Tomasz Bartłomiej Szmuc

Z Historia AGH
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Tomasz Bartłomiej Szmuc
Tomasz Szmuc.jpg
Nazwisko Szmuc
Imię / imiona Tomasz Bartłomiej
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 25 maja 1948
Miejsce urodzenia Łańcut


Dyscyplina/specjalności informatyka (inżynieria oprogramowania, zastsowanie metod formalnych w wytwarzaniu oprogramowania, systemy czasu rzeczywistego)
Pełnione funkcje Dziekan Wydziału w latach 2005-
Wydział Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki


Odznaczenia i nagrody Medal KEN, Złoty Krzyż Zasługi, Nagrody Rektora (łącznie 11).
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki19901993
DziekanWydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki20052008
ProrektorAGH20082012
ProrektorAGH20122016

Prof. dr hab. inż. Tomasz Bartłomiej Szmuc (1948–)

Specjalności: informatyka (inżynieria oprogramowania, zastsowanie metod formalnych w wytwarzaniu oprogramowania, systemy czasu rzeczywistego)

Nota biograficzna

Urodził się 25 maja 1948 roku w Łańcucie.

Dyplom na Wydziale Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej AGH w 1972 roku. Doktorat w 1977 roku (AGH), habilitacja w 1989 roku na macierzystym Wydziale, tytuł profesora w 1999 roku.

Od roku 1972 pracuje w Katedrze Automatyki na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki na AGH. Profesor nadzwyczajny 1992–2001, profesor zwyczajny 2001–. Kierownik Zakładu Zastosowań Informatyki w Katedrze Automatyki 1981–1988, prodziekan Wydziału 1990–1993, dziekan Wydziału 2005–; członek Senatu 1990–1993, 1996–2002.

Pobyty za granicą: prof. invité w Inst. National des Sciences Appliqueés de Toulouse, Francja 1995–1998.

Członek wielu polskich i zagranicznych towarzystw naukowych i zawodowych.

Badania: inżynieria oprogramowania, szczególnie: rozwijanie i stosowanie metod matematycznych do wspomagania wytwarzania oprogramowania, dotyczące: algebry procesów: CCS (Communicating Sequential Processes), CSP (Cooperating Sequential Processes) oraz zaproponowany model bazujący na uogólnionym pojęciu automatu i relacji poprawności (pewna analogia do słabej bisymulacji w CCS), kolorowane sieci Petriego, w tym sieci hierachiczne, sieci z czasem i ich modyfikacje, logiki temporalne różnego rodzaju i ich wykorzystanie w warstwowym dowodzeniu własności; konstrukcja metod i systemów wspomagających wytwarzanie poprawnego oprogramowania, głównie dla systemów czasu rzeczywistego. Badania dotyczą implementacji wyników teoretycznych w istniejących metodach wytwarzania oprogramowania i pokrywają fazy analizy, projektowania i programowania. Obiektem szczególnego zainteresowania jest metodyka wykorzystująca język SDL (telekomunikacja, systemy czasu rzeczywistego) i metody stosujące coraz powszechniej używany język UML. Pewnym prototypowym systemem jest LACATRE rozwijany przy współpracy z INSA Lyon. W dziedzinie programowania szczególną pozycję zajmują zagadnienia związane z zastosowaniem języka Ada. Aktywne uczestnictwo w projektach naukowo-badawczych krajowych i międzynarodowych; współpraca naukowa i dydaktyczna z wieloma ośrodkami zagranicznymi, uczestnictwo w trzech projektach programu Tempus, w tym w jednym jako koordynator 1995–1998.

Działalność pozanaukowa: przewodniczący Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Sztuk Pięknych 1996–2001.

Autor licznych publikacji i referatów konferencyjnych krajowych i zagranicznych, kilku książek. Promotor prac doktorskich.

Źródło:

  • Who is who absolwentów Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki. S. 103
  • Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2002 nr 111. s. 18
  • Współcześni uczeni polscy. Słownik biograficzny. T. 4 : S–Ż. Warszawa 2002. S. 352–353, portr.
  • Informator nauki polskiej 2003. T. 4B : Ludzie nauki P–Ż. Warszawa 2003. S. 994
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. Gliwice cop. 2004. S. 355
  • Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki [Dokument elektroniczny]. — Tryb dostępu: http://www.agh.edu.pl/uczelnia/wydzialy.php?id=EL [06.10.2005]