Witold Salamon

Z Historia AGH
Witold Salamon
Nazwisko Salamon
Imię / imiona Witold
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 1942–1995


Dyscyplina/specjalności mineralogia, geochemia
Dr inż. Witold Salamon (1942–1995)

Specjalność: mineralogia, geochemia

Urodził się w Ostrowie. W 1967 r. ukończył studia na Wydziale Geologicznym AGH. Po studiach rozpoczął pracę asystenta w AGH. W 1977 r. otrzymał tytuł doktora.

Autor lub współautor 49 publikacji. Członek Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego, Komisji Nauk Mineralogicznych PAN.

Źródło:

  • Mineralogia Polonica 1995 vol. 26, no. 2. s. 115–119