Tomasz Bartłomiej Szmuc

Z Historia AGH
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Tomasz Bartłomiej Szmuc
Tomasz Szmuc.jpg
Nazwisko Szmuc
Imię / imiona Tomasz Bartłomiej
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 25 maja 1948
Miejsce urodzenia Łańcut


Dyscyplina/specjalności informatyka (inżynieria oprogramowania, zastsowanie metod formalnych w wytwarzaniu oprogramowania, systemy czasu rzeczywistego)
Pełnione funkcje Prorektor ds. Nauki AGH (2008-2012), Prorektor ds. Współpracy AGH (2012-2016)
Wydział Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej


Odznaczenia i nagrody Medal KEN, Złoty Krzyż Zasługi
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki19901993
DziekanWydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki20052008
ProrektorAGH20082012
ProrektorAGH20122016Prof. dr hab. inż. Tomasz Bartłomiej Szmuc (1948–)

[biogram będzie uzupełniony]

Specjalności: informatyka (inżynieria oprogramowania, zastsowanie metod formalnych w wytwarzaniu oprogramowania, systemy czasu rzeczywistego)

Nota biograficzna

Urodził się 25 maja 1948 roku w Łańcucie.

W 1972 roku ukończył studia na Wydziale Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej AGH. Doktorat w 1977 roku (AGH), habilitacja w 1989 roku na macierzystym Wydziale, tytuł profesora w 1999 roku.

Od roku 1972 pracuje w Katedrze Automatyki na [Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki|Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki] na AGH. Profesor nadzwyczajny 1992–2001, profesor zwyczajny 2001–. Kierownik Zakładu Zastosowań Informatyki w Katedrze Automatyki 1981–1988, prodziekan Wydziału 1990–1993, dziekan Wydziału 2005–2008; prorektor ds. nauki 2008-2012, prorektor ds. współpracy AGH 2012-2016. Członek Senatu AGH 1990–1993, 1996–2002.

Pobyty za granicą: prof. invité w Inst. National des Sciences Appliqueés de Toulouse, Francja 1995–1998.

Badania: inżynieria oprogramowania, szczególnie: rozwijanie i stosowanie metod matematycznych do wspomagania wytwarzania oprogramowania, dotyczące: algebry procesów: CCS (Communicating Sequential Processes), CSP (Cooperating Sequential Processes) oraz zaproponowany model bazujący na uogólnionym pojęciu automatu i relacji poprawności (pewna analogia do słabej bisymulacji w CCS), kolorowane sieci Petriego, w tym sieci hierachiczne, sieci z czasem i ich modyfikacje, logiki temporalne różnego rodzaju i ich wykorzystanie w warstwowym dowodzeniu własności; konstrukcja metod i systemów wspomagających wytwarzanie poprawnego oprogramowania, głównie dla systemów czasu rzeczywistego. Badania dotyczą implementacji wyników teoretycznych w istniejących metodach wytwarzania oprogramowania i pokrywają fazy analizy, projektowania i programowania. Obiektem szczególnego zainteresowania jest metodyka wykorzystująca język SDL (telekomunikacja, systemy czasu rzeczywistego) i metody stosujące coraz powszechniej używany język UML. Pewnym prototypowym systemem jest LACATRE rozwijany przy współpracy z INSA Lyon. W dziedzinie programowania szczególną pozycję zajmują zagadnienia związane z zastosowaniem języka Ada. Aktywne uczestnictwo w projektach naukowo-badawczych krajowych i międzynarodowych; współpraca naukowa i dydaktyczna z wieloma ośrodkami zagranicznymi, uczestnictwo w trzech projektach programu Tempus, w tym w jednym jako koordynator 1995–1998.

Autor licznych publikacji i referatów konferencyjnych krajowych i zagranicznych, kilku książek. Promotor prac doktorskich.

Członek wielu polskich i zagranicznych towarzystw naukowych i zawodowych.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Sztuk Pięknych 1996–2001.

Odznaczenia i nagrody

Medal KEN, Złoty Krzyż Zasługi, Nagrody Rektora (łącznie 11)

Bibliografia

Książki

 • Informator nauki polskiej 2003. T. 4B : Ludzie nauki P–Ż. Warszawa 2003. s. 994
 • Who is who absolwentów Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki : w 45-lecie Wydziału / Komitet Organizacyjny Jubileuszu Obchodów 45-lecia WEAiE. - Kraków : Wydawnictwo WEAiE, 1999. - s. 103
 • Who is who? elitarnego Wydziału Elektrycznego AGH / red. i układ albumu Józef Czajkowski, Zbigniew Kazimierz Witek. - Kraków : Wydaw. Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, 2002. - s. 109-110, portr.
 • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej / [zespół aut. Krzysztof Pikoń (red. naczelny), Agnieszka Sokołowska (dyrektor projektu), Krystyna Pikoń; współpraca merytoryczna : Polski Instytut Biograficzny, Polskie Towarzystwo Biograficzne]. - Gliwice : Helion : Mastermedia, cop. 2004. - s. 355, portr.
 • Współcześni uczeni polscy : słownik biograficzny. T. 4 : S - Ż / red. nauk. Janusz Kapuścik. - Warszawa : Ośrodek Przetwarzania Informacji, 2002. - s. 352-353, portr.

Artykuły

 • Bęben Artur: Władze AGH na kadencję 2012-2016 : z wydarzeń ostatnich tygodni... / fot. Z. Sulima, P. Stachnik // Vivat Akademia : periodyk Akademii Górniczo-Hutniczej dla absolwentów AGH. - 2011, nr 8, s. 2-3, fot.
 • Cieśla Antoni: 60 lat Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki / fot. arch. autora // Biuletyn AGH : magazyn informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej. - 2012, nr 54-55, s. 28-29, fot.
 • Dziekani i Prodziekani Wydziału [EAIiE] // Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH. - 2002, nr 111 - wydanie jubileuszowe Wydziału EAIiE, s. 18
 • Prof. Tomasz Szmuc : - Prorektor ds. Współpracy // Biuletyn AGH : magazyn informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej. - 2012, nr 58, s. 8, fot.
 • Prof. Tomasz Szmuc - Prorektor ds. Współpracy / fot. fotopracownia.com // Vivat Akademia : periodyk Akademii Górniczo-Hutniczej dla absolwentów AGH. - 2012, nr 9, s. 6, fot.
 • Profesorowie AGH w Komisji Nauk Technicznych PAU // Biuletyn AGH : magazyn informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej. - 2012, nr 50, s. 14
 • Sulima Zbigniew: Rektor i Prorektorzy AGH na kadencję 2008-2012 wybrani / fot. Z. Sulima // Biuletyn AGH : magazyn informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej. - 2008, nr 4, s. 1-3, fot.
 • Sulima Zbigniew: Władze AGH na kadencję 2012-2016 zostały wybrane / fot. Z. Sulima // Biuletyn AGH : magazyn informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej. - 2012, nr 52, s. 1-3, fot.
 • Szmuc Tomasz: Nauka krakowska przed wielką szansą : z prof. Tomaszem Szmucem, prorektorem ds. nauki Akademii Górniczo-Hutniczej, o pilnej potrzebie modernizacji przestarzałego sektora energetycznego i nowych projektach rozmawia Szymon Sikorski / fot. Andrzej Banaś // Polska Gazeta Krakowska. - 2009, nr 191 (17 VIII 2009), s. 2, fot. (Praca Gratka. Edukacja)
 • Szmuc Tomasz: Nie tylko dla orłów : rozmowa z profesorem Tomaszem Szmucem, dziekanem Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki / rozm. Grażyna Starzak // Dziennik Polski. - 2006, nr 60 (12 III 2006), s. 6-7, fot. (Specjalny dodatek Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie)
 • Szmuc Tomasz: [Prof. Tomasz Szmuc, prorektor AGH ds. współpracy [wypowiedź] // Gazeta Wyborcza. - 2012, 253 (29 X 2012), [dod.:] Gazeta Małopolska s. [5], portr.
 • Szmuc Tomasz: Uczelnia z ambicjami : rozmowa z prof. Tomaszem Szmucem, prorektorem ds. nauki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie / rozm. Grażyna Starzak ; fot. Archiwum AGH // Dziennik Polski. - 2008, nr 255 (30 X 2008), s. 10, fot. (Dziennik Akademii Górniczo-Hutniczej)

Źródło:

 • Who is who absolwentów Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki. S. 103
 • Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2002 nr 111. s. 18
 • Współcześni uczeni polscy. Słownik biograficzny. T. 4 : S–Ż. Warszawa 2002. S. 352–353, portr.
 • Informator nauki polskiej 2003. T. 4B : Ludzie nauki P–Ż. Warszawa 2003. S. 994
 • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. Gliwice cop. 2004. S. 355