Władysław Łoskiewicz

Z Historia AGH
Wersja z dnia 13:28, 17 lut 2023 autorstwa MagdalenaZabawa (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Władysław Łoskiewicz
Wladyslaw Loskiewicz.jpg
Nazwisko Łoskiewicz
Imię / imiona Władysław
Tytuły / stanowiska Prof. zw. dr inż.
Data urodzenia 29 grudnia 1891
Miejsce urodzenia Petersburg
Data śmierci 4 sierpnia 1956
Miejsce śmierci Rabka
Dyscyplina/specjalności metalurgia metali lekkich, metaloznawstwo, obróbka cieplna stali
Pełnione funkcje Dziekan Wydziału Hutniczego AG (1934–1936) i (1948–1950), Kierownik Biblioteki AG (1945–1947)
Wydział Wydział Metalurgiczny
Jednostka pozawydziałowa Biblioteka Główna


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal 10-lecia Polski Ludowej
FunkcjeGdzieoddo
DziekanWydział Hutniczy19341936
ProdziekanWydział Hutniczy19361938
KierownikBiblioteka Główna19451947
DziekanWydział Hutniczy19481950
ProdziekanWydział Metalurgiczny19511952

Prof. zw. dr inż. Władysław Łoskiewicz (1891–1956)

Dyscyplina/specjalności: metalurgia metali lekkich, metaloznawstwo, obróbka cieplna stali

Nota biograficzna

Urodził się 29 grudnia 1891 roku w Petersburgu. Zmarł 4 sierpnia 1956 roku w Rabce. Pochowany w Krakowie na Cmentarzu Rakowickim.

Wychowanek Politechniki Petersburskiej, gdzie w 1917 roku uzyskał tytuł inżyniera metalurga. Studia uzupełniające przeszedł w Paryżu na Sorbonie.

Od 1923 roku związany z Akademią Górniczą. Tutaj podjął pracę jako st. asystent w Katedrze Metalografii na Wydziale Hutniczym. W 1930 roku uzyskał doktorat, w 1931 roku został mianowany profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Metalografii i Obróbki Termicznej na Wydziale Hutniczym. Od 1936 roku profesor zwyczajny. Kierownik Katedry Metalurgii i Obróbki Termicznej w latach 1945–56. Prodziekan Wydziału Hutniczego w latach 1936–1938 i Wydziału Metalurgicznego w latach 1951–52. Dziekan Wydziału Hutniczego AG w latach 1934–1936 i 1948–1950.

Kierownik Biblioteki Akademii Górniczej w latach 1945–1947.

W latach 30-tych zajmował się badaniami mosiądzów, opublikował wówczas szereg artykułów w „Journal of the Institute of Metals”. Następnie zajmował się zagadnieniami metali lekkich i ich stopów. Opublikował wiele prac dotyczących przerobu metali lekkich i ich stopów. Po wojnie był jednym z organizatorów przemysłu metali lekkich. Głównym przedmiotem jego zainteresowań było zawsze metaloznawstwo i obróbka cieplna stali, tuż przed śmiercią opublikował pracę na temat współczynnika wymiany ciepła przy hartowaniu.

W pawilonie AGH B-4 umieszczona jest tablica pamiątkowa poświęcona Profesorowi.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal 10-lecia Polski Ludowej

Źródła do biogramu

Książki

 • 90 lat "Metalurgii" w fotografiach i wspomnieniach. Oprac. I. Suliga. Kraków 2012, s. 114, [foto]
 • Dudziak-Kowalska M., Janczak B., Krawczyk J.: Nie tylko bibliotekarze... : pracownicy bibliotek Akademii Górniczo-Hutniczej w stuleciu Uczelni. Kraków 2019, s. 13-32, 86-87, [foto]
 • Encyklopedia Krakowa. Kraków 2000, s. 571-572
 • Krawczyk J., Janczak B., Dudziak-Kowalska M.: Bibliotekarze w dziewięćdziesięcioleciu Akademii Górniczo-Hutniczej. Kraków 2009, s. 45
 • Księga wychowanków i wychowawców Akademii Górniczej w Krakowie (1919-1949). Oprac. J. Sulima-Samujłło. Kraków 1979, s. 107
 • Materiały Informacyjne [nr 4]. Komisja Propagandowa Komitetu Obchodu 50-lecia AGH. Kraków 1969, s. 82-83
 • Non omnis moriar… : groby profesorów AGH Cmentarz Rakowicki. Z. 2019. Oprac. H. Sieński. Kraków 2019, s. 121-123, [foto]
 • Profesor Władysław Łoskiewicz. W: 100 anegdot na stulecie Wydziału 1922-2022 : jubileusz 100-lecia Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH. Oprac. I. Suliga. Kraków 2022, s. 16-17, [foto]
 • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1935/36]. Kraków 1935, s. 25
 • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1936/37]. Kraków 1936, s. 28
 • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1937/38]. Kraków 1937, s. 27
 • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1938/39]. Kraków 1938, s. 30
 • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1946/47]. Kraków 1946, s. 14-15
 • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1947/48]. Kraków 1947, s. 7
 • Słownik biograficzny techników polskich. Z. 19. Red. J. Piłatowicz. Warszawa 2008, s. 87-88, [foto]
 • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 208
 • Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej : Wydział Hutniczy (1922-1951), Wydział Metalurgiczny (1951-1993), Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej (1993-2005) : jubileusz 90-lecia Wydziału : 1922-2012 [AGH]. Kraków 2012, s. 85-86, [foto]
 • Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej : jubileusz 75-lecia Wydziału 1922-1997. Kraków 1997, s. 41
 • Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej : jubileusz 80-lecia Wydziału 1922-2002. [AGH]. Kraków 2002, s. 80-81, [foto]
 • Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970, s. 624 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969)
 • Życiorysy profesorów i asystentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1919-1964). Red. M. Odlanicki-Poczobutt. Kraków 1965, s. 133-138, [foto] (Zeszyty Naukowe. Akademia Górniczo- Hutnicza w Krakowie ; nr 41, z. spec. 4)

Artykuły

 • Bolewski A.: Osiągnięcia Akademii Górniczej w Krakowie w okresie 1919-1939 : z kart historii. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1994, nr 6-7, s. 5-8
 • Dubowicki M.: Prof. dr inż. Władysław Łoskiewicz. Przegląd Odlewnictwa 1956, nr 12, s. 361-362
 • Gorczyca S.: Omówienie dorobku Wydziału zakresu metaloznawstwa i obróbki cieplnej. Zeszyty Naukowe AGH ; nr 367. [Seria] Metalurgia i Odlewnictwo 1973, z. 51, s. 67-76
 • Janowski J.: Dział Informacyjny Wydziału Metalurgicznego AGH za okres 50-lecia Wydziału 1922 - 1972 r. Zeszyty Naukowe AGH ; nr 367. [Seria] Metalurgia i Odlewnictwo 1973, z. 51, s. 277-339
 • Jasiewicz Z.: Działalność naukowa i dydaktyczna prof. dr inż. Władysława Łoskiewicza. Archiwum Hutnictwa 1957, T. 2, z. 1, s. 3-7
 • Jasiewicz Z.: Prof. dr inż. Władysław Łoskiewicz. Hutnik 1956, nr 9, s. 329-330
 • Jasiewicz Z.: Władysław Łoskiewicz 1891-1956. Życie Szkoły Wyższej 1956, nr 10, s. 85-86
 • Kędzierski Z.: Działalność Profesora Władysława Łoskiewicza [oraz] Spis publikacji ... Hutnik 1986, nr 7/8, s. 240-242
 • Nowakowski A., Wnęk Z.: Wspomnienia o zmarłych profesorach Wydziału : Prof. dr inż. Władysław Łoskiewicz (1891-1956). Zeszyty Naukowe AGH ; nr 367. [Seria] Metalurgia i Odlewnictwo 1973, z. 51, s. 42-43
 • Sieński H.: Profesor Władysław Łoskiewicz kierownik w latach 1945-1947 : Dyrektorzy Biblioteki Głównej AGH - część 2. Biuletyn AGH 2022, nr 169, s. 32-34, [foto]
 • Sieński H.: Profesor Władysław Łoskiewicz : tablice - pamięć wiecznie żywa - część 44. Biuletyn AGH 2017, nr 109, s. 26-29, [foto]