Wojciech Roszczynialski

Z Historia AGH
Wojciech Roszczynialski
Wojciech Roszczynialski.jpg
Nazwisko Roszczynialski
Imię / imiona Wojciech
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 29 sierpnia 1944
Miejsce urodzenia Kraków


Dyscyplina/specjalności chemia i technologia materiałów wiążących, gospodarka surowcowa, technologia materiałów budowlanych
Wydział Wydział Inżynierii Materiałowej i CeramikiDr inż. Wojciech Roszczynialski (1944–)

Dyscyplina/specjalności: chemia i technologia materiałów wiążących, gospodarka surowcowa, technologia materiałów budowlanych

Nota biograficzna

Urodził się 29 sierpnia 1944 roku w Krakowie.

W 1962 roku ukończył III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Krakowie.

W 1968 roku ukończył studia na Wydziale Ceramicznym AGH.

W 1965 roku - jeszcze podczas studiów - został zatrudniony na etacie technicznym w Zakładzie Technologii Tworzyw Wiążących Katedry Technologii Materiałów Wiążących Wydziału Ceramicznego AGH. Po ukończeniu studiów pracował w Zakładzie Technologii Wiążących Materiałów Budowlanych i Betonu Instytutu Technologii Materiałów Budowlanych i Ceramiki Wydziału Ceramicznego.

W 1991 roku na podstawie pracy "Modelowanie gospodarki surowcowej dla górnojurajskiej serii węglanowej struktury Zalesia" obronionej na Wydziale Geologii i Geofizyki AGH uzyskał doktorat.

Głównymi kierunkami jego aktywności naukowej były chemia i technologia materiałów wiążących, gospodarka surowcowa.

Autor lub współautor ponad 120 publikacji i 10 patentów.

Grający kapitan występującej w lidze makroregionalnej „Galicja” drużyny brydża sportowego AZS-AGH. Był zawodnikiem drużyny siatkówki KS "Korona"Kraków i WKS.

Odznaczenia i nagrody

Bibliografia publikacji

https://bpp.agh.edu.pl/autor/roszczynialski-wojciech-02430

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 2. Pion hutniczy. Kraków 1979, s. 223
  • Kto jest kim w ceramice : 50-lecie Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki 1949-1999. [AGH]. Kraków : 1999, s. 129, [foto]
  • [Skład Osobowy AGH … 1965/66]. Kraków 1967, s. 121
  • [Skład Osobowy AGH … 1989/70]. Kraków 1970, s. 63


stan na dzień 10.12.2020