Wojciech Mitkowski

Z Historia AGH
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Wojciech Mitkowski
Wojciech Mitkowski.jpg
Nazwisko Mitkowski
Imię / imiona Wojciech
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 1946
Miejsce urodzenia Kraków


Dyscyplina/specjalności sterowanie systemów dynamicznych
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału EAIiE w latach 1987–1990; Dziekan Wydziału EAIiE w latach 1990–1997
Wydział Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki


Odznaczenia i nagrody Min. Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki (indyw. III st.) 1975, Min. Edukacji Narodowej 1992.
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki19871990
DziekanWydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki19901993
DziekanWydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki19931996

Prof. dr hab. inż. Wojciech Mitkowski (1946–)

Specjalność: sterowanie systemów dynamicznych

Urodził się 5 października 1946 roku w Krakowie. W 1970 r. ukończył studia na Wydziale Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej AGH. Doktoryzował się w 1974 r., habilitował w 1984 r. W 1992 r. uzyskał tytuł profesora.

Pracował i pracuje w Katedrze Automatyki na stanowisku starszego asystenta, adiunkta, docenta a od 1992 r. profesora nadzwyczajnego AGH. Od 1988 r. jest członkiem Komisji Elektrotechniki i Automatyki PAN — Oddział w Krakowie, od 1996 r. członkiem Komitetu Automatyki i Robotyki PAN.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej, od 1994 r. członkiem IEEE.

Działalność naukowo-badawcza: sterowanie systemów dynamicznych, w szczególności problemy stabilizacji, projektowania regulatorów, systemów o parametrach rozłożonych, elektrycznych układów drabinkowych, optymalizacji, problemu liniowo-kwadratowego, metod aproksymacji, teorii macierzy.

Autor 80 pubikacji, autor 1 i współautor 2 książek. Promotor 4 prac doktorskich.

Doktor honoris causa Politechniki Lubelskiej 2010.

Źródło:

  • Who is who absolwentów Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki. Kraków 1999. s. 84
  • Współcześni uczeni polscy. Słownik biograficzny. T. 3 : M–R. Warszawa 2000. s. 207
  • Biuletyn AGH : magazyn informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej 2010 nr 30/31. s. 18–21