 6 Senatu AGH z dnia 29 stycznia 1997 r. w sprawie zmiany nazwy zakładu na Wydziale Górniczym]]
 
*[[Media:Uchwała nr 84 Senatu AGH z dnia 8 października 1997 r.pdf|Posiedzenie Senatu w dniu 8 października 1997 r. Uchwała nr 84 Senatu AGH z dnia 8 października 1997 r. w sprawie zmiany nazwy zakładu na  Wydziale Górniczym]]
 
*[[Media:Uchwała nr 112 Senatu AGH z dnia 16 grudnia 1998 r.pdf|Posiedzenie Senatu w dniu 16 grudnia 1998 r. Uchwała nr 112 Senatu AGH z dnia 16 grudnia 1998 r. w sprawie utworzenia katedry na  Wydziale Górniczym]]
 
*[[Media:Uchwała nr 76, 2000 Senatu AGH z dnia 27 września 2000 r.jpg|Uchwała nr 76/2000 Senatu AGH z dnia 27 września 2000 r.]]
 
*[[Media:Protokół z Posiedzenia Senatu AGH w dniu 30.10.2002.jpg|Uchwała nr 16/2002 Senatu AGH z dnia 30 października 2002 roku w sprawie zmiany nazwy Wydziału Górniczego ''Uchwały Senatu AGH z dnia 30 października 2002 r.'']]
 
*[[Media:Uchwała nr 27 2007 Senatu AGH z dnia 28 marca 2007 r.pdf|Uchwała nr 27/2007 Senatu AGH z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie zmian organizacyjnych w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii]]
 
*[[Media:Uchwała Nr 81 2010 Senatu AGH z dnia 30 czerwca 2010 r.pdf|Uchwała nr 81/2010 Senatu AGH z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w wewnętrznej strukturze organizacyjnej na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii]]
 
*[[Media:Uchwała nr 69 2019 w sprawie zmian w wewnętrznej strukturze organizacyjnej na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii.pdf|Uchwała nr 69/2019 Senatu AGH z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmian w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH]]
 
*[[Media:Zarządzenie Nr 24 2019 w sprawie zmian w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH.pdf|Zarządzenie Nr 24/2019 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH]]
 
*[[Media:Zarządzenie Nr 49 2019 w sprawie statusu i struktury organizacyjnej Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH.pdf|Zarządzenie Nr 49/2019 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 1 października 2019 r. w sprawie statusu i struktury organizacyjnej Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH]]


'''''<span style="color:red;">stan na dzień 31.05.2021</span>'''''
*[[Media:Uchwala nr 54 2021 Senatu AGH z dnia 26 maja 2021 r.pdf|Uchwala nr 54/2021 Senatu AGH z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii w sprawie zmiany nazwy Wydział Górnictwa i Geoinżynierii na Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami]]


*[[Media:Zarzadzenie nr 32 2021 Rektora AGH z dnia 26 maja 2021 r.pdf|Zarządzenie Nr 32/2021 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie zmiany nazwy Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii]]


'''''<span style="color:red;">stan na dzień 21.04.2022</span>'''''


[[Category:Wydział]]
[[Category:Wydział]]

Wersja z 11:45, 1 cze 2022

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
Rok założenia 2021
Logo Plik:Logo WGiG.jpg
Pochodzi od Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Przekształcony na:

Wydział Górniczy Akademii Górniczej w Krakowie powstał w 1919 roku.

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 1949 r. Akademia Górnicza przekształca się na Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

Od 30 maja 1949 r. Wydział Górniczy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 maja 1969 r., z dniem 24 maja 1969 r., Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie zmienia nazwę na: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Od 24 maja 1969 r. Wydział Górniczy Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Na mocy uchwały Senatu AGH z dnia 30 października 2002 r., z dniem 1 listopada 2002 r. Wydział Górniczy zmienia nazwę na Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Zarządzeniem nr 32/2021 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 26 maja 2021 r., z dniem 26 maja 2021 r. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii zmienia nazwę na Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami.

Struktura wydziału

26.05.2021-

  • Katedra Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy (2019-)[1]
  • Katedra Inżynierii Środowiska (2019-)[2]
  • Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki (2000-)[3]
  • Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle (2000-)[4]

Władze wydziału

 FunkcjaRok odRok do
Marek CałaDziekan20212024

Osoby związane z wydziałem

Marek Cała, Piotr Czaja, Zbigniew Kazimierz Kasztelewicz, Waldemar Bolesław Korzeniowski, Stanisława Sanak-Rydlewska, Ireneusz Soliński, Andrzej Zorychta

Przypisy

  1. na wniosek Dziekana Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii, po zasięgnięciu opinii Senatu AGH, Rektor AGH prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka, Zarządzeniem nr 24 z dnia 12.06.2019, przekształca Katedrę Górnictwa Odkrywkowego, Katedrę Górnictwa Podziemnego, Katedrę Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców w Katedry: Katedrę Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy i Katedrę Inżynierii Środowiska
  2. na wniosek Dziekana Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii, po zasięgnięciu opinii Senatu AGH, Rektor AGH prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka, Zarządzeniem nr 24 z dnia 12.06.2019, przekształca Katedrę Górnictwa Odkrywkowego, Katedrę Górnictwa Podziemnego, Katedrę Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców w Katedry: Katedrę Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy i Katedrę Inżynierii Środowiska
  3. Uchwałą Senatu AGH z dnia 4.11.1992, rozwiązano z dniem 31.12.1992 dotychczasową strukturę Wydziału i utworzono z dniem 01.01.1993 Katedrę Geomechaniki ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 26.10.1994 w miejsce Katedry Geomechaniki (1993-1994) tworzy się Katedrę Geomechaniki Górniczej i Geotechniki (1994-2000) ; Uchwałą nr 76 Senatu AGH z dnia 27.09.2000 przekształca się Katedrę Geomechaniki Górniczej i Geotechniki na: Katedrę Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki
  4. Uchwałą Senatu AGH z dnia 4.11.1992, rozwiązano z dniem 31.12.1992 dotychczasową strukturę Wydziału i utworzono z dniem 01.01.1993 Zakład Projektowania, Budownictwa, Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie (1993-2000) ; Uchwałą nr 76, Senat AGH na posiedzeniu w dniu 27.09.2000, przekształca Zakład Projektowania, Budownictwa, Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie na: Katedrę Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle

Bibliografia

Książki

Artykuły

Inne

  • Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami [online] [przeglądany 05.01.2022]. Dostępny w: https://wilgz.agh.edu.pl/

Źródła (w układzie chronologicznym)

stan na dzień 21.04.2022