Woźniak Mariusz

Z Historia AGH
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Woźniak Mariusz
[[File:{{{image}}}|thumb|center|300px]]
Nazwisko Woźniak
Imię / imiona Mariusz
Tytuły / stanowiska prof. zw. dr hab.
Data urodzenia 25 grudnia 1951
Miejsce urodzenia Kraków


Dyscyplina/specjalności matematyka dyskretna, teoria grafów
Wydział Wydział Matematyki Stosowanej


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Prof. zw. dr hab. Mariusz Woźniak (1951–)


Dyscyplina/specjalności: matematyka dyskretna, teoria grafów

Nota biograficzna

Urodził się 25 grudnia 1951 roku w Krakowie.

W latach 1969-1974 studiował matematykę na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Stopień naukowy doktora nauk matematycznych otrzymał w 1980 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim, doktora habilitowanego w 1999 roku na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2007 roku uzyskał tytuł naukowy profesora nauk matematycznych.

Wieloletni pracownik AGH. W latach 1975-1980 pracował na stanowisku asystenta w Instytucie Matematyki, a w okresie 1980-2001, z przerwami, na stanowisku adiunkta we wspomnianym Instytucie, przekształconym potem na Wydział Matematyki Stosowanej. Od 2001 roku zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego AGH, a od 2007 roku profesora zwyczajnego nauk matematycznych.

W międzyczasie piastował liczne funkcje i stanowiska w kraju i zagranicą. Bezpośrednio po zakończeniu studiów 1974-1975 pracował jako asystent-stażysta w Instytucie Matematyki UJ. W latach 1982-1987 zajmował stanowisko wykładowcy na Uniwersytecie w Sétifie w Algierii, a w okresie 1994-1997 odbywał staże naukowe i pracował jako wykładowca we francuskich ośrodkach naukowych: w paryskim Université René Descartes oraz Laboratoire de Recherche en Informatique w Orsay. W latach 2004-2005 pracował jako docent w Instytucie Matematycznym Polskiej Akademii Nauk.

Autor około 100 publikacji naukowych, w tym dwóch skryptów oraz licznych rozdziałów w pracach zbiorowych i artykułów naukowych w czasopismach polskich i zagranicznych. Promotor 4 rozpraw doktorskich.

Członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego (PTM) oraz członek Jury Nagrody Głównej PTM im. Stefana Banacha i Nagrody PTM dla młodych matematyków na kadencję 2018-2020.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Brązowy Medal Zasługi Wydziału Nauk Ścisłych Uniwersytetu P. J. Šafárika w Koszycach.

Bibliografia publikacji

https://bpp.agh.edu.pl/autor/wozniak-mariusz-03506

Źródła do biogramu

Książki

  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 404
  • B. Czoczewski: Z dziejów Instytutu Matematyki i Wydziału Matematyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej. Kraków 2007, s. 58


stan na dzień 18.07.2018