Wacław Różański

Z Historia AGH
Wacław Różański
Waclaw Rozanski.jpg
Nazwisko Różański
Imię / imiona Wacław
Tytuły / stanowiska Prof. nadzw. dr inż.
Data urodzenia 5 maja 1913
Miejsce urodzenia Częstochowa
Data śmierci 1994
Dyscyplina/specjalności metalurgia
Pełnione funkcje Dziekan Wydziału Metalurgicznego AGH (1962–1966)
Wydział Wydział Metalurgiczny


Odznaczenia i nagrody Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Medal 10-lecia Polski Ludowej
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Metalurgiczny19581962
DziekanWydział Metalurgiczny19621966


Prof. nadzw. dr inż. Wacław Różański (1913–1994)

Dyscyplina/specjalności: metalurgia

Nota biograficzna

Urodził się 5 maja 1913 roku w Częstochowie. Zmarł 2 stycznia 1994 roku. Pochowany w Krakowie.

Ukończył studia na Wydziale Hutniczym (1946). Od tego czasu związany z Akademią. Docent (1958), prof. nadzw. (1965) w Katedrze Metalografii i Obróbki Cieplnej. W latach 1958–1962 prodziekan, a następnie w latach 1962-1966 dziekan Wydziału Metalurgicznego.

Badacz dziejów staropolskiego przemysłu, przyczynił się do powstania muzeum starożytnego hutnictwa im. prof. Mieczysława Radwana w Nowej Słupi. Był założycielem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce i Stowarzyszenia Wychowanków Akademii Górniczo-Hutniczej.

Był rzecznikiem kształcenia inżynierskiego w porozumieniu z zakładami przemysłowymi i zgodnie z ich potrzebami.

Oficer Armii Krajowej ps. Żubr.

Odznaczenia i nagrody

Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Medal 10-lecia Polski Ludowej, Medal Zwycięstwa i Wolności 1945, Virtuti Militari, Krzyż Partyzancki, Krzyż Walecznych, Krzyż Kampanii Wrześniowej, Złota Odznaka Honorowa NOT


Bibliografia

Książki

 • Informator Stowarzyszenia Wychowanków Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica. Red. K. Matl, K. Norwicz. Kraków 1979, s. 107
 • Księga wychowanków i wychowawców Akademii Górniczej w Krakowie (1919-1949). Oprac. J. Sulima-Samujłło. Kraków 1979, s. 156
 • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 303-304
 • Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej : informator. Red. J. Kajtoch. Kraków 1994, s. 21, [foto]
 • Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej : jubileusz 75-lecia Wydziału 1922-1997. [AGH]. Kraków 1997, s. 48
 • Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970, s. 626 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969)

Artykuły

 • Biuletyn Rektora [AGH] 1993, nr 9, s. 3
 • Gorczyca S.: Do Pana Dziekana Prof. dr. inż. Wacława Różańskiego : Zakład Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Hutnik 1993, nr 5, s. 150-151, [foto]
 • Gorczyca S.: Prof. dr inż. Wacław Różański : (1913-1994). Metallurgy and Foundry Engineering [wyd. AGH] 1994, T. 20, nr 3, s. 402-403
 • Gorczyca S.: Wacław Różański, Prof. D. Sc. Eng. : (1913-1994). Metallurgy and Foundry Engineering [wyd. AGH] 1994, T. 20, nr 3, s. 399-401, [foto]
 • Kopia A.: Dzień Hutnika 2013. Vivat Akademia : AGH 2013, nr 11, s. 8, [foto]
 • Nielubowiczowa O.: Prof. dr inż. Wacław Różański : 35-lecie pracy naukowej. Hutnik 1981, R. 48, nr 10, s. 453-454, [foto]
 • Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej prof. dr inż. Wacławowi Różańskiemu w Muzeum Starożytnego Hutnictwa im. prof. Mieczysława Radwana w Nowej Słupi w dniu 1 czerwca 1996 r.. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1996, nr 30/31, s. 11
 • Rembalski A.: Jubileusz 35-lecia pracy naukowej profesora Wacława Różańskiego. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 1982, R. 27, nr 1, s. 237-239

Inne

Wacław Różański (1913-1994) [online] [przeglądany 22.04.2017]. Dostępny w: //www.200lathutywostrowcu.pl/sylwetki/waclaw-rozanski-1913-1994/