Wacław Adam Leskiewicz

Z Historia AGH
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Wacław Adam Leskiewicz
Waclaw Leskiewicz.jpg
Nazwisko Leskiewicz
Imię / imiona Wacław Adam
Tytuły / stanowiska Prof. zw. dr inż.
Tytuły honorowe AGH Zasłużony dla AGH, Doktor Honoris Causa AGH
Data urodzenia 18 marca 1915
Miejsce urodzenia Warszawa
Data śmierci 16 maja 1996
Dyscyplina/specjalności metalurgia
Pełnione funkcje Prorektor AGH (1961–1964)
Wydział Wydział Metalurgiczny
Rok przyznania doktoratu h.c. AGH 1989
Powód przyznania doktoratu h.c. AGH za zasługi w rozwoju naszej Uczelni, a w szczególności za osiągnięcia w rozwoju nauk hutniczych w 40-letniej działalności dydaktycznej i badawczej
Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Medal 10-lecia Polski Ludowej, Odznaka tytułu honorowego „Zasłużony Nauczyciel Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”, Order Sztandaru Pracy
FunkcjeGdzieoddo
DziekanWydział Hutniczy19511952
DziekanWydział Metalurgiczny19521953
DziekanWydział Metalurgiczny19561960
ProrektorAGH19611964Prof. zw. dr inż. Wacław Adam Leskiewicz (1915–1996)

Dyscyplina/specjalności: metalurgia

Nota biograficzna

Urodził się 18 marca 1915 roku w Warszawie. Zmarł 16 maja 1996 roku, pochowany w Krakowie na Cmentarzu Rakowickim.

Dzieciństwo spędził w Zachodniej Syberii. Do kraju powrócił w 1922 roku.

Studia rozpoczął w 1935 roku na Wydziale Hutniczym AG. W sierpniu 1939 roku został zmobilizowany, w stopniu podporucznika aktywnie walczył w strukturach Armii Kraków. 28 września dostał się do niewoli niemieckiej i przez cała wojnę przebywał w obozach jenieckich. Pobyt ten wykorzystał na pracę naukową i społeczną. Szczególnym przejawem jego działalności obozowej było napisanie pracy dyplomowej i uzyskanie dyplomu inżyniera. Pracę obronił 21 stycznia 1945 roku. Po uzyskaniu wolności zgłosił się do Rektora AG. 15 lutego 1945 roku i jako pierwszy po wojnie uzyskał dyplom inżyniera, na podstawie pracy dyplomowej wykonanej w obozach jenieckich i komisyjnego egzaminu dyplomowego.

Od 1 marca 1945 roku rozpoczął pracę w Akademii Górniczej w Zakładzie Maszyn Hutniczych Wydziału Hutniczego. W październiku 1947 roku powołany został na organizatora i kierownika Katedry Plastycznej Przeróbki Metali. W 1957 roku uzyskał doktorat, w 1958 roku uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1968 roku profesora zwyczajnego. Zorganizował i uruchomił Zakład Maszyn Hutniczych i Walcownictwa. Od 1950 do 1985 roku był Kierownikiem Zakładu Plastycznej Przeróbki Metali na Wydziale Hutniczym.

W latach 1951–1952 Wydziału Hutniczegoi 1952-1953, 1956-1960 pełnił funkcję dziekana Wydziału Metalurgicznego.

W latach 1961–1963 był prorektorem ds. nauczania, a w okresie 1968–1974 pełnił funkcję Dyrektora Instytutu Metalurgii AGH.

Doktor honoris causa AGH (1989).

Opublikował 120 prac naukowych, uzyskał 15 patentów. Jest autorem, bądź współautorem 7 podręczników akademickich i monografii.

Uczestniczył w podejmowaniu wszystkich ważniejszych decyzji dotyczących krajowego hutnictwa.

W 1998 roku w pawilonie B-4, salę wykładową przemianowano na Audytorium im. Profesora Wacława Leskiewicza oraz odsłonięto tablicę pamiątkową.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Medal 10-lecia Polski Ludowej, Odznaka tytułu honorowego „Zasłużony Nauczyciel Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”, Krzyż Walecznych, Zasłużony Hutnik PRL, Medal za udział w wojnie 1939, Order Sztandaru Pracy I i II klasy i wiele innych.

Źródła do biogramu

Książki

 • Informator Stowarzyszenia Wychowanków Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica. Red. W. Longa, K. Norwicz. Kraków 1997, s. 118-120
 • Konieczna E.: Postaci AGH we wspomnieniach i anegdotach. Kraków 2008, s. 100-114, [foto]
 • Księga wychowanków i wychowawców Akademii Górniczej w Krakowie (1919-1949). Oprac. J. Sulima-Samujłło. Kraków 1979, s. 102-103
 • Kto jest kim w Polsce : informator biograficzny. Red. L. Mackiewicz, A. Żołna. Warszawa 1993, s. 388
 • Kto jest kim w Polsce : informator biograficzny. Red. L. Becela [et al.]. Warszawa 1989, s. 710-711
 • Kto jest kim w Polsce 1984 : informator biograficzny. Red. L. Becela [et al.]. Warszawa 1984, s. 524
 • Materiały Informacyjne [nr 1]. Komisja Propagandowa Komitetu Obchodu 50-lecia AGH. Kraków, s. 24-28
 • Non omnis moriar… : groby profesorów AGH Cmentarz Rakowicki. Z. 2019. Oprac. H. Sieński. Kraków 2019, s. 110-112, [foto]
 • Słownik biograficzny techników polskich. Z. 23. Red. J. Piłatowicz. Warszawa cop. 2012, s. 71-72, [foto]
 • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 196, [foto]
 • Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej : Wydział Hutniczy (1922-1951), Wydział Metalurgiczny (1951-1993), Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej (1993-2005) : jubileusz 90-lecia Wydziału : 1922-2012 [AGH]. Kraków 2012, s. 80-82, [foto]
 • Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej : informator. [red.: Jerzy Kajtoch]. Kraków 1994, s. 29, [foto]
 • Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej : jubileusz 75-lecia Wydziału 1922-1997. Kraków 1997, s. 39-40
 • Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej : jubileusz 80-lecia Wydziału 1922-2002. [AGH]. Kraków 2002, s. 75-77, [foto]
 • Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970, s. 624 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969)

Artykuły

 • Biuletyn Rektora [AGH] 1985, luty, marzec, s. 6-7
 • Biuletyn Rektora [AGH] 1986, styczeń, luty, s. 5
 • Biuletyn Rektora [AGH] 1989, 1 maja, s. 5
 • Drzymała Z.: 80 lat Katedry Urządzeń Technologicznych i Ochrony Środowiska (rys historyczny). Automatyka : półrocznik [wyd. AGH] 2001, T. 5, z. 1/2, s. 153-167, [foto]
 • Janowski J.: Dział Informacyjny Wydziału Metalurgicznego AGH za okres 50-lecia Wydziału 1922 - 1972 r. Zeszyty Naukowe AGH ; nr 367. [Seria] Metalurgia i Odlewnictwo 1973, z. 51, s. 277-339
 • Janowski J., Nowakowski A.: Prof. dr inż. Wacław Leskiewicz : doktor honoris causa Akademii Górniczo-Hutniczej : (1915-1996). Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1996, nr 30/31, s. 13-14, [foto]
 • Janowski J., Nowakowski A.: Prof. dr inż. Wacław Leskiewicz doktor h.c. Akademii Górniczo-Hutniczej 1915-1996. Hutnik Wiadomości Hutnicze 1996, R. 63 nr 7, s. 260-261
 • Janowski J., Nowakowski A.: Wspomnienie pośmiertne o prof. Wacławie Leskiewiczu : prof. dr inż. Wacław Leskiewicz doktor h.c. Akademii Górniczo-Hutniczej 1915-1996. Metallurgy and Foundry Engineering [wyd. AGH] 1996, Vol. 22, nr 3, s. 253-256, [tekst ang. s. 249-252], [foto]
 • Konieczna E.: Postaci AGH we wspomnieniach i anegdotach : prof. Wacław Leskiewicz. Miesiąc w Krakowie 2008, nr 7-8, s. 52-53, [foto]
 • Łuksza J.: 75 lat (1922-1997) Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Metallurgy and Foundry Engineering [wyd. AGH] 1997, Vol. 23, nr 3, s. 379-388
 • Podrzucki C.: Konwent Seniorów AGH w dwóch ostatnich kadencjach swej działalności. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2001, nr 90, s. 7-8
 • Prof. dr inż. Wacław Leskiewicz : doktor h. c. Akademii Górniczo-Hutniczej. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1996, nr 29, s. 17, [foto]
 • Sieński H.: Członkowie Honorowi Stowarzyszenia Wychowanków AGH. Zasłużeni dla Akademii Górniczo-Hutniczej : tablice - pamięć wiecznie żywa - cz 14. Biuletyn AGH 2014, nr 78-79, s. 34-35
 • Sieński H.: Profesor Wacław Leskiewicz : tablice - pamięć wiecznie żywa - część 26. Biuletyn AGH 2015, nr 92-93, s. 28-31, [foto]
 • Wosiek E.: Jubileusz 40-lecia pracy naukowej, dydaktycznej i wychowawczo-organizacyjnej profesora Wacława Leskiewicza. Zeszyty Naukowe AGH, nr 1023. [Seria] Metalurgia i Odlewnictwo 1985, z. 1, s. 3-18
 • Wykaz osób, które otrzymały Doktoraty Honoris Causa Akademii Górniczo-Hutniczej. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1994, nr 5, s. 18

Inne

 • Na podstawie materiałów Sekretariatu Prorektora ds. Ogólnych AGH