Wyblakły urok tamtych lat

Z Historia AGH

Fotografie z okresu PRL (Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej) ze zbiorów Jadwigi Maciaszek

Opracowanie Stanisław Majewski