Tadeusz Kalisz

Z Historia AGH
Wersja do druku nie jest już wspierana i może powodować błędy w wyświetlaniu. Zaktualizuj swoje zakładki i zamiast funkcji strony do druku użyj domyślnej funkcji drukowania w swojej przeglądarce.
Tadeusz Kalisz
Tadeusz Kalisz.jpg
Nazwisko Kalisz
Imię / imiona Tadeusz
Tytuły / stanowiska Mgr inż.
Data urodzenia 6 kwietnia 1905
Miejsce urodzenia Jasło
Data śmierci 3 listopada 1972
Miejsce śmierci Kraków


Wydział Wydział Geodezji GórniczejMgr inż. Tadeusz Kalisz (1905–1972)

Nota biograficzna

Urodził się 6 kwietnia 1905 roku w  Jaśle, zmarł w Krakowie 3 listopada 1972 roku. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Ukończył studia na Wydziale Lądowo-Wodnym Politechniki Lwowskiej, w latach 1943-1944 asystent w Katedrze Miernictwa Instytutu Politechnicznego. Pracował w Biurze Nowych Pomiarów i Biurze Pomiarów we Lwowie.

W 1945 roku uzyskał dyplom Wydziałów Politechnicznych Akademii Górniczej.

Od 1945 roku związany z AGH: 1945–1946 starszy asystent, 1946–1948 adiunkt, 1948–1949 kontraktowy zastępca profesora, 1949-1961 zastępca profesora, od 1951 roku w Zakładzie Geodezji na Wydziale Geodezji Górniczej AGH, 1961–1972 starszy wykładowca.

Źródła do biogramu

Książki

  • Księga tytułów i stopni naukowych : uzyskanych na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w latach 1951-2001. [AGH]. Red. J. Bernasik. Kraków 2001, s. 75, [foto]
  • Księga wychowanków i wychowawców Akademii Górniczej w Krakowie (1919-1949). Oprac. J. Sulima-Samujłło. Kraków 1979, s. 71
  • Non omnis moriar… : groby profesorów AGH Cmentarz Rakowicki. Z. 5 - 2022. Oprac. H. Sieński. Kraków 2022, s. 85-87, [foto]
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 137, [foto]

Artykuły

  • Chmura J., Odlanicki-Poczobutt M.: Tadeusz Kalisz - wspomnienie pośmiertne. Zeszyty Naukowe. Akademia Górniczo-Hutnicza ; nr 492. Seria Geodezja 1975, z. 35, s. 9-12, [foto]
  • Odlanicki-Poczobutt M.: Profesor Tadeusz Kalisz - w drugą rocznicę śmierci. Przegląd Geodezyjny 1975, nr 5, s. 213-214

Inne

  • Lokalizator Grobów - Zarząd Cmentarzy Komunalnych. Internetowy Lokalizator Grobów [online] [przeglądany 28.02.2023]. Dostępny w: https://zck-krakow.pl/locator